Categories
ပရိုၚ်

ရဲဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ရဲဒပ်ကေအေန်ယူတံ ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံကဵုလွဟ် အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု

ပဟိုတ်ကဵုပရေၚ်တိဍာ်တုဲ ရဲဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ရဲဒပ်ကရေၚ် KNU ဖျေံလဝ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတနၚ်သဳတေံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ (၈) ပယာံတ္ၚဲစေၚ်ဂှ် မွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံ နကဵုလွဟ် သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် သီုၜါလ္ပာ်တံ ဟီုရ။

“သွက်ဂွံတတ်တိဍာ်ဂှ်ဂှ် ပိုဲစကာဏာ ကောန်ကၚ်။ ဆ္ဂး ပ္ညဳညးသ္ကံ ဟွံပြေပြံၚ်တုဲ မွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံ။ ရန်တၟံနွံတုဲ ပန်ညးသ္ကံ ဟွံသေၚ်” သာ်ဝွံ ပဒဵုဝေန်ခါၚ် ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံ ခရိုၚ်ထဝါဲ (KNU) ဟီုရ။

လိက်လလောၚ်တြး အဓိဋ္ဌာန် မန်ကေုာံကရေၚ် (Copy)
လိက်လလောၚ်တြး အဓိဋ္ဌာန် မန်ကေုာံကရေၚ် (Copy)

ပရေၚ်ပန်ပှော်လၟုဟ်ဏံဂှ် ကြဴနူပေါဲဗ္တိုက် ပရေၚ်တိဍာ် ကရေၚ်ကဵုမန် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၈ တေံတုဲဂှ် ဣဏံ ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ အလန်ကၠာအိုတ်ရ။

“စပ်ကဵုကိစ္စအုပ်ဓုပ်တိဍာ်တုဲ ပ္ဍဲဒေသဏံ အကြာကရေၚ်ကဵုမန်ပိုဲ ဟွံစှေ်ဗီု ထုဲမံၚ်ဖိုဟ်ဏီ။ ဒှ်အာလၟုဟ်ဂှ် နကဵုရန်တၟံနွံတုဲ ဒှ်အာဟွံသေၚ်” ရဂှ်လေဝ် နာဲဝေန်လှ ညးလျိုၚ် ဌာနဇၞော်ပရေၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ဂးရ။

ဟိုတ်နူခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံဂှ် သ္ၚိညးဇၞော်ကွာန် ကေုာံ သ္ၚိတၞဟ်ဟ် ကွာန်ကြုၚ်ဗ္တဳဂှ် လီုလာ်အာညိညကီု ကောန်ဒေသတံ ဟီုရ။

ဒေသဗၟံက်ကွာန်ဌာန်ဇၞူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုဂှ် ဒှ်တိဍာ် အပိုၚ်ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ သီုဆက်စပ်မံၚ်ကဵု တိဍာ် ခရိုၚ်ဗိက်ထဝါဲ ကေအေန်ယူ ကီုရ။

သွက်ဂွံလုပ်ချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲဒေသဂှ် မွဲဝါပၠန်ဂှ် သဝ်ဇြဳဇြိ ညးအုပ်ကာ ပွိုၚ်ဍုၚ်လာဍဵုသဵု (ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု) ခရိုၚ်ဗိက်ထဝါဲ KNU ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲ အဝ်ဂါတ် ၂၄ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်လိက် ကဵုသမ္တီ ကုညးဇၞော်ကွာန် ပ္ဍဲဒေသဂှ် တုဲရ။

ပ္ဍဲလိက်ဂှ်ဝွံ တိဍာ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် KNU ညံၚ်ဂွံဒှ်အတိုၚ်ပက္ကတိတြေံတေံ ဂးလဝ်သာ်ဂှ်ရ။ လၟုဟ် အလဵုအသဳကဵု ညးတံ ချုက်လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် တုဲမံၚ်ဣရတှေ် က္လေၚ်ချဳဒရာၚ်အာ ပ္ဍဲတိဍာ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ညးတံဂှ်ပၠန်ရောၚ်ဂးရ။ ဆ္ဂး ပ္တဝ်အာကဵုပေါဲဗ္တိုက်ဟွံသေၚ်ရ၊ ကောန်ကွာန်တံ လ္ပဒှ်ဓဝိၚ် လ္ပဒှ်ဗဟေက်ညိ ဂှ်လေဝ် ဂးလဝ်ကီုရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲပြသၞာ ညံၚ်ဟဂွံဇၞော်တိုန်ဂှ် ပလံၚ်ပရိုၚ် ကဵုလဝ်သမ္တီ ကုကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် (UPDJC)၊ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ဒေသပယျဵုကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု ရးတနၚ်သဳ၊ ကမ္မတဳ ပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး (JMC-S) တံကီုရ နာဲဝေန်လှ ဂး။

လ္ပာ်ဒေသကၞောဝ်ၜဳရေဝ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံရ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေါံထောံ ကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ်ဆုတုဲ ကောန်ပၞာန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု နူဒပ်ကေအေန်ယူ ကၠောန်လဝ်ဆု ပ္ဍဲဒေသကၞောတ်ၜဳရေဝ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဂွံအခေါၚ် ဇက်တတ် သၞေဟ်ကၚ်ဇကုဂှ်ရ အပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ်ဏံ ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ညးသ္ကံတုဲ ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန် ကြုၚ်ပါၚ်မြာၚ်ဂှ် နူ KNU ကၠုၚ်ပံက်စွံလဝ် သၞေဟ်ကၚ် ဍေံတံကီုရ။

ဂကောံရပ်လွဟ်ကရေၚ် KNU ဝွံ ဒှ်ဗော်ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် NCA ကုအလဵုအသဳ တုဲဣရတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် နအဆံၚ်တွဵုရး ၊အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုန်ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ဒေါံပန်ပှော် ကုအလဵုသဳ တုဲဒှ်ကီုရလေဝ် ဟဂွံထ္ပက်လဝ် စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေါံပန်ပှော် NCA ဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.