Categories
ပရိုၚ်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာတိ ဒေသမန် နူ HURFOM တရးပ္တိတ်

ဂကောံမှာဇန်ကေုာံ ရဲသၟာဗ္ၚ နွံပ္ဍဲဒေသမန်တအ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပေါဲသဳကၠဳလှာဲဂတးလညာတ် တုဲကၠုၚ်တေံ လ္တူ သွဟ် သ္ဂုတ်သွာတ် တိတ်ကၠုၚ်နွံပေါဲသဳကၠဳတအ်ဂှ် ပကောံကၠေံ နဒဒှ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဖအောဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာ တိဗ္ၚတုဲ နူဌာန်ဒ္တန်ဒက်ပ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်မန် တက်တရးပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် တတိယသတ္တဏအ်တုဲရ။

ဂတိုပ်လိက် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာတိ ဒေသမန် (Copy)
ဂတိုပ်လိက် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာတိ ဒေသမန် (Copy)

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုပေါဲသဳကၠဳ ညးစၞး ရ၀ တလ မကၠုၚ်နူဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ ပံၚ်၊ ကျာ်ထဝ်၊ ၜဳက္လေၚ်၊ တ္ကအ်ခၟိုၚ် တအ် မကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲၝောံခန်ပိုၚ်ခေတ် အရာပ်မြဟ်သာယေန် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုမေ (၁၄ ကဵု ၁၅) ဂှ်တုဲ အတိုၚ်ရမျှာၚ်ညးတအ် ဟီုပ္တိတ်သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ဟေၚ် ပကောံ ပ္တိတ်ဏာ နဒဒှ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏအ်ရ။

“အဓိက မိက်ဂွံဟီုဖအောဝ် ပရူချောံဗြံ အခေါၚ်အရာတိ ပ္ဍဲဒေသမန်ရ။ ဥပဒေတိတအ် မူဝါဒတိတအ် တၚ်ယုတ်ဒေက် နွံမံၚ်ဏီတုဲ မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖအောဝ် ညံၚ်ဂွံက္လေၚ်ချူပဠေဝ်ကဵုမွဲဝါပၠန်ရ။ တုဲပၠန် “မူဝါဒတိဗ္ၚမန်” မဆက်စပ်ကဵုဒေသမန်ဏအ် ညံၚ်ဂွံနွံချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မာန် ညးညးအဲအဲပံၚ်ကောံဂစာန်ချူအိုတ်ညိ မိက်ဂွံဟီုဖအောဝ် မပ္တံသာ်ဏအ်တုဲ ပ္တိတ်ဏာ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဏအ်” နာဲသွိုရ်မန် နူဌာန်ဒ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်မန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏအ်ဝွံ တၚ်ကဵုကသပ် သွက်ဂွံသောၚ်က္လး ပြသၞာတိဗ္ၚ ဒေသမန်လေဝ် နွံတုဲ သွက်ဂွံချူခၞံ မူဝါဒတိဗ္ၚမန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ဂကောံမှာဇန်မန်တအ် ပံၚ်တုဲ သွက်ဂွံဆက်သဳကၠဳအာ ကိစ္စပရေၚ်ကမၠောန်ဍေံဂှ် ပဠေဝ်စမံၚ်ဖိုဟ် နာဲသွိုရ်မန် ဟီုရ။

ဥူမျေအ်တွေန် ညးရၚ်တၠုၚ်ဂဗုတ်ကၠတ်ထဝ် မဗိုၚ်ရီုဒၟံၚ် ပရေၚ်အမှုအရာတိဂှ်လေဝ်
“အဲမိက်ဂွံကဵုကသပ်ဂှ် ပရေၚ်လုပ်ဗလိုက်တံကလောန် မွဲမွဲလုပ်ကၠုၚ်ဣရမ္ဂး အခိၚ်ဍေံလုပ်ဂှ် ဒးတီလဝ်ဏောၚ်။ တီတုဲမ္ဂး ဘဝရဲတိဗ္ၚ ကၠအ်သွဝ် မကၠောန်ကၠုၚ်ဗ္ၚ တဵုကၠုၚ်ကၠအ် နူအဆက်တမၠာတမၠာတေံတအ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံတၚ်ဒုၚ်ဂယိုၚ်၊ သက်သဳစပ်ကဵုပရေၚ်တိ ညံၚ်ဂွံနွံခိုၚ်ၚ်ဂှ် ဂကောံမှာဇန်မန်တအ်ကီု၊ ဂကောံဗော်တအ်ကီု၊ ဌာနအလဵုအသဳတအ်ကီု၊က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကေါန်ဂကူတအ်ကီု ဒးဗိုၚ်ဖန်ကဵုလွာဲလွာဲဂှ်ဏောၚ်” ဂးရ။

