Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံသဳကၠဳကဵုဂကောံ UNFC ဂှ် ဘိက်လဝ်ၜိုတ်အဒေါဝ်ဂိတုဏအ် ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ဂး

ၜိုတ်ကဝက်ဂိတုဏအ်မ္ဂး သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံကံၚ်ဇြဳဝှိဒ္ဒရဴ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် မညဳသာသၟဟ်န် UNFC ဂှ် ဘိက်လဝ်နွံ သာ်ဝွံ ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ညးအုပ်ကာ ဆာပ်ကမ္မတဳ လၟိဟ် (၂) သၟဝ်ဂကောံပဠေဝ်ပဠေတ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ နူသမ္မတကၟိန်ဍုၚ် ပံက်စွံလဝ် အရၚ်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ် ဂးရ။

ဆာပ်ကမ္မတဳ လၟိဟ် (၂) သၟဝ်ဂကောံပဠေဝ်ပဠေတ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အဃောတိုန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုဇၚ်မာဲ  (NMG)
ဆာပ်ကမ္မတဳ လၟိဟ် (၂) သၟဝ်ဂကောံပဠေဝ်ပဠေတ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အဃောတိုန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုဇၚ်မာဲ (NMG)

“ၜိုတ်အဒေါဝ်ဂိတုဏအ်တှေ် ပိုဲဘိက်လဝ်ညးတအ် သွက်ဂွံဆဵုညးသ္ကအ် ပ္ဍဲလ္ဂုၚ် ဟွံသေၚ်တှေ် ပ္ဍဲနေပျဳတဝ် တေံ။ ညးတအ်လေဝ် ခြာဟွံလအ် ကလေၚ်ကဵုပရိုၚ်ဏောၚ် ဂးလဝ်နွံ။ ပိုဲဂှ် ပ္ညဳပ္ညပ်ကဵု အလုံညးဖအိုတ်တုဲ ဂၠာဲနဲဏောၚ်တှေ် နကဵု ဂကောံ DPN ဒှ်ဒှ်၊ ဂကောံ UNFC ဒှ်ဒှ် ကော်ဘိက်လဝ်” ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ဂးရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆၊ ဂိတုဂျောန် (၃) မံက် တုဲကၠုၚ်ဏအ် ဂကောံညးစၞးအလဵုအသဳ နူဆာပ်ကမ္မတဳ (၂) သၟဝ်ကမ္မတဳ ဆန်ၜန်ပဠေဝ်ပဠေတ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ကေုာံ ညးစၞးဂကောံ DNP ( UNFC ပံက်လဝ် အရၚ်ဂွံပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်) တအ် သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်တုဲရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဂှ်ဝွံ နူညးစၞးအလဵုအသဳ ဘိက်လဝ် UNFC ညံၚ်ဂွံတိုန်စိုပ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ်သၟးဟွံက ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်လေဝ် ဟီုဖအောဝ်လဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

စပ်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ်တုဲ သွက်ဂွံ အာသဳကၠဳသၟာန်သၟုက် တၚ်နၚ်သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ ကုညးက္ဍိုပ် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် UPDJC ဂှ် ခြာဟွံလအ် နူ UNFC (ကံၚ်ဇြဳဝှိဒ္ဒရဴ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် မညဳသာသၟဟ်န်) ဖအောဝ်ဗလးဏာ ဂကောံညးစၞး မွဲဂကောံဏောၚ် နာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မအာတိုန်လဝ် ကောံဓရီု UNFC ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

“ညးစၞးအလဵုအသဳကဵု ညးစၞး DPN ပိုဲ သဳကၠဳညးသ္ကအ်ဂှ် တၚ်နၚ်ခိုဟ်ဟ်သၟးရ။ ဆ္ဂး အရာပိုဲ ဟွံကၠးဂှ်လေဝ် သှေ်တၟာဂလိုၚ်ဏီရ။ ဂကောံအလဵုအသဳ ကၠုၚ်လၟုဟ်ဏအ် ညးတအ် ဟီုထ္ၜးကဵု ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဟွံမာန်ဏီ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ညးစၞးပိုဲ သွက်ဂွံအာလုပ်ဆဵုကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ဂှ် တုပ်စိုတ်ညးသ္ကအ်နွံ” သာ်ဝွံ နာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂးရ။

သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ်ဂတဏအ်ဂှ် အလဵုအသဳ စဳဇန်မံၚ်ဖိုဟ်တုဲ အပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ညးထေက်ကဵုပါလုပ် သီုဖအိုတ်တအ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်မာန်ရန်တုဲ နူကဵုအလဵုအသဳ ပံက်စွံဂကောံဆာပ်ကမ္မတဳ ဆန်ၜန် ပဠေဝ်ပဠေတ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ဂှ်တုဲ ရၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။

ပ္ဍဲသၟဝ် ဂကောံဆာပ်ကမ္မတဳ ဆန်ၜန် ပဠေဝ်ပဠေတ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ်လေဝ် ရန်ကဵု သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳအာကဵု ကုဂကောံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဏီ သီုကဵုဂကောံ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲတအ်ဂှ် ပံက်လဝ်ဆာပ်ကမ္မတဳ (၂) တုဲ ရၚ်တၠုၚ်မံၚ် မွဲဒမြိမ်ဓဝ်ရ။

သွက်ဂွံဆဵုကဵု ဂကောံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဏီဂှ် ကဵုလဝ်တာလျိုၚ် ကုဆာပ်ကမ္မတဳ (၂) တုဲ အပ္ဍဲဆာပ်ကမ္မတဳဏအ် ဒံက်တာ တေန်မျဵုဝေန်ဂှ် ဒဒှ်ဥက္ကဌ၊ ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲဂှ် ဒဒှ်ညးအုပ်ကာ၊ ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် ခေန်ဇြဝ်ဥူ (ဇူတဴ) ကီု သၞာဲဒဴဇၞော်ဇၞော် နူဒပ်ပၞာန်ကီု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တြေံတေံကီု ပါလုပ်နဒဒှ်ကောန်ဂကောံတုဲ ရၚ်တၠုၚ်မံၚ်ကလောန် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.