Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုဒစးဒုၚ် ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် သွဟ်မွဲမွဲမံက်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီု

ကောံဓရီုဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂၆-၂ရ ဂှ် လ္တူပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် သွဟ်မွဲမွဲမံက်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

ဂိတုမာတ် ၁၈ ဂှ်ညးဆန္ဒတုပ်စပ်ကဵုဗော်ပံၚ်ကောံဒှ်မွဲတံ သ္ပကောံဓရီုလၟေၚ်(၅)လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲဒၞာဲတုဲ အမာတ်ကၠတ်ထဝ် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုဏာဂလာန်သာ်ဝွံရ။

‘ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဏံဂှ် ပံက်ဏာဂကောံရေၚ်တၠုၚ်မွဲမွဲသာ်ဂှ် ဟွံဂပ်ဂဝ်ပုဟ်အဲညာတ်၊ ဆဂးတှေ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပ္ဍဲကဵု ၂၆-၂ရ ဏံဂှ်တှေ် တန်တဴကဵုညးတိုန်စိုပ်တံတၟာဂလိုၚ်ရောၚ်၊ ယဝ်ရညးစၞးတိုန် စိုပ်ကောံဓရီုတံ လ္တူပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ် လးဖျေံဏာပရေၚ်ကမၠောန်မွဲမွဲသာ်တှေ်လေဝ် တုပ်စိုတ်တုဲလး ဖျေံဏာမာန်မံၚ်ဏောၚ်’ သာ်ဏံ အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဗော်သွက်ဂွံဒှ်မွဲလၟေၚ်(၅)တုဲကၠုၚ်ဂှ် ညးတိုန်စိုပ်ကောံဓရီုဆန္ဒတုပ်ဗော်သွက်ဂွံဒှ်မွဲတံ ဟီုဂး သဳကၠဳဒၟံၚ်သွက်ဂွံပံက်ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်မွဲဂကောံတုဲ လၟေၚ်ကမၠောန်သွက်ဗော်ဂွံဒှ်မွဲဂှ်လေဝ် ချပ်ဇန်သဳကၠဳ ဒၟံၚ်နွံရ။

ကောံဓရီုလၟေၚ် (၅) ကၠောန်လဝ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု
ကောံဓရီုလၟေၚ် (၅) ကၠောန်လဝ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု

ကောံဓရီုဂှ်ဟိုတ်နူဗွိုၚ်ဍန်မံၚ်ဏီကီု၊ ယဝ်ရပံက်ဏာဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ကမၠောန် ဓမံက်ဏာပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်မ္ဂး ဂွိၚ်ဖေက်ဒးဒုၚ်စောတ်စောဲ ဂကောံဏံထပ်ပံက်ပ္တိုန်ဗော်တၟိပၠန်တုဲ သဳကၠဳဟီုဂးပညုၚ်ဏာကဵု ကောံဓရီုဒစး ဒုၚ်သွက်ဂွံကၠောန်ပ္ဍဲကဵုဓါတုမာလာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ။

‘အခါရကောံစရီုဗီုဏံနွံမံၚ်ဂှ် အဲဟွံတီလဝ်ပုဟ်၊ လၟုဟ်ကောံဓရီုဇၞော်လေဝ်နွံမံၚ်ရတှေ် အခိၚ်ဒးဟစပ်ရ၊ ကိစ္စဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် ဟီုဂးသဳကၠဳညးသ္ကံပ္ဍဲကဵုဝိုၚ်ကောံဓရီုဂှ်တှေ် အကာဲအရာခိုဟ်ဂၠိုၚ်’ သာ်ဏံ နာဲရာၚ်ဆာဲ ကော်(နိုၚ်ရဲဇော်)ဟီုရ။

ကောံဓရီုဒစးဒုၚ် ပ္ဍဲကဵု မာတ်ချ် ၂၆-၂ရ ဏံဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်မန်ပ္ဍဲဍုၚ်တံသီုပိဗော်ဂှ် တိုန်ဟာ ဟွံတိုန်ဟာ ဂှ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံဟွံဟီုဓမံက်ဏီတုဲ ညးလ္ၚဵု ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟွံတိုန်ကောံဓရီုဂှ်တုဲ သဳကၠဳဖျေံ ဏာလၟေၚ်ကမၠောန်မွဲမွဲသာ်လေဝ် ဂွိၚ်ဖေက်ကြက်ရှ်သာဟွံမံက်သာ်ဏံလေဝ် ဓဝိၚ်လုပ်မံၚ်နွံရ။

‘ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ ညးတိုန်စိုပ်တံ ခမဳသၚ်တံၜိုတ်လဵုဖျေံဏာလေဝ် ယဝ်ရဗော်တံဟွံတိုန်ပုဟ်တှေ် ပရေၚ်က မၠောန်ဂှ်ဍေံဆိုအ်ဗအာပၠန်ဂှ်ရ ညံၚ်ညးပါကၠုၚ်မာန်တှေ် ဍေံခိုဟ်အို်တ်ရ’ သာ်ဏံ နာဲတၠညး ဟီုရ။

ပရေၚ်ပညဳပညပ်ဗော်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် ဇၟာပ်ဂိတုစၟတ်တ္ၚဲ(၁၈)ဂှ် ညးဆန္ဒတုပ်ဗော်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်တံ သ္ပဒၟံၚ်ကောံဓရီု လၟေၚ်ဂိတုနွံတုဲ လ္တူပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဒစးဒုၚ်-ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ၜိုတ်လဵု ညးစၞးတိုန်စိုပ်တံလးဖျေံဏာပရေၚ်ကမၠောန်မာန်ဂှ် ခမဳသၚ် ညးဂမၠိုၚ် မၚ်စၟဳဗဵုမံၚ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.