Categories
ပရိုၚ်

ဂွံပ္တိတ်ကပေါတ်အပြောံ တၟံခပဵု သွက်ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် အလဵုအသဳ ကဵုလဝ်အခေါၚ်ကၠောန် ပွိုၚ်၂၅ သၞာံ

အခေါၚ်ကမၠောန် (ပၠာ်ပ္တိတ်တၟံခပဵု) အဆံၚ်ဇၞော်ဇၞော် သွက်ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL သ္ဂောံဂွံကပေါတ်အပြောံ (ကုန်ကြမ်း) အရၚ်ဂွံကၠောန်တိဗုတ်ဂှ် ကမ္ပနဳပုဂ္ဂလိက ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ Pacific Link Cement Industry Ltd. ကေုာံ ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝပွဳပွူ ကေုာံပရေၚ်သယံဇာတ တံ ချုက်လဝ် လိက်ကသုက်ကမၠောန် အကွက် ၂၅ သၞာံတုဲရ သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအုၚ်ဝေန် ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝပွဳပွူ ကေုာံပရေၚ်သယံဇာတ ဟီုရ။

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL သိုၚ်ခၞံဒၟံၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ကွာန် ကံဒုန် ကံပၞဟ် ဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန်ဂှ် ပံၚ်ဗ္စပ်လဝ်ကေုာံအလဵုအသဳတုဲ ကၠောန်မံၚ်ဟွံသေၚ်ရ။ ဒှ်ကမၠောန်ဓလိုက်တံ ပရအ်စဖဵုတုပ် ကေုာံကမ္ပနဳပုဂ္ဂလိက ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ Pacific Link Cement Industry Ltd.ရ။ သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကမၠောန်ဇၞော်ဇၞော် ပၠာ်ပ္တိတ်တၟံခပဵု သွက်ဂွံသ္ပကပေါတ်အပြောံ အရၚ်ဂွံကၠောန်ပ္တိတ်တိဗုတ်ဂှ် ကမ္ပနဳပုဂ္ဂလိက ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ Pacific Link Cement Industry Ltd. ကဵု ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝပွဳပွူ ကေုာံပရေၚ်သယံဇာတတံ ပပ္တံနူ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၆-၃-၂၀၁၆ ဒဵုကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၁၅-၃-၂၀၃၆ လုကဴပွိုၚ် ၂၅ သၞာံ ချုက်လဝ်လိက်ကသုက်ကမၠောန် နကဵုသၞောတ်ပရအ်စ လ္တူမကၠောန်ပ္တိတ်ဂွံ ဂှ်တုဲ ကၠောန်မံၚ်ရ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲအဝ်ဂါတ် (၁) ဂှ် ဟီုသောၚ်က္လးလဝ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ရ။

ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအုၚ်ဝေန် ကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ဥူသဝ်ကျဝ်ဝေန်မိုၚ် (ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်)
ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအုၚ်ဝေန် ကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ဥူသဝ်ကျဝ်ဝေန်မိုၚ် (ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်)

“ပ္ဍဲအရာပါ်ပရအ် လ္တူမကၠောန်ပ္တိတ်ဂွံဂှ် သွက်အခေါန် ဓါတ်ဒကောဝ်သၠာ် (ဓာတ်သတ္တုခွန်) ဒးပါဲစွံ ၃ က္ဍိုပ်ကၠံ၊ သှေ်နူဂှ် တော်လ္တူဂယိုၚ်တာန်တုဲ သွက်ဌာန ၃၀% ၊ သွက်ကမ္ပနဳ ရ၀ % ဒးပါ်ပရအ် ဗ္ၜတ်ဏံ” ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအုၚ်ဝေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် နူလက်ထက်အလဵုအသဳတုဲကၠုၚ်တေံရ ကဵုလဝ်အခေါၚ်သိုၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ် (၃) ရုၚ်၊ ပ္ဍဲ (၃) ရုၚ်ဏံ ရုၚ်စက်တိဗုတ် Mawlamyine Cement Limited (MCL) ကမ္ပနဳသေံ ဟွံတုဲက္ဍၚ် သှေ်ဒၟံၚ်ညိပၠန်ရ၊ သွက်ဂွံဗဂေတ်စက်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုအလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဖိုဟ်ရ ဂွံတီကေတ်။ သှေ်ရုၚ်စက် (၂) မဂှ် ရံၚ်အကာဲအရာ ဗီုပြၚ်ဒၟံၚ်တိဍာ်တုဲ အဃောစဳစောတ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ပရဲပရၚ် တိတ်နူ ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ ကမ္ပနဳသေံတံ တုပ်စိုတ် ပါ်ပရအ်ညးသ္ကံဗီုလဵု၊ နူကၟိန်ဍုၚ်လေဝ် ဂွံသြန်ပါ်ပရအ်ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ဘဝမၞိဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် မသဝ်စှေ်မံၚ်ဂှ် နွံ ဟွံမွဲ- ရဴဝွံ ဥူသဝ်ကျဝ်ဝေန်မိုၚ် (ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်) ပ္တိုန်ဂလာန်သမာန်သာ်ဂှ်တုဲ ဝန်ဇၞော်ဥူအုၚ်ဝေန် ကဵုဏာသွဟ် အတိုၚ်ဗွဲလ္တူတေံရ။

