Categories
ပရိုၚ်

ဆန္ဒပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲမ္ဂး ဗော်မန်တံ သှေ်အာမာန်ရောၚ် သဘာပတိ MAU ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ဟီု

တုဲကၠုၚ်ကောံဓရီုဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗော်ပရေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (အပ္ဍဲဍုၚ်) သီုပိဗော်ဂှ် ဟွံတိုန်စိုပ်တုဲ ဆန္ဒပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲမ္ဂး ဗော်မန်တံ သှေ်အာမာန်ရောၚ် သဘာ ပတိ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဗညာဂ္ဇံ ဟီုရ။

“သဳကၠဳကောံဓရီုပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဆန္ဒပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဟွံမွဲတှေ် ခမဳ သၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံညာတ်အာလ္တူဗော်တံမွဲဗီုမာန်ရောၚ်၊ ညးတံဟွံစှေ်စိုတ်ကဵုရဲကၠောန်တံမုဟွံဒှ်ပုဟ်၊ ညးတံဟွံပကာကဵု ခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်တံဒှ်အာသာ်ဂှ်မာန်ဏောၚ်” သာ်ဏံ သဘာပတိ (MAU) ဂှ် ဟီုထ္ၜးရ။

တုဲကၠုၚ်ကောံဓရီုဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဂကောံခမဳသၚ်၊ ဂကောံမဟာဇန်မန်သွာၚ်စုၚ် ကဵု ပူဂဵုတၠပညာညးမပါလုပ်ထေက်ကီု၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု ပံၚ်တောဲတုဲ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာဂကောံပၠ တရဴအလုံဂကူမန်မွဲဂှ် သ္ပဏာဒတန်ပ္ဍဲကဵုလိက်စံၚ် ‘ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန်’ သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးအာပ္ဍဲကဵု ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တေံရ။

သဘာပတိဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် ဗွိုၚ်အပ္ဋဲဍုၚ် ဃောဟီုမံၚ်ဂလာန်
သဘာပတိဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် ဗွိုၚ်အပ္ဋဲဍုၚ် ဃောဟီုမံၚ်ဂလာန်

ဆက်တုဲ သဘာပတိဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် နာဲဗညာဂ္ဇံဂှ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဇၞော်တေံလေဝ် ခမဳသၚ် တံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်တံကဵုလဝ်ဒမြိပ်အရေဝ်ဂှ် ဇၟာပ်ဗော်ဂှ်ညံၚ်ဂွံကဵုလိက်ဘိက်ကဵုညးတံကီုတုဲ ဗော်တံတိုန် ဟွံတိုန်ဂှ် တာလျိုၚ်ဗော်တံဏောၚ် ညးဆက်ဟီုထ္ၜးရ။

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဒစးဒုၚ်တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဥက္ကဌဂကောံရာမညဓမ္မာစာရိယ ကျာ်ဇၞော်အ္စာကြေဝ်ဏာ၊ ဒုဥက္ကဌ ကျာ် ဇၞော်အ္စာ သဳလာစာရ ဘာဗ္ဂောသၟဝ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကေတုမာလာ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘာဒေါဝ် ကွာန်ပြဳ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သဳလဝန္တ ဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသြဇာပ္ဍဲကောန်ဂကူမန် ဂၠိုၚ်ကဵုဇကုက္ညတိုန်စိုပ်ရ။

‘ပိုဲကၠောန်ကေၚ်ကာမွဲမွဲသာ်တှေ် ပိုဲပပၠုပ်ပ္ဍဲက္ဍဟ်ဗော်တံဂှ်ရ ပရေၚ်ကောန်ဂကူရပိုဲဟီု ပိုဲပမံၚ်ကဵုဗော်တံဂှ် တှေ်မုလေဝ်ကမၠောန်ဟွံဒှ်ပုဟ် လၟုဟ်လေဝ်ပိုဲဟီုအရၚ်ကောန်ဂကူပိုဲဏောဝ် ပ္ဍဲလိက်စံၚ်ပိုဲသဳကၠဳမံၚ်လၟုဟ် ဂှ်တှေ် ပိုဲပညဳမံၚ်ဗော်တံဟွံသေၚ်ပိုဲ အရၚ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲသွက်အနာဂတ်ဗီုလဵုပိုဲဂွံပ္တဝ်ရန်အာ ပိုဲချပ်သဳကၠဳ မံၚ်ဗီုဂှ်’ သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပညိန္ဒ တၠဋ္ဌာန်ဒၞာဲသ္ပကောံဓရီု ဘာဓါတုမာလာဍုၚ်မတ်မလီု ဂှ်ဟီုမြော်ရ။

ပ္ဍဲကဵုလိက်စံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန် ဗွိုၚ်ဂကောံခမဳသၚ် ကဵု ဂကောံမဟာဇန်တံချူဓဇက်လဝ်ဂှ် ပ္ဍဲ ကဵုဗွိုၚ်သၞာံ ၂၀၁၆ ဏံဗော်မန်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် သွက်ဂွံဖန်ဇန်ညံၚ်ညးတံဆဵုဂဗအာညးသ္ကံမာန်တုဲ ယဝ်ခါရ ဗော်တံရေၚ်တၠုၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်မ္ဂး ခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်တံကော်ကောံဓရီုဇၞော်မွဲတုဲ ဆက် ကမၠောန်ဒတုဲဖဵုသွက်ဂကူမန်ဂှ် ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်ဓမံက်အာရုပ်ရဴရောၚ် သ္ပဏာဒတန်ပ္ဍဲလိက်စံၚ်ဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.