Categories
ပရိုၚ်

ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL စကာချးတၟံဂှ် ညးဒေသတံ ပ္စူပ္တဴ ဗဳနာၚ်ပဝ်သတာတုဲ ဒစဵုဒစးဏောၚ်

ခမဳသၚ်ဒေသကဵု ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသဒဵုသာဲ တအ်ပံၚ်တောဲတုဲ ဒဒှ်ရ ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် မတ်မလီု MCL မဗ္ဂေတ်စက်ကဵု ချးတၟံရဂှ် ညးဂလိုၚ်ဂွံတီကေတ်မာန် ပ္စူပ္တဴအာ ဂလာန်ဒ္စဵုဒ္စး နကဵုဗဳနာၚ်ပဝ်သတာ ၜိုတ် (၂၀) ဒၞါဲ ပ္ဍဲကွာန်ဂမၠိုၚ် ဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ် နူရဲဒေသတအ်ရ။

ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် MCL ကဵု ဒၞါဲဒ္တန် (Baw Goung Facebook)
ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် MCL ကဵု ဒၞါဲဒ္တန် (Baw Goung Facebook)

အစဳဇန် ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် MCL ဗဂေတ်စက် နကဵုချးတၟံဂှ် ဒိုအ်ကဵုညိ ပဒိုအ်ကဵုညိ ၜိုန်ရဲဒေသတအ် အာတ်မိက်လဝ်ကီုလေဝ် ဟွံသ္ပဂရုမွဲသာ် ဆက်ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ရန်ကဵုကမ္ပနဳ သ္ဂောစွံကၠုၚ်အာရီု ပ္ဍဲပရေၚ်လစွံစိုတ် ဆန္ဒရဲဒေသတအ်တုဲ ဒးကၠောန်အစဳဇန် ဒ္စဵုဒ္စးဏအ် သာ်ဝွံ ညးမချဳဒၟံၚ်ပရေၚ်ပ္စူဗဳနာၚ်ပဝ်သတာ မိနဳနဳအံၚ် ဒၟံၚ်ကွာန်ကအ်ဒုန်ဂှ် ဂးရ။

“ဗီုဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ကောန်ဒေသပိုဲ ပ္တိုန်လဝ်လိက် ဒ္စဵုုဒ္စးတုဲမံၚ်ကီုလေဝ် ပညံၚ်ဟွံတီတုဲ ဍေံတအ် (ကမ္ပနဳ MCL) ဆက်ကၠောန်မံၚ်ဖိုဟ်၊ ဣဏအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ် ဍေံတအ် ဟွံပဂရု ဟွံပကာကဵု ကောန်ဒေသပိုဲဏအ်ရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ညးဂလိုၚ် ညံၚ်ဂွံတီညာတ်အာ ပိုဲဒးပ္စူဗဳနာၚ်ပဝ်သတာ” မိနဳနဳအံၚ် ဂးရ။

အစဳဇန် ပ္စူဗဳနာၚ်ပဝ်သတာဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် (၄) မံက်တေံ ပ္ဍဲကွာန်လုပ်အဝေါၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် နူကဵုကြေဝ်ဏာ ကွာန်ၚ္ၚာၚ်၊ ဒဵုစိုပ်ခဒုၚ်ဂစေပ် ပ္စူအာ ၜိုတ် (၂၀) ဒၞါဲဏောၚ်၊ တုဲပၠန် စကာချးတၟံမ္ဂး ဘဲအန္တရာဲ ဗီုလဵုက္တဵုဒှ်မာန်ရောဂှ်လေဝ် ကၠောန်လဝ် နဗီုပြၚ်လိက်စၠောံတဲတုဲ ပရးအာကီုဏောၚ် ဂးရ။

လၟုဟ်မ္ဂး ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် MCL ဝွံ အတိုၚ်လၟေၚ်အစဳအဇန်ဍေံတအ် ဍေံတအ်ဓမံက်ရုပ်ရဴဣရ၊ ဍေံတအ် စံၜတ် ဗ္ဂေတ်ဒၟံၚ်စက် နကဵုချးတၟံဣရဂှ်လေဝ် နာဲမေတ် ကောန်ကွာန်ခဒုၚ်ဂစေပ် ဂးရ။

“လၟုဟ် ရုၚ်စက်ဍေံတအ် စံၚ်ချးတၟံတုဲ စံဗ္ဂေတ်မံၚ်စက်ဂှ် (၂၀) တ္ၚဲပြၚ်ဣရ၊ အခိၚ်ဗ္တံ ၉-၁၀ နာဍဳ၊ လက္ကရဴဏအ် ခြာ ၃-၄ တ္ၚဲတုဲ ဍေံတအ်စံၚ်၊ ယက်ဒဂုဲတိတ်မံၚ်နူပၠံၚ်ဍေံဂှ်လေဝ် နူကဵုကွာန် ရံၚ်ညာတ်မံၚ်” နာဲမေတ် ဂးရ။

ကိစ္စ ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် MCL စကာချးတၟံတုဲ ပ္တိတ်ဓတ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၂၅) တုဲကၠုၚ်ဏအ် မၞိဟ်ၜိုတ်် (၄၀၀၀) တလ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးတုဲ သီုကဵုရဲဒေသတအ် ပ္တိုန်ထ်ၜးလဝ် ကုသၟိၚ်တလအဆံၚ်လ္တူတေံတုဲ ကိစ္စဏအ် နကဵုကၠတ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵုဏောၚ် ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥူ ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဂးလဝ်နွံကီုရ။

ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲဂှ်ဝွံ သ်အာၚ်နူရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MCL တုဲ ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် တၟိမွဲမပၠန် နူကမ္ပနဳ JUNE Cement Industry Ltd.ဂှ်လေဝ် ကၠာအယုက် အလဵုအသဳ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် ဟွံအိုတ်က္ဍၚ်ညိဂှ် ထပ်ဂွံလဝ် အခေါၚ်သိုၚ်ကီုတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ကၠောန်သိုၚ်မံၚ် ရုၚ်စက်ဖိုဟ်ရ ဂွံတီကေတ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.