Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မနွံကဵု သန္ဓိဌာန်

ဇၟပ်ပူဂဵု မၞုံကဵုသန္ဓိဌာန်ဖအိုတ်ရ ဆဂး ဗီုပြၚ် သန္ဓိဌာန်ညးမွဲ ကဵုညးမွဲ ဟွံတုပ်ညးသ္ကံရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သန္ဓိ ဌာန်ဇကုမဖျေံရန်တၟံလဝ်ဂှ် လောဲလောဲပြံၚ်လှာဲကၠေံမာန်ရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သန္ဓိဌာန်ဇကုဖျေံရန်တၟံလဝ်ဂှ် ဟိုတ် နူအကာဲအရာတုဲ ၜိုန်ဟွံမိက်ပြံၚ်လှာဲပလီုကၠေံလေဝ် မ္ဒးပြံၚ်လှာဲကၠေံ မ္ဒးပလီုကၠေံသန္ဓိဌာန်ရ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ် သ န္ဓိဌာန်ဇကုမ

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် ရာဇာဓိရာဇ်(Internet)
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် ရာဇာဓိရာဇ်(Internet)
ရန်တၟံဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲတုဲတံဂှ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာသာ်လဵုလေဝ် ပြံၚ်လှာဲပလီုကၠေံ ဟွံမာန်ရ၊ သရုပ်တုဲကျောဝ်ရံၚ်မ္ဂး ညးမနွံကဵုသိန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ် ကဵု ညးဟွံမွဲကဵုသန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ် နွံ(၂)ဂကူ ရ။

ညးဟွံမွဲကဵုသဒ္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ်တံဂှ် ဒှ်ပူဂဵု(စိတ်ကူယဉ်သမား)သၟာကူချပ်ဝေၚ်ရ ပူဂဵုမနွံကဵုသန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ် တံဂှ် ဒှ်ပူဂဵုကၠောန်နဇိုၚ်နတဲ(လက်တွေ႕သမား)ဟွံဒှ်ညံၚ်ဂွံဒှ်မလေပ်ပ္တိတ်တဴဇြဟတ်ရ၊ ပူဂဵုမအာဂတပၠတရဴ ညးဂမၠိုၚ်တံဂှ်မ္ဒးနွံကဵုသန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ်ရ၊ ပူဂဵုမနွံကဵုသန္ဓိဌာန်တံဂှ် ဆဵုတၚ်ခက်ခုဲမ္ဂး သွက်ဂွံတတ်ကၠောံ မာန်ဂှ်ဒ္ဒးနွံကဵုသန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ်ရ၊ ပူဂဵုနွံကဵုသန္ဓိဌာန်တံဂှ် ဆဵုတၚ်ခက်ခုဲတုဲ ၜိုန်ရလောတ်ဒေါမ်စှေ်ဂၠိုၚ်ၚ် ကဵုဝါ ကီုလေဝ် က္လေၚ်က္တဵုတုဲဆက်ဂစာန်တိုၚ်ပ္ကဴရန်တၟံရောၚ်။

ဟီုဂးလဝ်ဗွဲလ္တူတေံကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဟီုဂှ်ဗီုလဵုရော ယဝ်ရဒးဟီုသၠဲသၠဲလးလးမ္ဂးဇၟာပ်မၞိဟ်ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဖအိုတ်ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပူဂဵုပွမကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ကဵုဇကုဇကုမာန်ဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပူဂဵုရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အိန်ထံၚ် ပွမကဵုသ္ဂုတ် သွာတ်ပ္ဍဲအိန်ထံၚ်ဇကုမာန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အိန်ထံၚ်ရ၊ တၠုၚ်လအာဗီုဂှ်ကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အရာပ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကွာန်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံ၊ က္ဍိုပ်သ္ဋိုပ်ဍုၚ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူ နွံတဴအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်သ္ဍိုပ်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် က္ဍိုပ်သ္ဋိုပ်မနွံကဵုသန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ်တံဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်မွဲရောၚ်၊ ဆဂး သန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ်ဟီုဂှ် ဒးဒှ်သန္ဓိဌာန် ကောန်ဂကောံဇကုမဖျေံလဝ်တာလျိုၚ်ဂှ်ရောၚ်၊ ဥပမာ- က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲ လ္တူကောန်ဗော် ဇကုတုပ်စိုတ်တုဲဖျေံလဝ်သန္ဓိဌာန်ဂှ် ဂပ်ဝ်မၚ်မွဲအာဗွဲမဗိုန်ဇၟအ်မ္ဂးဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ခိုဟ်မွဲရ၊ ဗော်ဂှ်ပၠန် ဒုၚ် သ္ဇိုၚ်ကဵုညးလဵုမွဲတုဲဒက်ပ္တန်လဝ်ဗော်ရောဂှ် ဒှ်တၚ်အဓိကဇၞော်မွဲပၠန်ရ၊ ဥပမာ- ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုကောန်ဂကူမန်တုဲ ဒက်လဝ်ဟာ? သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဗော်မဟာမိတ်ကောန်ဍုၚ်အ ရၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဒက်လဝ်ဟာ? ယဝ်ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုကောန်ဂကူမန်တုဲဒက်လဝ်ဗော်မ္ဂး အတိုၚ်ဆန္ဒကောန်ဂကူ မန်ဇကုမနွံပၟိက်အာတ်မိက်ဂှ် မ္ဒးဖျေံသန္ဓိဌာန်ဗွဲမဗိုန်ဇၟအ်ခိုၚ်ကၠိုက်တုဲက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဂှ် မ္ဒးပၠတရဴဆက်အာ တိုၚ်ပ္ကဴရ၊ ယဝ်ဒက်ပ္တန်လဝ်နကဵုဗော်မဟာမိတ်မ္ဂး အတိုၚ်ဗော်မဟာမိတ်ဂမၠိုၚ်ဖျေံလဝ်သန္ဓိဌာန်ဂှ် မ္ဒးမၚ်မွဲ ထိၚ်ဒဝ်အာသန္ဓိဌာန်ရောၚ်။

