Categories
ပရိုၚ်

စၟဳစၟတ်မံၚ် ဂကောံရပ်လွဟ် လုပ်ပၠံၚ်ဗတိုက်လဝ်သ္ၚိလ္တူဍုၚ်မတ်မလီု

ဂိတုဒဳဇြေန်ဗါ ၃၊ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၄ နာဍဳဂှ် ဂကောံလွဟ်ဟွံတီယၟုမွဲဂကောံ လုပ်ပၠံၚ်ဗတိုက်လဝ်သ္ၚိ ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ဗ္ဒာဲဖျာဇၞော် (ပဲဆီရုံလမ်း)တေံတုဲ လၟုဟ်ဝွံ ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ပရေၚ်စၟဳစၟတ်ဖိုဟ်ရောၚ်ဂှ် ညးမၞုံတာလျိုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်မွဲတၠ ဟီုလဴကဵုလဝ်ရ။

“ဍေံဂှ် ကၠုၚ်လ္ပာ်ဍုၚ်ဗြဝတဳတေံရ၊ ဂကောံလဵုဒှ်မာန်ရောဂှ် စၟဳစၟတ်မံၚ်ဖိုဟ်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲဗ္ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ၝောံဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် အလဵုဇကုသ္ကိုပ်ဒပ် စၟဳစၟတ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ" သာ်ဝွံ ဗၠာဲသၟိၚ်ဂှ် ဟီုရ။

သၟာမပၠံၚ်ဗတိုက်ဂှ်ဝွံ မဒှ်ယၟု အံၚ်ထိုဲမဵု မၞုံအာယုက် ၄၀ သၞာံ ရပ်လဝ်လွဟ် ပစ္စတို မွဲဇကု လုပ်အာပ္ဍဲသ္ၚိ ပန်ဏာလွဟ်မွဲလစုတ်တုဲ ဗတိုက်ပၠံၚ်ဏာသြန်ကုတၠသ္ၚိဂှ်ရ ညးအရာပ်တံကောံစိုပ်ကၠုၚ်ဗက် ရပ်ဂွံဏာ ညးပၠံၚ်ဗတိုက်ဂှ်ရ သာ်ဏံ ညးမၞုံပွဳပွူဂှ် ဟီုလဴရ။

“ဒမၠပတိုက်ဂှ်မိၚ်ကီု၊ ရမျာၚ်သေနာတ်ဗြုလေဝ်မိၚ်၊ မိၚ်ရမျာၚ်ဗီုတံဏံတုဲညးအရာပ်တံ ကောံအာ သ္ၚိဂှ်အိုတ်ရ လဂှ်မှ ဂွံဗိုၚ်ရပ်ဂွံအံၚ်ထိုဲမဵုတုဲဒက်ထောံဇုက် ပအပ်ဏာကဵု ဗၠာဲသၟိၚ်တံရ"သာ်ဝွံ ညးဆဵု ညာတ်လဝ်နမတ်မွဲတၠ ဟီုလဴရ။

အဃောဒှ်မံၚ်ပရူဂှ် သ္ကအ်အံၚ်ထိုဲမဵု မၚ်ဒၟံၚ်ဗ္ဒာဲတၞုၚ်ဂၠံၚ်တေံ ၂ တၠဂှ်လေဝ် ဂြိပ်တိတ်အာကဵုကွဳစက် ဗၠးတိတ်အာရ သာ်ဝွံ ဂးရ။

ဂကောံလုပ်ပတိုက်ပၠံၚ်သြန်ဏံဝွံ ရပ်လဝ် ပစ္စတို 9 MM ကၠောန်လဝ်နူဍုၚ်ကြုၚ်မွဲဇကုကဵု ဖျေဲမကမ် ၁၀ မ၊ သီုကဵုလိုၚ်ဇြေန်ဗက်ယာန် ဍုၚ်သေံ၊ လၟုဟ် ဗ္ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် ရပ်ထိၚ်လဝ်ဖိုဟ်ရ။ ပ္ဍဲလိက်တၞး စၟတ် သမ္တီကောန်ဍုၚ် အံၚ်ထိုဲမိုဂှ် မဒှ်ဇာတိကွာန် ကောန်ကွာန်မုဟ်ဒုန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

နတဲလၟုဟ်ဏံ အံၚ်ထိုဲမဵုမွဲ ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ပံက်လဝ်အမှူပၠံၚ်ဂြပ် နကဵုၝောံပိုဒ် ၃၉၄၊ အမှူလွဟ်လနက် ၝောံပိုဒ် ၁၉(စ)ကဵု၊ ပၠောပ်ကပေါတ် နကဵုၝောံပိုဒ် ၈ ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ဇရေၚ်ဗ္ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်မတ် မလီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.