Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံကဵုပရေၚ်ပညာသၟတ်မန် စံၜတ် ကၠောန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် ဖဴစကာပယျးတ္ၚဲ Solar Ovens

ဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန် MYEO ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၁၅ ဂှ် ဂွံအရီုဗၚ်ကဵုကောန်ဍုၚ်ပြၚ်သေတ်တုဲ စမ်ၜတ် ကၠောန်ဗဒှ်မံၚ် ဖဴစကာပယျးတ္ၚဲ Solar Ovens ဒၞဲါရုၚ် MYEO နွံပ္ဍဲအရာပ်မျာၚ်သာယာ ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်ရ။


ဖဴဝွံ မဒှ်ဖဴကၟာတ်ကမၠက်လဝ်ရောၚ်တုဲ ရန်ကဵုသၟာကလောန် မဆုဲပြံၚ်တံကီု၊ ရဲညးဒိုက်ဝါတ်တံကီု၊ ရဲညးနွံပ္ဍဲ ဒေ သ ဟွံဂွံပၟတ်ဍုၚ်တံကီုတုဲ ဟွံဒးစကာ ပၟတ်ဍုၚ် (ပၟတ်ဓါတ်လလဳ) မွဲသာ် စကာပယျးတ္ၚဲတုဲ ဍုၚ်တိုပ်ဂွံမာန် ရောၚ် ဂးရ။

“ရန်တၟံဏံဂှ် သွက်ဒေသဒိုက်ဝါတ်တံတှေ် ဒှ်နဲကဲတၟိမွဲဏောၚ်၊ တုဲကၠုၚ်ကဵု ဒဵုကဵုလၟုဟ် တြုံတြုံ ဗြဴဗြဴ ကေတ် ဟွံဒး ထုဲမံၚ်ပ္ဍဲဖဴ၊ အ္ခိၚ်အိုတ်မံၚ် ပ္ဍဲဖဴသၟးရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ အာဂတနူဏံ အ္ခိၚ်ညံၚ်ဟွံအိုတ် ပ္ဍဲဖဴဂှ် ဖဴဍုန်ကဵု ပယျးတ္ၚဲ Solar Ovens နွံကၠုၚ်မံၚ်ဣရဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံထ်ၜးကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ” သာ်ဝွံ မာံညာဏ်လေန် နူဂကောံကဵု ပညာသၟတ်မန်ဂှ် ဟီုရ။

ဖဴဏံဝွံ ကၠောန်ဗ္ဂပ်လဝ် နမပ္တံ ဖအ်၊ ပုက်စက္ခူ (ပါကေန်စက္ခူ)၊ ဒ္ၚေါဝ်ဓမ္မတာ၊ အဠူမဳနဳယာမ်တံတုဲ စမ်ၜတ် အံၚ်ဇၞးအာမ္ဂး သွက်ဂွံပရးအာ အလုံဒေသနွံရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူရုၚ်ဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန်ဂှ်ရ။

“စမ်ၜတ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ၜိုတ်ဂွံဂှ် ဂွံမံၚ်ယျ၊ ဆ္ဂး ဍေံဟွံဍိုက်ပေၚ်ဏီ၊ ဗီုပိုဲကေတ်ဂှ် ယဝ်ဇၞးအာမ္ဂး ဆက်လဴထ်ၜးပၠန် ဏောၚ်” သာ်ဝွံ မာံအာနန် ညးအုပ်ကာဂကောံဂှ် ဟီုရ။

ဖဴဏံ ဍေံခိုဟ်ဗီုလဵုရောမ္ဂး ဟွံဒးကေတ်ပၟတ်ဍုၚ်၊ ဟွံဒးစကာအှော်/ချး၊ ဒုၚ်လဝ်ပယျးတ္ၚဲ စဲလဝ်ပ္ဍဲတ္ၚဲတှေ် တုဲရ။ ဆ္ဂး ဍေံပရေံညိဂှ် ဖဴဏံဂှ် ဒှ်ဖဴဒးစကာ ပယျးတ္ၚဲဏောၚ်တှေ် ဍေံဆေၚ်မံၚ်ကဵု အသိၚ်ပသာန်ဂမ္တဴတ္ၚဲရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ တ္ၚဲကာတ်ဂၠိုၚ်ခ္ဍၚ် ပုၚ်သွစိန် ပြဟ်ခ္ဍၚ်ရ။ အသိၚ်တ္ၚဲဍိုန်မံၚ်မ္ဂး ပုၚ်မွဲထၟာဲ ဂွံစိန်ဂှ် ဒးကဵုအခိၚ်ၜိုတ်ၜါနာဍဳဒှ် ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် မာံအာနန်ဂးရ။

ဖဴစကာပယျးတ္ၚဲ Solar Ovens သာ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မေဝ်ချံက် ဒေသပယျဵုတေံလေဝ် ကၠောန်မံၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.