စိုတ်ဓါတ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မ္ဂးဂှ်ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုကမၠောန်ဇကုမကၠောန်လဝ်ဂှ်တုဲ မ္ဒးမၚ်မွဲသန္ဓိဌာန်ရ၊ သၟာလက်ပၠုဲခိုဟ်မွဲ ဇၟာပ်မလောတ်ဒေါမ်စှေ်နကဵုသတ်တဲမၞိဟ်မွဲလ္ပာ်ဂှ် သီုကဵုဟွံယှအ်ဇဲဂိုတ်ဂစာန်က္တဵုတုဲမလေပ်တက်ကေတ် ပေဲါအံၚ်ဇၞးရ၊ ဟွံက္လိဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞးမ္ဂးဟွံတိတ်နူဝိုၚ် ကျမ္ဂးဒုၚ်ဝိုတ်စိပ်အာပ္ဍဲဝိုၚ်မာန်မှ ဒှ်သၟာလံက်ပၠုဲဒယှ်တှ်မွဲ ရ၊ သၟာလံၚ်ဂြိပ်ခိုဟ်မွဲလေဝ်ဗီုလဵုဍောၚ်ၚ် ၜိုတ်ဟွံစိုပ်တိုၚ်ကဴမ္ဂးဟွံဒေံါကၠေံရ၊ သ္ဂံၚ်ပၞာန်ခိုဟ်မွဲလေဝ်ၜိုတ်လဵု လွဟ်သၞဇၞော်/ဍောတ်ပန်ဗ္လးနၚ်ကီုလေဝ်သီဒပ်သၞဏောၚ်ဖျေံလဝ်သန္ဓိဌာန်တုဲမ္ဂး ညံၚ်ဂွံသီဂွံဒပ်သၞဂှ်စိုတ် ဓါတ်ဟွံယှအ်လုပ်တဴပေဲါဗ္တိုက်ရ၊ သွက်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်မွဲဟီုမ္ဂးဂှ် ဟွံရန်ကဵုဂုန်ဖဵုပူဂဵု ရန်ကဵုဂုန်ဖဵုညးဂမၠိုၚ်တုဲ ဟေၚ်မလေပ်ရေၚ်တၠုၚ်ကမၠောန်ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မလေပ်ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုသန္ဓိဌာန်ညးဂမၠိုၚ်ဖျေံလဝ်ဂှ်တုဲ ဗွဲမဗိုန် ဇၟအ်မၚ်မွဲအာမာန်ဂှ်ဟေၚ် စန်ဒက်ညးဂမၠိုၚ်မာန်ရ၊ ဂရိုက်ချဳညးဂမၠိုၚ်မာန်ရ။

