Categories
ပရိုၚ်

ဒေသညးဗြဴဒးဒုၚ်ပကီုပရာပ်လိၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်လေဝ်ပါ

ဒပ်ပၞာ်တံဗၟာတအ် ဒေသသ္ပလဝ်ပကီုပရာပ်လိၚ်ညးဗြဴတအ် ဒးဒုၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်လေဝ် ပါမံၚ်ကီုရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကဵု ပေဲါသောၚ်ကလး လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပရေၚ်ပကီုပရာပ် ဆက်ဒှ်မံၚ် အကြာဒေသ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ဒၞာဲရုၚ်ဂကောံဇာဖိုၚ်သၟာပရိုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ MJN မၞုံဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။

ရဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ပကီုပရာပ်လိၚ်ညးဗြဴ ဒေသဒးဒုၚ်လဝ်ဂၠိုၚ်အိုတ်တံဂှ် တွဵုရးကချေၚ်၊ တွဵုရးသေံ၊ တွဵုရးမန်၊ တွဵုရးကရေၚ်တံဂှ် နူဂကောံ ဇာဖိုၚ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ညးဗြဴသေံ (SWAN ) ဒဝ်ယိၚ်ဟာန်ဖ ဟီုရ။

“အေဒေသတံဂှ် လၟုဟ်ပြဟ်ဟ်ဏံ ပေဲါပတိုက်က္လေၚ်ဒှ်ဒၟံၚ်ပၠန်ယျ၊ တုဲတှေ် ပိုယ်တံဂွံဆဵုမံၚ် ဒပ်အလဵုအသဳတံ ဍေံတံထပ် ဗပေၚ်မံၚ်ဇြဟတ် ဏောၚ်၊ ပရေၚ်ပကီုပရာပ်လိၚ်ညးဗြဴဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် သုၚ်စောဲဒၟံၚ် နကဵုလွဟ်လက်နက်မွဲသာ်ကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်ယိၚ်ဟာန်ဖ ဟီုရ။

စိုပ်ကဵု ပရေၚ်ပကီုပရာပ်ညးဗြဴနကဵုလိၚ်ဂှ် စနူကဵုသၞာံ ၂၀၁၀ တေံ စဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ် နကဵုဂကောံ သ္ပပလီုပလာ်ကောန်သီုဘာ သ္ပပကီုပရာပ် လ္တူညးဗြဴတအ် ၁၁၈ အမှုနွံဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ် နူကဵုဂကောံ ညးဗြဴ အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ WLB လလောၚ်ပတိတ်လဝ်ရ။

လၟုဟ်ဏံဝွံ ၜိုတ်ဂကောံညးတအ်ဍစိုပ်လဝ် ကံက်ဂွံလဝ်တၚ်နၚ် သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲဒှ်တုဲ အတိုၚ်မွဲကၟိုန်ဍုၚ် ဖအိုတ် ဒဒုၚ်ပကီုပရာပ်လဝ် မ္ဂး ပ္ဍဲဒေသဍုၚ်မန် နွံဒၟံၚ် ၃၀ တၟံကၠံ၊ ဒေသ ဒးဒုၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် ဒေကချၚ်ကဵု ဒေသသေံ(ယျှာန်)တအ်ရ။

နကဵုဂကောံ ညးဗြဴအလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသေၚ်ကလး ပ္ဍဲနဝ်ဝေမ်ပါ ၂၅ ဂှ် သီုပတိတ်လဝ် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် အလုံဒေသ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖအိုတ် ဒဒုၚ်ပကီုပရာပ်လဝ်တအ် နကဵုက္ဍိုပ်လိက် “တရားမျှတမှုအတွက် မျှော်လၚ့်ချက်သာပေးပါ” “သွက်ဗဗွဲဓရ်ဂှ် တၚ်စၟဳစဟေၚ်ဖန်ကဵုညိ” ဂှ် ပတိတ်ကၠုၚ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ရ။

ပရေၚ်ပကီုပရာပ်ညးဗြဴဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် နကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဖံက်ဖကဝ်လဝ်ဟၟဲ ကောန်ပၞာန်ဗၟာတအ်ဟေၚ် ဖံက်ဖကဝ် ဖန်ဗဒှ်ဒၟံၚ်ဏောၚ်ဂှ် ညးကဵုကသပ်ဂကောံညးဗြဴအလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဒဝ်တေန်တေန်အံၚ်ဟီုရ။

“ဓမ္မတာရတှေ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပဋိပက္ခပၞာန်ဟီုဂှ် ဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ရ ဒှ်ဒၟံၚ်ဂၠိုၚ်၊ ကောန်ပၞာန်ဂှ်ဗၟာ၊ သၟတ်ဗြဴတအ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ ဒးဒုၚ်ရတှေ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ရ ဒးဒုၚ်ဂၠိုၚ်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် ဍေံညတ်ဒၟံၚ်နကဵုသၞတှေ် ညးဗြဴကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ကေတ် ဒၟံၚ်အဆက်က သၞတအ်ဟာ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကောန်ပၞာန်ဗၟာတအ် သ္ပကောန်သီုဘာ ညဗြဴကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂၠိုၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ဂကောံညးဗြဴ အလုံကၟိုန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂိတု နိုဝေမ်ပါ ၂၃ ဂှ်လေဝ် ဆဵုလဝ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံ ပညဳပညပ် ပရေၚ်ဒေံပန်ပှော် အလုံကၟိန် ဍုၚ် (NCCT) တအ်တုဲ အခိၚ်တက်ကျာ သဳကၠဳ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံသဳကၠဳအာကဵု ပရေၚ်သွက်ညးဗြဴကဵု ကောန်ၚာ်တအ် ဒဒုၚ်ပကီုပရာပ်ဒၟံၚ်ညိဂှ် အာတ်မိက်လဝ် နွံကၠုၚ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ပတိတ်လဝ်တအ်ဂှ် ပရေၚ်ပကီုပရာပ်ညးဗြဴ နူကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာဟေၚ်ပါလုပ်တုဲ၊ ဒပ်ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တအ် သ္ပပကီုပရာပ်ညးဗြဴတအ်ဂှ် ဟွံပါလုပ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.