Categories
ပရိုၚ်

သၞာဲဒါပၞာန် ပန်ဂစိုတ်လဝ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန်ဂှ် ခြာဟွံလအ် ပအပ်တဲဗၠာဲသၟိၚ်ဏောၚ်ဂး

အမှုဗိုလ်ဇၞော် ဇြဝ်မျဵုထိတ် (တံဒပ် ၂၈၀) ညးမဂးလဝ် ပန်မှာရာအာ ကုမၞိဟ် (၂) တၠ ပ္ဍဲအခိၚ်သ္ဂာဗ္တံ ဂိတုမာတ် (၈) ပ္ဍဲကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ခြာဟွံလအ် ပအပ်ကဵု ရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ် နူသ္ကိုပ် ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

လၟုဟ်မ္ဂး ပံက်လဝ်အမှု ကုဗိုလ်ဇၞော် ဇြဝ်မျဵုထိတ် နကဵုၝောံပိုဒ် (၃၀၂) အမှုဂစိုတ်မၞိဟ်ရ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁၇) ဂှ် သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

“အတိုၚ်လၟေၚ်ဥပဒေရ ပိုဲကေတ်အရေဝ်ဏောၚ်တှေ် ဍေံဟွံလအ်ရ။ ဒးပအပ်ဏောၚ်၊ ဒှ်မံၚ်အမှုဂစိုတ်မၞိဟ်တှေ် ပြေထောံဟွံဂွံ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မျေအ်တဝ် (ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်) ဟီုရ။

 ကမ္မဌာန် မၞိဟ်ဒးပန်ဂစိုတ် ၂ တလ (Mi Hong Sa)
ကမ္မဌာန် မၞိဟ်ဒးပန်ဂစိုတ် ၂ တလ (Mi Hong Sa)

ဆ္ဂး ဟိုတ်နူဒှ်သၞာဲဒါပၞာန်ဂှ်ရ ရပ်စပ်ကေတ်အရေဝ် ပ္ဍဲခုၚ်ဂဗုတ်ပၞာန်ဟာ ဟွံသေၚ်တှေ် ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဟာဂှ် ဟွံတီချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏီ၊ လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲတံဒပ် မဆက်စပ်တေံ ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်မံၚ် ကုသၞာဲဒဴပၞာန် မလုလောန်လဝ်ဒုဟ် ဂစိုတ်မၞိဟ်ဂှ်ဖိုဟ်ရ သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဂှ်ဟီုရ။

ဟိုတ်နူကောန်ကွာန် (၂) တၠ ဒးချိုတ်အာ ဒၟါနူသၞာဲဒါဂှ်ရ ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန် ကျဳလွေန် မဒှ်ဒုသ္ကိုပ် ရးပၞာန် ဒေသပြၚ်ၜဳကီု၊ ဒုသ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဖျဵုဝေဒွေ သ္ကိုပ်တံဒပ် ကေုာံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်အံၚ်ကဝ်ဝေန် ဒုသ္ကိုပ်တံဒပ် ခမရ ၂၈၀ ကီု အလဵုညးတံ ပြာပ်အာ ကွာန်ပါၚ်ဂၠန်တေံတုဲ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်တဴ သြန် သ္ၚုကၠေၚ်စ ကုဂြောဝ်ဂတာ နာဲမဵု (အယုက် ၄၀) ၊မာံချေတ်သဵု (အယုက် ၂၃) မစုတိအာတေံရ ဂွံတီကေတ်။

“သွက်ပရေၚ်မံၚ်စံၚ်စသုၚ် သမ္ဘာကောန်ဇါတ်တံဂးတုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁၄) ဂှ် ညးတံကၠုၚ်ထံက်ပၚ်၊ သွက်သီုညးၜါဂှ် ညးတံထံက်ပၚ် သြန် (၁၀) ကိုဋ်၊ သ္ၚု (၄) ရိုက်၊ ကၠေၚ် (၄) စေဝ်” သာ်ဝွံ မိတာဥူ နူဂြောဝ်ဂတာ မသှေ်မံၚ်ဂှ် ဟီုထ္ၜး ကုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

“နူဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဘကီု၊ ရပ်ဓရတ် စကာကဵုထ္ပက်စၟတ်တဲ ပြေလလံ ဗွဲအဓမ္မကီု ဟွံမွဲရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲကၠုၚ်ထံက်ပၚ်ဂှ်ရ ပန်လဝ်ကွေံကွေံရဟာ၊ အာစိုပ်စၟဳစၟတ် ပ္ဍဲဒၞါဲမပန်ဂှ်တုဲ ချူပ္တိုန်လဝ်စၟတ်သမ္တီ၊ ဗှ်ထ္ၜး လိက်စၟတ်သမ္တီဂှ်တုဲ နဗီုပြၚ် ပိုဲဟီုပ္တိတ်လဝ် ထ္ပက်စုတ်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲလ္တူတၞးလိက်ရ” သာ်ဝွံ မိတာဥူ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဗ္တံ ဒှ်အမှုအရာဂှ်ဝွံ ရဲတမ္ၚာ နာဲမဵု ကဵု မာံချေတ်ဥူ တံၜါတၠ စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်ဍာ်ဒဳတိုန် သွက်ဂွံတိတ်ၜဳဂှ် တိတ်ကၠုၚ်နူသ္ၚိ အခါစိုပ်ဂၠံၚ်ဇၞော် လ္ဒောဝ်ကွာန် ဗိုလ်ဇၞော် ဇြဝ်မျဵုထိတ် ပန်စုတ်တုဲ ဒးချိုတ်အာ သီုၜါတၠဂှ် ပရိုၚ်တိတ်ကၠုၚ် ပန်မှာရာအာ ဂးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.