Categories
ပရိုၚ်

ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဂှ် တၚ်လစွံစိုတ်သ္ဇိုၚ်သ္ဂောံတုပ်အာမာန် ဒးဂစာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဗ္တိုက်ဖၟောဝ်

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် မကၠောန်သ္ပမံၚ်ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ဒေံါပန် ပှော်တံဝွံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု တၚ်လစွံစိုတ်ဟွံတုပ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံအာ တၚ်လစွံစိုတ်တုပ်သၟဟ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒးဂစာန်အာရောၚ် ဥက္ကဌ ဂကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ NLD ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဂးဏာရ။

“ကၠာတေံဂှ် မွဲဂကောံကဵုမွဲဂကောံ ပန်ပှော်မံၚ်ညးသ္ကံဂှ်မှ အခိၚ်လၟုဟ် ညးတံဂစာန်မံၚ် ပရေၚ်ဒေံါပန်ပန်ပှော် ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်တုဲ ဂကောံ လစွံစိုတ်ဟွံတုပ်တံဂှ် ညးမွဲကဵုမွဲ နကဵုပူဂဵုကီုဒှ်၊ မူဝါဒကီုဒှ် နကဵုလစွံစိုတ်တုပ် ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲလစွံစိုတ်စွံဟွံတုပ်တံ ညံၚ်ဂွံတုပ်စိုတ် မာန်ဂှ် ဒးဂစာန်အာရောၚ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗ ကုဂကောံမဳဒဳယာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲၝောံခန်ရုၚ် ဂကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၅) ဂှ် ညးဟီုဂးဏာ သာ်ဝွံရ။

နကဵုဂကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူဝွံ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်စန်ပကောံပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ (အမျိုးသားရၚ်ကြားစေ့ရေးကို) ဂှ် နဒဒှ်မူသ္ဇိုၚ် စွံပ္တန်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုလၟေၚ်ကမၠောန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ပရေၚ်ပါလုပ် အောန်မံၚ်ကီုရ။ ဟိုတ်သာ်ဝွံဂှ် ညးတံ ရုဲစှ်လဝ်ဟွံသေၚ်ရောၚ်ဂှ် ဟီုဂးသောၚ်ကလးဏာရ။

တုဲပၠန် အကြာဂကောံရပ်လွဟ် မွဲဂကောံကဵု မွဲဂကောံဂှ် ဒးဒက်ပ္တန် ပရေၚ်ဓဝ်ပတှေ်တုဲ ပွမဒက်ပ္တန်ဓဝ်ပတှေ်မာန်ဂှ်မ္ဂး ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ကောန်ဂကူရောၚ်ဂှ် ဆက်ဟီုဏာလဝ်ပၠန်ရ။

“ကူချပ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ ဟီုမ္ဂးတှေ် ဒးကူချပ် သၠဲသၠဲလးလးရ။ ချပ်ဍန်န် ဟွံဂွံပုဟ်။ ကၟိန်ဍုၚ်မွဲမွဲ ပိုဲတံ မိက်ဂွံကဵုညိၚ်ဝတ်၊ တဴတက် မ္ဂးတှေ် အဓိက ပိုဲဒးကဵုဇြဟတ်ဂှ် ပိုဲကဵုပိုဲ ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဟေၚ်ရ” သာ်ဝွံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဆက်ဟီုရ။

မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် နကဵုသမ္မတဥူတုၚ်ဇြုၚ် ဂစာန်ကၠောန်မံၚ် သွက်ဂွံချုက်လိက်ကသုက် တၚ်တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှော် ဆေၚ်ကဵုအလုံကၟိန်ဍုၚ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်သီုဖအိုတ်ပါလုပ်ဂှ် နူကဵုရေဒဳယိုဝ်မွဲကဆံၚ် ဟီုဏာဂလာန် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၅) ဏံရ။

“လၟေၚ်ကမၠောန်ဒက်ပ္တန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ် ကၠောန်မံၚ်လၟုဟ်ဏံဝွံ သွက်ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ဒှ်လၟေၚ် ကမၠောန်ဟၟဲဟွံတုဲ၊ ကိစ္စဇၞော်မွဲရောၚ်” သာ်ဝွံ သမ္မတ ဟီုရ။

ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒေံါပန်ပှော်ဂှ်မာန်မ္ဂး နကဵုဒပ်သီုၜါလ္ပာ် ဒ္ဂေတ်ဝတ် သွက်သ္ဂောံ ဒ္ဂေတ်ဗက်ဂမၠိုၚ်ဂှ် သ္ဂုတ်စၟတ်မာန်တုဲ ပေဲါဗ္တိုက်ဆေၚ်မုက်ဂမၠိုၚ်တံလေဝ် အောန်စှေ်အာမာန်ရ။ ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံစကၠုၚ်မာန်ဂှ် ဒှ်သ္ဇိုၚ်ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်မာန်ရောၚ် သ္ၚဳဂၠိပ်ဟီုဂးဏာလဝ်ရ။

“ဂုန်ဖဵုအဓိဟီုဂှ်တှေ် ဒၞာဲဒေသ ဒှ်မံၚ်ပဋိပက္ခတံဂှ် ကိစ္စပရေၚ်ဘဝမၞိဟ် လီုလာ်၊ ဆောံလေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံဂှ် အောန်စှေ်အာမာန်ရ” သာ်ဝွံ သမ္မတဥူတုၚ်ဇြုၚ် ဟီုရ။

ဥူတုၚ်ဇြုၚ်ဝွံ တၚ်တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံပသောၚ်ပြသၞာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ကၠောန်သ္ပရေၚ်တၠုၚ်အာ ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်မာန်ရောၚ် ထေၚ်ကေတ်လဝ်ကီုလေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဒစဵုဒစး ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဝွံ ကိစ္စပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်ဏီတုဲ ပရူပရာအလဵုလေဝ် ဟီုဟွံမာန်ဏီဂှ် ဟီုသဂးဏာရ။

ပ္ဍဲပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ သမ္မတ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ၊ နာယကကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်၊ ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ပရေၚ်ဒဵုဒၞာကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကဆံၚ်လ္တူ (၁၄) တၠ မပစၞးဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တံ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲသ္ၚိသမ္မတ ဍုၚ်နေဗျဳဒဝ်၊ တုဲကၠုၚ်ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၃၁)၊ ပွိုၚ် (၂) နာဍဳတုဲ ဟီုဂးဓမံက်ပ္တိတ်ကၠုၚ် တၚ်လစွံစိုတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် နူမဳဒဳယာဂမၠိုၚ် မွဲကဆံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.