Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်သ္ပအသေအဟာန် သ္ဘၚ်ရတ်ထဝ် ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီု

ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီုဝွံ ပေၚ် (၅၀) သၞာံရဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၇) ဂှ် ညးတံ ကၠောန်သ္ပဏာ အသေအဟာန် သ္ဘၚ်ရတ်ထဝ် ပ္ဍဲၝောံခန်တၠထဝ် တက္ကသိုလ်မတ်မလီု၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဂှ်ဝွံ ညးဂမၠိုၚ်တၟိတၟိတြေံတြေံ ဒှ်ကၠုၚ်ကွးဘာတက္ကသိုလ်ဂှ် တိုန်စိုပ်အိုတ်တုဲ ထ္ၜးပျးလဟိၚ်ဏာ နကဵုအစဳဇန်ဂမၠိုၚ်မတွံဂး ဟီုတွံပရေၚ်လိက်ပတ်၊ လှေ်ထ္ၜး ယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာမန်၊အစဳဇန်ဒယှေ်ဒွက် ကေုာံ ဓမံက်ထ္ၜးသရုပ်ဝၚ် ကောန်ဂကူမန် တံဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

“ဖဵုပိုဲတံ ဂွံဆဵုညာတ်မံၚ် ဂတမတ် မပ္တံ ဗွိုက်လ္တက်အခိုက်ကၞာမန်ကီု၊ ကြက္ကဒိန်ကီု၊ ကလောန်သွံဖျာ အရၚ်သ္ဂောံဂွံသြန်ဂအုံကီု၊ အရာတံဏံ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် ကွးဘာတြေံတြေံတံ အဟိန်ညးတံ တိုန်မံၚ်ဘာဂှ် ဂွံဒှ်သွက်ဂကူဂးတုဲ ညးတံကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ မိက်ဂွံဗှ်ဗၞုဟ် သ္ပစၟတ်သမ္တီ ကုကွးဘာတြေံတြေံ တေံဂှ်တုဲ ဒးကၠောန် အသေအဟာန် သ္ဘၚ်ရတ်ထဝ်ဏံရ” ရဴဝွံ နာဲဂံၚ်လွဳ ဒုဥက္ကဌ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် သ္ဘၚ်ရတ်ထဝ် ဂးရ။

အပ္ဍဲပွိုၚ် (၅၀) သၞာံဏံ ဗီုကျိုၚ်ကယျိုၚ် အခိုက်ကၞာ ပြံၚ်လှာဲကၠုၚ် အဆံၚ်အဆံၚ်ဂှ်လေဝ် ပွိုၚ် (၁၀) သၞာံတှေ် မွဲခေတ် ပိုၚ်ခြာသာ်ဂှ်တုဲ ဗီုပြၚ်ယေန်သၞာၚ် ခေတ် (၅) ခေတ်ဂှ်လေဝ် ထ္ၜးပျးဏာ ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဂှ်ကီုရ။

အသေအဟာန်သ္ဘၚ်ရတ်ထဝ် ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီု (GS)
အသေအဟာန်သ္ဘၚ်ရတ်ထဝ် ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီု (GS)

“တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ ကွးဘာတြေံတြေံတံ ဗီုလဵုညးတံကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ရောဂှ် ကွးဘာခေတ်တၟိဏံတီတုဲ ညံၚ်ဂွံဒ္ဂေတ်ဗက်လေပ် အတိုၚ်လဂါံဇိုၚ်ညးတံကီု၊ တုဲပၠန် ကွးဘာတၟိကဵုတြေံတံ နကဵုအလဵုမၞိဟ်ကီု နကဵုသဘဴကလောန်ကီု သ္ဂောံပံၚ်ဖျပ် ဆက်ပ္စပ်ညးသ္ကအ်ဂွံဂှ် ဒးဆက်မိတ်ညးသ္ကအ်ကီုဏောၚ် ရန်သာ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်သ္ပပေါဲဏံ” သာ်ဝွံ နာဲဝေန်ဗဵု ညးလျိုၚ်လလောၚ်ပရိုၚ် ဟီုရ။

“သ္ဘၚ် ပေၚ် (၅၀) သၞာံ ဗီုဗီုဏံ ဂွံဆဵုဂှ်ဝါတ်မံၚ်။ လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန်ဇကု နွံဂလိုၚ်လဵုရောဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံတီကီု၊ လၟုဟ် ဂွံဆဵုကေတ်မၞိဟ်ပ္ဍဲဏံဖၟိုတ် ကြပ်ဒှ်မံၚ်မန်သီုဖၟိုတ်ဏောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ဂှ် မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ၊ တုဲပၠန် အသေအဟာန်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ် အသေအဟာန် ကောန်ဂကူမန်ဇကုပၠန်တှေ် ဒယှေ်ဒွက်တုဲ မိက်ဂွံ ကဵုဏာဇြဟတ်ကီုရ” ဂှ်လေဝ် အမ္မရ သၟာဒယှေ်ဒွက်ဂှ် ဟီုဂးဏာ ဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

ရန်ကဵု ကွးဘာမန်ဂမၠိုၚ် မကတ်လ္ၚတ်မံၚ်ကွတ် ပညာတက္ကသိုလ်တံ သ္ဂောံညဳသာသၟဟ်န် ကောံက္လောံအာ နကဵုအရာ အရေဝ် လိက်ပတ် ဘာသာ ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာညိ လဝ်စိုတ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၆၆ ဂှ် ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် ဂကောံကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် (တက္ကသိုလ်မတ်မလီု) ဝွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.