ညံၚ်ဂွံဂွံ တၞးအခေါၚ်တိ ဗီုပြၚ် (၇) (မြေယာမှတ်ပုံတၚ် ပုံစံ-၇) ဂှ် ဒးဖန်ဏောၚ်၊ တၞးလိက်အခေါၚ်တိ ဗီုပြၚ် (၇) ဏအ်နွံမ္ဂး နွံကဵုအခေါၚ်ပိုၚ်ပြဳတိ ဒဵုကဵုအဆက်ကောန်စဴစေက်တေံဏောၚ်ဒှ်တုဲ သက်သဳ ညံၚ်ဂွံနွံချိုတ်ပၠိုတ်ဂှ် ဒးဖန်ကဵုဏောၚ်၊ သက်သဳဟွံမွဲတှေ် နွံကၠုၚ်ကဵုတၚ်ယုတ်ဒေက်ဏောၚ်၊ ဇကုလေဝ် ဒးမံၚ်ပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်တုဲ ဒးမၚ်မွဲဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်ကီုဏောၚ်၊ သၞောဝ် ညံၚ်ဂွံမၚ်မွဲစဵုဒၞါဇကု၊ သၞောဝ် ညံၚ်ဂွံပံက်ကဵုအခေါၚ် သွက်ဇကုဂှ်လေဝ် ဒးကေတ်လေပ်ကီုဏောၚ် ဥူမျေအ်တွေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏအ်ဝွံ ၁။ ဥပဒေနဲကဲကလောန် ဥပဒေတိ နွံမံၚ်လၟုဟ်တအ်ဂှ် မၚ်မွဲစဵုဒၞါကဵု ဒတုဲဖဵု သၟာဗ္ၚ သၟာကၠသ်သွဝ်တအ် ဟွံမာန်ရ။ ၂။ပ္ဍဲပြသၞာတိ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်တအ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ကီု ဌာနဝန်ဇၞော် နာနာတအ်ကီု လုပ်ဆက်စပ်မံၚ် သီုဖအိုတ်ရ။ ၃။ ရဲတိဗ္ၚကၠအ်သွဝ်တအ်ဂှ် ဟွံကၠိုဟ်လဝ် ပရေၚ်ဥပဒေတိရ။ ၄။ စပ်ကဵုပရေၚ်ဂိလေၚ် ပ္ဍဲအရာဒးဒုၚ်သီတိ။ ၅။ ရမျှာၚ် ညးဒးဒုၚ်သီတိတအ်။ ၆။ ပရေၚ်ကမၠောန်အဓာန်ဂတ သ္ဒးကၠောန်သွက်ပရေၚ်ပြသၞာတိတအ် တၞီလုပ်လၟိဟ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဌာန်ဒ္တန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်မန် Human Rights Foundation of Monland- HURFOM ဝွံ ကွးဘာမန် ကေုာံသၟတ်မန်ဂမၠိုၚ် မသ္ပသဇိုၚ်ပ္ဍဲပယျဵု တအ် ပံၚ်ကောံ ဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ တေံရတုဲ ဂၠိုက်ဂၠာဲဓမံက်ပ္တိတ် ပွမဒးဒုၚ်စကာဗွဲအဓမ္မ၊ပွသီတိဗွဲအဓမ္မ၊ပွပ္ဍဵုပ္ဍိုက် ပြိုက်ပျဲ ဂစိုတ်ဂယိုၚ်၊ပွမသ္ပအနိၚ်အထက် ကုညးဗဗြဴဗြဴ ကေုာံ ပရေၚ်အခေါၚ်အရာကောန်ၚာ် ပ္ဍဲဌာန်ဒေသမန်တအ် မတန်တဴမံၚ်ဂှ်တုဲ ဒှ်ဂကောံ မချူဗ္စိုပ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ကုရးဍုၚ်နာနာ တေံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.