သန္ဓိဌာန်နူဂၠံသြိုဟ်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်ကောန်ဂကူမွဲဂှ်ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဆန္ဒကောန်ဂကူဇကုတုဲ မလေပ်ဖျေံသိန္ဓိဌာန်ရ၊ လ္တူသန္ဓိဌာန်မ ဖျေံလဝ်တုဲဂှ် ညံၚ်ဂွံခိုဟ်အိုတ်ဂှ် မလေပ်ဂိုတ်ဂစာန်ရေၚ်တၠုၚ်တဴဗွဲမဗိုန်ရ၊ ဂုဏ်ဖဵုညးဂမၠိုၚ်သွက်ဂွံယဵုဒုၚ်စွံ လဝ်ဂတလၟိုန်ကာလရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်ဇကုဖျေံသိန္ဓိဌာန်မာန်မံၚ်ယျဟာဂှ် ဇကုဇကုမ္ဒးစၟဳစၟတ်မံၚ်လၟိုန်ရ၊ သန္ဓိဌာန်ဟီုဂှ်ဖျေံကေတ်လောဲလောဲရ သန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ်ဍာံ ဟွံဍာံ မ္ဒးစၟဳစၟတ်ကမၠောန်ဍေံရ ဟီုကေတ်ဂှ် ၜိုန်ရလောဲသွာကီုလေဝ်အတိုၚ်ဟီုလဝ်ညံၚ်ဂွံကၠောန် ညံၚ်ဂွံမံၚ် ညံၚ်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ဂှ် ကာလဒးဓမံက်ရုပ်ရဴ နဇိုၚ်နတဲမ္ဂးဆိုအ်ဗတဴဗွဲမလောန်ရ ဇၟာပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ခက်ခုဲ၊ ပရေၚ်ဒးဒုၚ်တာဒၞာ၊ ပရေၚ်ဒးဒုၚ်ဒစဵုဒစး ဟီုဂှ်ဇၟပ်တ္ၚဲမ္ဒးဆဵုဂဗဂတမတ်ရ၊ သွက်ဂွံတတ်ကၠောံမာန်သွက်ဂွံက္လိဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞးမာန်ဟီုဂှ်နကဵုသန္ဓိဌာန်ဗွဲမ ဗိုန်ဇၟအ်ဟေၚ်ဂိုတ်ဂစာန်မ္ဂး က္လိဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞးချိုတ်ပၠိုတ်ရ၊ စပ်ကဵုသန္ဓိဌာန်တုဲ မၞိဟ်နွံတဴ(၄)ဂကူဟီုစဂွံရ။

(၁) မၞိဟ်ဟွံကၠောန်ကမၠောန်- တိုၚ်ပ္ကဴရန်တၟံလေဝ်ဟွံမွဲ သွက်ဖျေံသန္ဓိဌာန်လေဝ်စိုတ်ဟွံမွဲ၊

(၂) မၞိဟ်ဟွံဂံၚ်သ္ကာ – နကဵုတၚ်ရန်တၟံတိုၚ်ပ္ကဴဟေၚ်စိုပ်မာန်ရောၚ်၊ ဓဝ်ပတှေ်ဟွံမွဲ သန္ဓိဌာန်လေဝ်ဟွံဂံၚ် ဖျေံ၊

(၃) မၞိဟ်ဟွံဗိုန်ဇၟအ် – ညံၚ်ဂွံစိုပ်တိုၚ်ပ္ကဴဂှ်ဂိုတ်ဂစာန်ကွာ်အာရောၚ် ၜိုန်ရဖျေံလဝ်သန္ဓိဌာန်တုဲကီုလေဝ် ဆဵုဂဗတၚ်ခက်ခုဲဆိုအ်ဗ ဒးဒုၚ်စဵုဒၞာမ္ဂး ဒုၚ်ကျကၠေံ ညးဟွံမွဲကဵုသန္ဓိဌာန်ဗိုန်ဇၟအ်၊

(၄) မၞိဟ်ဂံၚ်ကၠောန်၊ စိုတ်ဓါတ်ဗိုန်ခိုၚ် – တိုၚ်ပ္ကဴရန်တၟံဂှ်နကဵုသန္ဓိဌာန်ဗွဲမဗိုန်ဇၟအ်ကၠောန်ညံၚ်ဂွံဒှ်၊

ပ္ဍဲကဵုမၞိဟ်(၄)ဂကူဗွဲလ္တူတေံဂှ် မၞးနွံဂကူလဵုရောအတိုၚ်ရန်တၟံတိုၚ်ပ္ကဴမၞးဂှ် ညံၚ်ဂွံအံၚ်ဇၞးမၞးရောၚ်တၠုၚ်မာန် ဟာ? လ္တူဓဝ်ပတှေ်ဂှ်ညးဂမၠိုၚ်ဒုၚ်တဲကဵုမၞးနဒဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မွဲရဟာ ကမၠောန်ကၠောန်မာန်ဏောၚ်မ္ဂး ထေၚ် ကေတ်လဝ်ဂှ်ညံၚ်ဂွံဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞးမၞးကၠောန်ဒှ်ဟာ ဇၟာပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ထေက်ကဵုမ္ဒးက္လေၚ်သၟာန်ဇကုဇကုရ၊ လ္တူ ကမၠောန်မလးလဝ်တံဂှ်ကၠောန်လဝ်ကိတ်ညဳဟွံကိတ်ညဳက္လေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်ညိ၊ ကာလလ္ဆောဝ်သွက်ဂွံဖျေံသ န္ဓိဌာန်ဗွဲမဗိုန်ဇၟအ်ဂှ်ဆိုအ်ဗတဴပ္ဍဲဇကုဇကုဗွဲမလောန်ရ။