နူသၞာံ ၂၀၁၂ ဒဵုကဵုစိုပ်ဂိတုမာတ် ၂၀၁၆ ကၠောန်ပ္တိတ်ဂွံတၟံခပဵု ၄၅၆,၅၈၀ တာန်တုဲ အတိုၚ်လိက်ကသုက် ကမၠောန်မ္ဂး သွက်သြန်ပကောံ (စုကြေး) ၂ ပြကောဋိကိုဋ်ဒေ ္ကဝ်၊ သွက်အခေါန် ဓါတ်ဒကောဝ်သၠာ် ၃% ဂှ် ၁၆၈.၃၇ ပြကောဋိကိုဋ်၊ သြန်ပါ်ပရအ် အရၚ်ကမၠောန် ၁၅၉၄.၃၈ ပြကောဋိကိုဋ်ဒကေဝ်ဂှ် ပၠောပ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်တုဲယျရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် သှ်ကလးဏာရ။

ကမ္ပနဳ MCL လေဝ် ပ္ဍဲသြန်ပရဲပရၚ် ဇၟာပ်ပ်သၞာံ မတိတ်နူကမၠောန်ညးတံဂှ် ၜိုတ် ၂% ဂှ် ညးတံစကာ နဒဒှ် (Corporate Social Responsibility – CSR) ရောၚ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုကမ္မယှေန်ကမၠောန်ဓလိုက်တံဍုၚ်ဗၟာ ကီုရ ဂွံတီကေတ်။

လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဒဵုကွာန်ၚာၚ် နွံပလိုတ် ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် ရဲဂွံလဝ်အခေါၚ် ပ္တိတ်တၟံခပဵုတံ ခတိုဟ်ပၠာ်ပ္တိတ်ဒၟံၚ် တၟံခပဵုဖိုဟ် ရဲဒေသတံ ဟီုရ။

သၟာၚ်နူဏံပၠန် ကိစ္စ MCL ဓမံက်ရုပ်ရဴ သွက်ဂွံပ္တိတ်ဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုချးတၟံဂှ်လေဝ် ရဲဒေသတံ ဟွံစှေ်စိုတ်တုဲ ဒ္စဵုဒ္စး ဆေဝ်ဒဝ်မံၚ်ဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဝွံ ကမ္ပနဳ (Pacific Link Cement Industries) ကောန်ဍုၚ်ဗၟာပိုၚ်ဂှ် လုပ်လဝ်သြန် ဗၞတ် ၃၀%၊ ဂကောံ SCG (Siam Cement Group) ကောန်ဍုၚ်သေံဂှ် လုပ်လဝ်သြန် ရ၀ % တုဲ ဒှ်ကမၠောန်ပုဂ္ဂလိက ဓလိုက်တံ ပရအ်စပရဲတုပ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဝွံ သိုၚ်လဝ် ပ္ဍဲတိ နွံကဵု သမၠဲ ၁၄၀၀ ဨကပြၚ်ဂှ်တုဲ မွဲမွဲတ္ၚဲ ပ္တိတ်တိဗုတ် ၅၀၀၀ တာန် (၁၀၀,၀၀၀) ရိုက်ရောၚ်ဂှ်ရ တော်ကဵုဨရိယာ အလုံမွဲပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂး ဗွိုၚ် ၜိုတ် ၂၅% ကေုာံ မၞိဟ်ဗၞတ် (၅) ဠက်ပြၚ်တံ ဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်ဖဵုခိုဟ် ပရေံ သီုၜါသာ်မာန်တုဲ စံၚ်ချးတၟံမ္ဂး ပရေၚ်ထတ်ယုက်မၞိဟ်တံ ပရေံစှေ်ကၠုၚ်ရောၚ်၊ ခၟိက်ခဗိုက် သဝဝ်တိတ်တံဂှ်လေဝ် ဍေံကဵုဒဒိုက်ကဵု ယွီုကျာ မၞိဟ်တံ၊ တိဗ္ၚကၠအ်သွဝ် သီုကဵုဍာ်သွုၚ်ဍာ်လွပ်တံမာန်တုဲ သဘာဝပွဳပွူတံလေဝ် ကၠိခ္ဍက် လီုလာ်ကၠုၚ်မာန်ရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ရဲဒေသတံ စံၚ်တူ ဒှ်ဒၟံၚ်ဓဝိၚ်အိုတ်ရဂှ်လေဝ် ပါဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂလာန်သမာန် ဥူသဝ်ကျဝ်ဝေန်မိုၚ် (ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်) ဂှ်ကီုရ။

ဆဂှ်သၟးဟွံသေၚ် ပ္ဍဲကာလ စသိုၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်ရုၚ်စက် နူသၞာံ ၂၀၁၂ တေံရ သ္ပဇြိုဟ်နက် ပ္ဍဲကောန်ဒေသတံတုဲ ဂွံပ္တိတ်လိက်လလောၚ် ဂွံဟီုက္လး ကၠးကၠးခ္ဍးခ္ဍး ကုရဲဒေသဂှ် အောန်ကွေံကွေံရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ဂိတုအေဗရဴဂှ် ကောန်ဒေသတံ ဗၞတ် ၃၇၀၀ ပြၚ်ၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ ဒဒှ်ရ ဒ္စဵုဒ္စးကိစ္စစံၚ်ချးတၟံဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုၚ်လေဝ်နွံကၠုၚ်၊ အတိုၚ်ဏံ ဆက်ကဵုအခေါၚ် ဗဂေတ်ကမၠောန်ရုၚ်စက်တိဗုတ်ဂှ်မ္ဂး တုပ်တဴညံၚ်ရဴ မသ္ပထောံမဇ္ဇျှဟ် ကုဆန္ဒ ဂကူမန် ဂကူကရေၚ်တံတုဲ ဣဏံဂှ် ဍဵုဍိုက် သ္ပမာန် ကုပိုဲရ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မန် ကရေၚ်တံ အထေၚ်ဗၠေတ် ဗီုဏံမာန်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဟီုထံက်ထ္ၜးဏာ ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ဂှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.