Categories
ပရိုၚ်

ဗဒါဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ကၠောန်အာဂြိုပ်တရး ဗၞတ်(၇၀၀) ဨကရောၚ်

ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒေသဖာလိန် ဗဒါဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ကၠောန်အာဂြိုပ်တရး
ဗၞတ်(၇၀၀)ဧက ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီ ကေတ် နူညးဒေသကွာန်အၚ်ဒၚ်တအ်ရ။

ဂွံထိၚ်ဒဝ်အာ သၞောတ်ဂေဟကီု၊ ဝါဗ္ၚလီုလာ်ဒၟံၚ်တအ်
သွက်ဂွံကလေၚ်တဵုလွဳမာန်ကီု၊ သယံဇာတသတ် ဍာ်ကၚုဲတံ
ဂွံဗြေဝ်ဂၠိုၚ်တိုန်ကီု၊ ညံၚ်ဂွံဂၠာဲသ္ၚဳအှော်စံၚ်လောဲသွာကီု ရန်တၟံတုဲ
ကလေၚ်ကၠောန်ဗဒှ်တိုန် ဂြိုပ်တရးဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗီုတိပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (Internet)
ဗီုတိပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (Internet)

“ညးတအ်ရန်လဝ်ဂှ် ၜိုတ်တီတှေ် ရ၀၀ ဧကနွံဏောၚ်။ ဆမွဲသၞာံတှေ် ၜိုတ် (၁၀၀)ဧက
ပြၚ်ၚ်ရ ကၠောန် ဂွံဏောၚ်” သာ်ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာနန္ဒ နူကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ်
ဟီုမြော်လဝ်ရ။

သွက်ဂွံကၠောန် အစီဇန်တဵုလွဳဂြိုပ်တရးဂှ်
လၟုဟ်ညးတအ်ၜိုတ်ဆကံက်ဒၟံၚ်တၚ်နၚ်သၟးသၟးကၠာ အတး လောန်မှ
ဒှ်ကၠောန်အာဏောၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်အနန္ဒ ဆက်ဟီုမြော်လဝ်ရ။

“ပိုဲရန်လဝ် ၜါဗီု၊ သၞာံဏံ ပိုဲဆက်အာတ်မိက်အာ အလဵုအသဳပၠန်ဏောၚ်။ ကာလ
ဟွံဂွံတွဵုမှ ၜိုတ်ဇြဟတ် ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲကဵုပိုဲဂှ် ဗီုဂွံဂှ်
ပိုဲတဵုအာဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဒေသကွာန်အၚ်ဒၚ် နာဲအံၚ်တေန်မန် ဟီုရ။

လၟုဟ်သွက်အခေါၚ်တဵုလွဳဂြိုပ်တရးဂှ် ညးတံပတိ်ုန်လဝ်ကဵုကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်
ဟွံစိုပ်တရဴတုဲ ဂတနူဏံ အတိုၚ်သၞောတ်သၞောဝ်ဥပဒေ သွက်ဂွံဆက်ပတိုန်အာ
ကဆံၚ်ခရိုၚ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး ကဆံၚ်တွဵုရးဂှ် ညးတအ်ချပ်ဇန်လဝ်နွံရောၚ်
ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ဂကောံမဟာဇန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် နာဲအံၚ်နာၚ်ဝေန်ဂှ် “လိက်ဂှ် ပိုဲပတိုန်လဝ်
တၟာလအ်ရ။ နူဂိတု July ရ။ မုပရိုၚ်လေဝ် ဟွံမိၚ်ပုဟ်။
လိက်ဟွံကလေၚ်စှေ်ကၠုၚ်ပုဟ်။ ဒဒှ်ရ ညးတအ်ပတိုန်ဏာကဵု လ္တူ တေံယျ ဏောၚ်ဂှ်
နူကနေံဏံရဂွံတီ၊ တီဂှ်လေဝ် ညးတအ်လဴနၚ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ အာသၟာန်ပ္ဍဲရုၚ် ဋ္ဌာန
က္ဍိုက်က္ဍိုပ် ဂြိုပ်ဆုတအ်တုဲမှ ဂွံတီ” သာ်ဝွံ
ညးဟီုထ္ၜးကဵုပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲဂိတုမာတ် (၂၂) ဂှ်ရ။

နူကဵုညးအုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဖျေံကဵု ဋ္ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ဂြိုပ်ဆုကေုာံ
ဋ္ဌာနထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝတအ် ဒးစှေ်စၟဳ စၟတ်ရောၚ်ဂးကီုလေဝ် နူကဵုဋ္ဌာနၜါဏံ
ဟွံစှေ်စၟဳစၟတ်မွဲသာ် ဗက်ကေတ်တၚ်နၚ်လ္တူဗီုတိ (Map) တုဲ ပတိုန်ဏာလဝ်
ကဆံၚ်ၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ဟိုတ်နူကၟိုန်ပိုတ်ဒၟံၚ်တုဲ တိဝါဗ္ၚဂမၠိုၚ် တဵုသြောံဟွံဂွံ
လီုလာ်ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်အရိုဟ်သၞာံ မွဲသၞာံမ္ဂး ဒးထောံအာ တိဗ္ၚ
ကဵုစှော်ဨကနွံဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲဒေသဖာလိန်ဂှ် ဟိုတ်နူကြပ်ဒၟံၚ်ကဵု ဍာ်ၜဳဇၞော်တအ်တုဲ
ဒးကၠောန်လဝ်ဂြိုပ်တရးမ္ဂး ဂွံဒၞာကဵုဘဲကၟိုန်ပိုတ် ကီု၊ ဘဲဒဏ်ကျာကီ်ု၊
ဘဲဒဏ်ဍာ်တအ်မာန်ရောၚ်ဂှ် ညးဒေသကွာန်အၚ်ဒၚ် ညးမချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ဂြိုပ်
တရးတအ်ဟီုရ။

ဧက (၇၀၀) သွက်ဂွံကၠောန်ဂြိုပ်တရးလၟုဟ်ဂှ် လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ် (၂၀)သၞာံတေံ
ဟိုတ်နူ ကၟိုန်ကဝ်ပိုတ် အာတုဲ ကၠောန်တဵုသြောံဟွံဂွံ ဒးထောံလဝ်အတိုၚ်ဏံ
စဵုကဵုတ္ၚဲဏံရဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.