အတိုၚ်သၟာန်လဝ်ဗွဲလ္တူတေံဂှ် မုလေဝ်မၞးကၠောန်ဟွံဒှ်သှ်ဟွံမာန်ဏီသဝ်သဒှ်မ္ဂး သန္ဓိဌာန်မၞးမဖျေံလဝ်ဂှ် ဒှ် သန္ဓိဌာန်နူဂၠံသြိုဟ်ဟွံသေၚ်ဏီချိုတ်ပၠိုတ်ရ၊ သွက်သန္ဓိဌာန်ဂွံဗိုန်ခိုၚ်ဂှ်စၟဳစၟတ်ညိ ၜတ်ကၞာတ်ညိ ကာလ ဆ္လောဝ်ကမၠောန်မွဲဇကုကၠောန်ဏောၚ်ဖျေံလဝ်သန္ဓိဌာန်တုဲ ကာလကၠောန်နဇိုၚ်နတဲဂှ်ဗၠေၚ်အာနူသန္ဓိဌာန် ဇကုမဖျေံလဝ်ဂှ်ဒှ်စလေပ်ရ၊ ညံၚ်ဟွံဗၠေၚ်နူသန္ဓိဌာန်ဂှ်မုဒးပလေဝ်ပလေတ်စထေက်ရောမ္ဂး ဥပမာ- ပိုဲဒှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုကောန်ဂကူ ပိုဲဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဆန္ဒကောန်ဂကူတုဲလးကမၠောန်မ္ဂး ထေက်ကဵုသ္ဒးကော် အ္စာပရိုၚ်သ္ပပေဲါသောၚ်ကလးပရိုၚ်ထေက်ရ၊ နူကၠာဟွံဂွံကၠောန်ကမၠောန်ဏီ ဟိုတ်နူလလောၚ်ကဵုပရိုၚ်တုဲ ကမၠောန်ဂှ် ဟွံဒှ်ညံၚ်ဂွံဒှ်ညံၚ်ဟွံဗၠေၚ်နူသန္ဓိဌာန်ဂှ်မ္ဒးဂိုတ်ဂစာန်ရေၚ်တၠုၚ်တဴနကဵုဓဝ်သတိဇၞော်ဇၞော်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဇၟာပ်ကမၠောန်မကၠောန်တဴဂှ် နကဵုဍာ်ဒ္ကေဝ်ပေၚ်ၚ်သုၚ်စောဲတုဲ မ္ဒးဂိုတ်ဂစာန်နကဵုသန္ဓိဌာန်ဗွဲမခိုၚ် ဗိုန်ရ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂးမၞိဟ်ဍာ်ဒ္ကေဝ်တုပ်သၟဟ်ကဵုမၞးၜိုန်ရကဆံၚ်သဝ်နူမၞးကီုလေဝ် ဟိုတ်နူသန္ဓိဌာန်မၞးဟွံ ခိုၚ်ဗိုန်တုဲၜက်တိုန်အာမၞးဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မၞးရောၚ်ဂှ် နကဵုဓဝ်သ္တိစွံလဝ်လၟိုန်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မၞုံကဵုသန္ဓိဌာန် ဗိုန်ဇၟအ်အိုတ်ညိ။

သရုပ်ကၠေံမ္ဂးအကာဲအရာပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲတ္ၚဲဏံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဖအိုတ်ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုကောန်ဂ ကူမန်ဖအိုတ်ရောၚ်ဂှ်ဒုၚ်လဝ်ယၟုအိုတ်ရ၊ အတိုၚ်ဒုၚ်လဝ်ယၟုဂှ်ကမၠောန်မကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲဗော်တ္ၚဲဏံ ကိတ်ညဳ မံၚ်ကဵုတိုၚ်ပ္ကဴသန္ဓိဌာန်အိုတ်ကီုဟာ၊ ဗၠေၚ်အာနူပၟိက်ဆန္ဒကောန်ဂကူမန်ယျဟာဂှ် ထေက်ကဵုဒးဇွိတ်သ ပေါတ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရ၊ ပၟိက်ဆန္ဒကောန်ဂကူပိုဲတ္ၚဲဏံမုရောဂှ် လ္ၚတ်ရံၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲဂပ်ဝ်ဒးပ္တဝ်ဏာဂၠံၚ်တရဴ ပၟိက်ဆန္ဒကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ထေက်ရောၚ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.