Categories
ပရိုၚ်

ကမ္မတဳတ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵု ဟွံဒုၚ်တဲသြန်အထံက်ပၚ် ကာန်ပဏဳ Toyo Thai

သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ သ္ဘၚ်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါ လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် နူကာန်ပဏဳ Toyo Thai တံ ကဵုအထံက်ပၚ် သြန် ၁၅၀ ကိုဋ်ဟီုကၠုၚ်ကီုလေဝ် ကမ္မတဳတ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုတံ ဟွံဒုၚ်တဲ ပဲါတးထောံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီနူ ဥက္ကဌကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါ ဒံက်တာစောန်တၟးရ။

ဒံက်တာစောန်တၟးဂှ်"ယဝ်ရသိုၚ်ရုၚ်စက်တၟးချး အပ္ဍဲအၚ်ဒၚ်ဏောၚ်တှေ် သွက်ကောန်ဂကူမန်ရဲဒေသတံ ဂတနူဏံ ဗီုလဵုပရေၚ်ဇီုကပိုက်နွံ ပိုဲတံကၠိုဟ်ကေတ်တုဲ စပ်ကဵုကိစ္စ ကုမ်ပဏဳ Toyo Thai တံ ထံက်ဗၚ်ကဵုသြန်ဂှ်လေဝ် အပ္ဍဲဂိတု ဒဳဇြေန်ဗာ ၃၁ သၞာံ ၂၀၁၄ တုဲကၠုၚ်ဏံ ကမ္မတဳပိုဲတံ ဂဇံကောံဓရီုသဳကၠဳညးသကအ်တုဲ ပိုဲတံ တးပဲါ ဟွံဒုၚ်တဲသြန်ဂှ်ပုဟ် ဖျေံလဝ်သ္ကုတ်သွာတ်ရ" သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲဂိတု ဇန်နာဝါရဳ ၈ ဂှ် နူကဵုဂကောံသၚ် ကေုာံရဲဒေသကွာန်အံၚ်ဒၚ်တံလေဝ် ချူလိက်ပလံၚ်ပစိုပ် ဂလာန်တၚ်ဂုဏ် စပ်ကဵု ဂကောံကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါတံ ဟိုတ်တးပဲါ ဟွံဒုၚ်တဲသြန် အထံက်ပၚ် နူကာန်ပဏဳ Toyo Thai တံဗီုဏံဂှ် တုပ်ညံၚ်ရဴ ကမ္မတဳတံ ရီုဗၚ်စဵုဒၞာကဵု ရဲဒေသတံကီုရဂှ် သာ်ဝွံ ချူထမံက်လဝ်ရ။

ညးအုပ်ကာနာနာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါ နာဲတေန်ယှိုၚ်ဂှ်"ကိစ္စသြန်အထံက်ပၚ်ဂှ် ဂၠိၚ်ကဵုအလန် ဟီုကၠုၚ်နွံရ၊ ဆဂး နူကဵုကာန်ပဏီဏံ ကၠုၚ်ဆဵုတက်လဝ်ကျာကဵုပိုဲတိုက်ရိုက် ဟွံသေၚ်၊ ကာန်ပဏီဏံ တက်လဝ်ကျာ ကုဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ နာဲလွဳအံၚ် လ္တူဍုၚ်လဂုၚ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ညးလဴနၚ်ကဵုပိုဲရ၊ သြန်အထံက်ပၚ်ဏံဂှ် နဒဒှ်သြန်ပူဂဵုဏောၚ် သြန်ကာန်ပဏဳဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ညးစၞးနူကာန်ပဏဳတံ ဂးရ"သာ်ဝွံ ဟီုရ။

“နူကာန်ပဏဳ Toyo Thai တံ ထံက်ပၚ်ကဵုသြန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဏံဗီုဗီုဏံဂှ်တှ် ညးတံ မိက်ဂွံပတိတ်စပရဲ လ္တူကောန်ဂကူမန်ပိုဲမွဲမွဲသာ် ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ရ၊ ဥပမာ ယဝ်ပိုဲဒုၚ်ကေတ်တဲသြန် နူညးတံတှေ် ကာန်ပဏဳဏံ တုပ်ညံၚ် ပိုဲထံက်မံၚ်ဂလာန်ကဵု ကိုန်အစဳဇန် ညးတံဂှ်ရ" သာ်ဝွံ ဒံက်တာစောန်တၟး ဆက်ဟီုရ။

တုဲပၠန် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၅ ပၠန် သွက်ဂွံဒေံါဇူထောံကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်တၟံချး ပတိတ်ဇြဟတ်ပၟတ်ဏံဂှ် ခမဳသၚ်နူဒေသတံ အာဆဵုဂဗလဝ်ကဵု ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကဵု ကိုန်အစဳဇန်တံတုဲ အာတ်မိက်ဒုၚ်လဝ်ဂုဏ်ရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၇) ဝါဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် အပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက်ဒှ်တုဲ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၈) သၞာံဏံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ အပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် စဳဇန်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.