Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော်ကေအေန်ယူ ပဋိပက္ခပၞာန် ညံၚ်ဟဂွံထပ်ဒှ်ဂှ် ပံက်ကမ္မတဳဆက်ဆောံ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော်ကရေၚ်ကေအေန်ယူတံ ဒပ်သၟဝ်တဲညးတံ နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတေံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ် ပဋိပက္ခပၞာန်ပၠန်ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁၁ ဂှ်တုဲ မွဲမွဲလ္ပာ် နကဵုညးတာလျိုၚ်ဒေသ (၃) တၠ ပံက်စွံကမ္မတဳဆက်ဆောံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ်နူညးတာလျိုၚ်ၜါလ္ပာ်တံရ။

ဟိုတ်နူပဋိပက္ခကိစ္စတိဍာ်တုဲ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၈ တုဲကၠုၚ်ဏံ ဒပ်ၜါလ္ပာ်တံ ဒှ်ကၠုၚ်ပဋိပက္ခပၞာန် ပ္ဍဲကရပ် ကွာန်ကြုၚ်ဗတဳ (ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်ကလိၚ်အံၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဗု ရးတနၚ်သဳဂှ်တုဲ ကၠာဟဂွံပသောၚ် ပရေၚ်ပိုၚ်ခြာတိဍာ်ဏီဏံ ညံၚ်ဟဂွံဆက်ဒှ် ပဋိပက္ခပၠန် ရန်သာ်ဂှ်တုဲ ပံက်စွံလဝ် ကမ္မတဳဆက်ဆောံရ။

နာဲအံၚ်မ္ၚဵု စၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)
နာဲအံၚ်မ္ၚဵု စၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)

ပဒဵုမာန်ညိၚ်မိုၚ် စၞးဗော်KNU (NMSP)
ပဒဵုမာန်ညိၚ်မိုၚ် စၞးဗော်KNU (NMSP)
ဟိုတ်နူပေါဲဗ္တိုက်ဂှ်တုဲ ရဲဒပ်ၜါလ္ပာ်တံ ၜိုန်ဟွံဒှ်မွဲသာ်ကီုလေဝ် သ္ၚိလ္ၚဵုပ္ဍဲကွာန်ကြုၚ်ဗတဳဂှ် လီုလာ်အာနွံ ကောန်ဒေသတံ ဟီုရ။

ဂွံဒှ်ဗီုဏံဂှ် အကြာဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံမွဲစွံ ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵု ပွမသက်သတီ အပိုၚ်ခြာတိဍာ်ကီု၊ ဟိုတ်နူအောန်ကဵုပရေၚ်ဆက်ဆက်ဆောံ ပရေၚ်ဆက်စၠောံပရိုၚ်ညးသ္ကံတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ပဋိပက္ခလွဟ်ရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ညံၚ်ဟဂွံဆက်ဒှ်ဗီုဏံဂှ် ဒးပံက်စွံကမ္မတဳဆက်ဆောံ သာ်ဝွံ ပဒဵုဝေန်ခါၚ် ညးတာလျိုၚ် ရုၚ်ဆက်ဆောံ ခရိုၚ်ဗိက်ထဝါဲ KNU ဟီုရ။

“ကိစ္စပိုၚ်ခြာတိဍာ်ဂှ် ပသောၚ်ညးသ္ကံ ပ္ဍဲအဆံၚ်ဗဟဵုတေံဏောၚ်။ ကၠာဟွံစိုပ်အခိၚ်ဂှ် အကြာဒပ်ၜါလ္ပာ်တံ သွက်ဂွံသောၚ်အာပြသၞာကီု ပြသၞာ ညံၚ်ဂွိုအ်ထပ်ဒှ်ကီု ညံၚ်ဂွံပံၚ်ကၠောန်မွဲစွံမာန်ကီု ရန်သာ်ဂှ်တုဲ ညးတာလျိုၚ်ဒေသ သီုၜါလ္ပာ်တံ ပံက်စွံကမ္မတဳဏံ” ပဒဵုဝေန်ခါၚ် ဂးရ။

ပေါဲဆဵုဂဗပ္ညဳပ္ညပ် အဆံၚ်ခရိုၚ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်ဗာ ၁၁ ဖါနူဂယး ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ဍာ်တူ (ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ် ကလိၚ်အံၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ရးတနၚ်သဳ ဗၞတ်ပွိုၚ်မွဲနာဍဳပြၚ်ၚ်တုဲ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵု နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ၊ဥက္ကဌခရိုၚ်ထဝါဲ နာဲဨက၊ နူဗော် KNU ဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵု ပဒဵုမာန်ညိၚ်မိုၚ်၊ ဥက္ကဌခရိုၚ်ဗိက်ထဝါဲ ပဒဵုသဝ်ဆာပိတုတံ က္ဍိုက်ပ်သဳကၠဳကၠုၚ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲပ္ညဳပ္ညပ်ဂှ်ဝွံ ကိစ္စသက်ပယျဵု အပိုၚ်အခြာတိဍာ်ဂှ် နကဵုအဆံၚ်ဗဟဵု သ္ဂောံရေၚ်တၠုၚ်မာန် နူခရိုၚ် ဒးပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုဗဟဵု ပြဟ်ဟ်၊ ပဋိပက္ခပၞာန် ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဒပ်ဒေသတံ ညံၚ်ဂွံကောပ်ကာဲအာ၊ အာကၠုၚ်တတ်ကၠောံတိဍာ်မ္ဂး ပလံၚ်ပရိုၚ်တုဲ ညံၚ်ဂွံအာကၠုၚ် နမပ္တံသာ်ဏံ တုပ်စိုတ်ညးသ္ကံနွံ ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဒှ်ပန်ညးသ္ကံဂှ်လေဝ် ရန်တၟံနွံတုဲ ဍေံဒှ်ဟွံသေၚ်။ လၟုဟ်ပံက်စွံ ဂကောံဆက်ဆောံမာန်ယျတှေ် လက္ကရဴညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဂှ် ဒှ်လက်သန်ခိုဟ်” နာဲဝေန်လှ ညးတာလျိုၚ် ဌာနဇၞော်ပရေၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ဂးရ။

ပရေၚ်ပန်ပှော်ဏံ ညံၚ်ဟဂွံဆက်ကၞာန်အာဂှ်လေဝ် ညးတာလျိုၚ်ၜါလ္ပာ် အဆံၚ်ခရိုၚ်တံ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ (၉) တုဲကၠုၚ်ဏံ ဆဵုဂဗပ္ညဳပ္ညပ်ညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ်ဆက်ဆောံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နွံပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ်ကီုရ။

ပွပန်ပှော်ညးသ္ကံ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုဂှ်ဝွံ ကြဴနူပေါဲဗ္တိုက် ပဋိပက္ခတိဍာ် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဒေသဍုၚ်ကျာ်ပိ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၈ တေံတုဲဂှ် ပဋိပက္ခလၟုဟ်ဏံ ဒှ်ပဋိပက္ခတိဍာ် အလန်ကၠာအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.