Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံအာလ္ၚတ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် SCG ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် ကမ္ပဏဳ MCL ဘိက်ကော်လဝ် ခမဳသၚ်ကဵု ညးဒေသ

သွက်ဂွံအာလ္ၚတ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် SCG ဍုၚ်လာံပုန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် ကမ္ပဏဳ MCL သိုၚ်ဒၟံၚ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် ဍုၚ်ကျာ် မြဟ်တံ ဘိက်ကော်လဝ် ခမဳသၚ်ကဵု ညးဒေသနွံမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵု ကမ္ပဏဳကၠောန်ရုၚ်စက်တိဗုတ် SCG ဘိက်ဏာ သွက်ဂွံအာလ္ၚတ်လၟုဟ်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာမန် မၞုံကဵုသြဇာ မသၠုၚ် သၟဟ်ညံၚ်ရဴကျာ်ဇၞော်အ္စာကေတုမာလာ (ဂုဏ်ဂျုက်) ဘာကွာန်ကံပလိုၚ်ကီု၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘာဟံသာ ထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုကီု စပ္တံတံ ပါလုပ်မံၚ်ရ။

“ကမ္ပဏဳ SCG ဏံရ ရုၚ်စက်ညးတံ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံတေံလေဝ် သိုၚ်လဝ်တုဲတုဲ စက်ဂေတ် နွံမံၚ်ဂှ် ညးတံကဵုပိုဲအာ လ္ၚတ် အတေံရ။ ဍေံတံဘိက်အဲ၊ အဲဒုၚ်တဲုဲတှေ် ဍေံကေတ်ဏာလဝ် (Passport) အဲ တုဲယျ” သာ်ဝွံ ညးသွက် ဂွံအာလ္ၚတ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာကေတုမာလာ ဘာကွာန်ကံပလိုၚ်ဂှ် ဟီုမြော်ကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

ခမဳသၚ် ဗၞတ် (၂၀) ဇကုကဵု ခရှ် ဗၞတ် (၇) တၠတံဂှ် ကမ္ပဏဳ MCL ကေတ်တာလျိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂) ဂှ် စတိတ်နူကဵုရုၚ်စက်ကျာ်မြဟ် တိတ်ကၠောံပယျဵုဍုၚ်မြဝတဳ-ဍုၚ်မာဲချံက်၊ အာဂေတ်ဍုၚ်သေံ နကဵုကွဳစက် အာလ္ၚတ် ရုၚ်စက်တိဗုတ်ညးတံရောၚ်။
“ပိုဲအာလၟုဟ်ဂှ် ဒးထံက်ဂလာန်သွက်စက်ချးတၟံဂှ်ဏောၚ်၊ ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ ဟွံဒှ်အန္တရာယ်ကဵု ရဲဒေသပိုဲပုဟ် တှေ် ဆက်ကၠောန်အာညိ။ ဒှ်အန္တရာယ်ဏောၚ် ဂကူပိုဲထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒတှေ် ဒးဒေံါကဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးမချိၚ် လဝ် သွက်ဂွံအာလ္ၚတ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလဝန္တ ဘာဟံသာထဝ် ဟီုရ။
ညးဒးဒုၚ်ဘိက် သွက်ဂွံအာလ္ၚတ်လၟုဟ်ဂှ် သၚ်သြဇာမနွံအကြာကောန်ဂကူတံကီု ဗွိုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဒေသတံကီု ပါလုပ်မံၚ်တုဲ ပရေၚ်ကော်ဘိက်အာတရဴဏံ ဟွံယဵုလ္ဂူရောၚ် ညးဒေသတံ ဒှ်မံၚ်သံသယကီုရ။

တုဲကၠုၚ်သၞာံ (၂၀၁၄) ဂိတုမေဂှ်လေဝ် ညးစၞးနူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်၊ ဗော်ပျဳခိုၚ်ဖျဵုတံကဵု ညးအုပ်ဓုပ် ကွာန် ဒေသပွဳပွူရုၚ်စက်တိဗုတ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် နူကဵုကမ္ပဏဳတံကေၚ်ပလံၚ်စိုပ် အာလ္ၚတ်လဝ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် ပ္ဍဲ ဍုၚ်သေံ နွံကၠုၚ်လဝ်ရောၚ်။

ညးကေၚ်လ္ၚတ်လဝ်ရုၚ်စက်ဍုၚ်သေံ နာဲသာန်တေန်ဂှ် “ဇကုအာဂှ် တၠပညာလေဝ်ဟွံသေၚ်တှေ် ၜိုတ်အာဗဵုရ ဂွံ လေဝ်။ ကမၠောန်တံဏံ ဒးကော်တၠပညာဏောၚ်။ ညးတံပါမှ ဂွံတီကၠးမာန်” သာ်ဝွံ ညးဟီုထ္ၜး လဆဵုဂဗညးရ။

ကိစ္စပရေၚ်အာလ္ၚတ်ရုၚ်စက်တိဗုတ်ဍုၚ်သေံဏံဂှ် ကိုပ်ကၠာနူပိုဲဂှ်လေဝ် ကမ္ပဏဳ SCG ကော်ဘိက်ဏာ ဂကောံ အလဵုအသဳတွဵုရးတုဲအာလဝ်မွဲဝါရောၚ် နာဲသာန်တေန်ဂှ် ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၂၂) တုဲကၠုၚ်ဂှ် နူကဵုကမ္ပဏဳ MCL တံ ဘိက်နိမန်ပၠုပ်ဏာလဝ် သၚ်တံ ပ္ဍဲရုၚ်စက်ကျာ်မြဟ် ဂှ်တုဲ ထ္ၜးပျးလဝ်ကဵု စက်တိဗုတ်ညးတံရောၚ်။ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် သွက်ဂွံဗပေၚ်ကဵုဓာတ်လလဳ စက်တိဗုတ်ဂွံဂေတ်မာန်ဂှ် ဗ္ဂပ်စက်မနွံဇြဟတ် (၄၀) မဳဂါဝါပ် စကာချးတၟံရောၚ်ဂှ် ညးလျိုၚ်ကမ္ပဏဳတံ ဒုၚ်လဝ်ဝန်ရောၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာပါ လုပ်အာပ္ဍဲရုၚ်စက်တံ ဟီုအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.