Categories
ပရိုၚ်

တမ်ဒပ်ပၞာန် ၈၁ လုပ်သီသၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခရိုၚ်သဓီု ပ္ဍဲကွာန်ကံသိုက်

သၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မပံက်စွံပ္တန်လဝ် ဒၞဲါပါၚ်ဂၠံၚ်ကွာန်ကံသိုက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် လ္တူဂၠံၚ်ကွဳစက် ရမ္မဝတဳဂှ် ဂိတုဂျောန် ၁ရ အခိၚ်လ္ဒောဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၁၂ နာဍဳကဝါ်ဂှ် တမ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ၈၁ နူကဵုလ္ပာ်ဟပၠၚ် (ဇာသပြၚ်) လုပ်သီဏာရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုခရိုၚ်သထီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

ကရောၚ်ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (MNA)
ကရောၚ်ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (MNA)

အခိၚ်တမ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ လုပ်ဗိုၚ်သီဂှ် ညးတာလျိုၚ်သၞေဟ်ကၚ် နာဲယှိုဲပါကေအ် မွဲတၠဟေၚ်နွံတုဲ လွဟ် AK မွဲဇကိုအ်၊ လွဟ်ဂၠေံဂၠေံမွဲဇကိုအ်ကဵု စက်ဟီုအရေဝ်မွဲမ ဒးဒုၚ်သီဏာရောၚ် ညးအုပ်ကာခရိုၚ်သဓီု နာဲ ကျဳသာန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ညးအုပ်ကာခရိုၚ်သထီု နာဲကျဳသာန်ဂှ် “နူကဵုဒပ် ၈၁ ဇြဟတ်ဍေံ ၜိုတ် ၃၀ တၠ အခိၚ်ၜိုတ် ၁၂ နာဍဳကဝက် လိုက်ကၠုၚ်ဗိုၚ်ရဲပိုဲရ၊ တုဲတှေ်ဍေံဟီု ညးဂှ်ကဵုကၠုၚ်မံၚ်ဒၟံၚ်အဏံ၊ ရဲပိုဲဂှ် တီလေဝ် ဟွံတီချိုတ်ပၠိုတ်တှေ် လဴဟွံ ဒးလေဝ်၊ တုဲတှေ် ဍေံသၟာန် ညးဂှ်ရော ညးတာလျိုၚ်ၝတံ ရဲပိုဲဟီုလဴဏာယၟုအဲလေဝ်၊ ဍေံချူဟတီလဝ်၊ တုဲတှေ် ဍေံဟီု အဵုတာဲဏံရိုဟ်၊ ဍေံရပ်ဏာဏောၚ် ရပ်လေဝ် ရဲပိုဲဟီုုဗီုဂှ်လေဝ်၊ ဍေံကော်ဏာရဲပိုဲတုဲ စိုပ် ၜိုတ်ကဝက်ဂၠံၚ်ဂှ် သီုဍေံဟီု မုက်မတ်ဏံပကဵုဒးက္လေၚ်ဆဵုရ၊ တာဲဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံရိုဟ်တုဲ ဍေံက္လေၚ်စုတ် ကဵုကွဳစက်မွဲမ ဗလးနၚ်ပၠန်” သာ်ဝွံ ညးလဴထ်ၜးပရောဒဒှ်ဂှ်ရ။

ဟွံမွဲကဵုတၚ်ထ်ၜးဟိုတ်မွဲသာ် ကိစ္စတမ်ဒပ်ပၞာန်တအ် လုပ်စိုပ်သီကေတ်သၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိသာ်ဏံ ဂှ် မိက်ဂွံသ္ပမာန်လ္တူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညာတ်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

သၞေဟ်တာဲကၚ်ဂှ်ဝွံ ပပ္တံနူအခိၚ်စဖံက်ကၠောန်ဂၠံၚ်ကွဳစက်ရမ္မဝတဳ (မတ်မလီု-ကံဗိန်) နူသၞာံ ၁၉၉၇-၉၈ တေံ နကဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲသၟဝ်ခရိုၚ်သဓီုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စွံပ္တန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

ဆေၚ်စပ်ကဵုကိစ္စဝွံတုဲ သွက်ဂွံတီဟိုတ်ဖဵုပရောပရာ ဗွဲမကၠးဖ္ဍးမာန် ဆက်သၟာန်ဂၠိုက်ဂၠာဲအာ ဇရေၚ်ဌာန ဒပ်ပၞာန်မဆေၚ်စပ်တံရောၚ် ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကမ္မတဳဗဟဵု နာဲဟံ သာဗိုန်ခိုၚ် ဟီုရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳတြေံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံ အဆံၚ်တွဵုရး၊ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုန်ရ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲတုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှော်တုဲကၠာလေဝ် ပ္ဍဲကဵုလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံ ဍုၚ် NCA ဂှ် ဟဂွံပါလုပ်ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲဏီရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.