Categories
ပရိုၚ်

အကာဲအရာပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ မုဟီုဟွံမာန်ဏီ

ဆေၚ်စပ်ကဵုအကာဲအရာပ္ညဳပ္ညပ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ၜါဗော် (ဗော်ကောန်ဂကူမန်ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံ ရးမန်) သ္ဂောံပံၚ်ကောံဒှ်မွဲမာန်ဂှ်တုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ မုလေဝ် ဟီုသောၚ်ကဵုဟွံမာန်ဏီရောၚ် ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ် ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်တံ ဟီုပ္တိတ်ရ။

ဂကောံပညဳပညပ် မဒက်ပ္တန်လဝ်ကဵုဗွိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗွိုၚ်ခမဳသၚ် ကေုာံ ဗွိုၚ်မှာဇန်တၠပညာဂမၠိုၚ် နလၟိဟ်ညးစၞး (၁၅) တၠတံဝွံ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ (၁၉-၂၀) တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ကုဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဗွဲတၞဟ်ခြာတုဲ လၟေၚ်နဲကဲဂွံပံၚ် ဗီုတိထ္ၜးဂၠံၚ် (Road Map) တံဂှ် ဗီုလဵုအာထေက် ဗော်ညးကုညး ချူ ဓဇက်တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၅ တ္ၚဲ ညံၚ်ဂွံက္လေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးကုဂကောံပညဳပညပ်မာန် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် ကုဗော်ၜါဂှ်နွံရောၚ် ဂးရ။

ကောံဓရီုဂကောံပ်ညဳပ်ညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန္ၜါဗော် (GS)
ကောံဓရီုဂကောံပ်ညဳပ်ညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန္ၜါဗော် (GS)
ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတၚ်အာတ်မိက်ဖ္တိုက်ဖၟောဝ် နူဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ နစၟတ်တ္ၚဲ ၂၆ ဂှ် ဗော်ကောန်ဂ ကူမန် ပလံၚ်ဗစိုပ်လိက်လစွံစိုတ်မာန်ကၠာလေဝ် လ္ပာ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲချူပရိုၚ်ဏံ မူရဴမွဲလေဝ် ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် ကုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဟၟဲမွဲသာ်ဏီရ။

“လ္တူဂှ်ဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဘဂွံဟီုဟၟဲဏီပုဟ်၊ ဆဂး နာဝှ်ပေၚ်ဏံလောန်တုဲတှေ် က္လေၚ်ဂ္ဇံကောံဓရီုသီုမၞိဟ် ၁၅ တၠဂှ် ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲဂှ်မှ ဗီုလဵုဂွံဆက်အာ၊ ဗီုလဵုဂွံဆက်ဖန်အာဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲတှေ် ကိစ္စဏံ က္လေၚ်ဟီုသောၚ်က္လး ကဵုဂွံ ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးမၞုံအခေါၚ်ဟီုဂး ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန် နာဲသဵုအံၚ် ဟီုရ။

ဆေၚ်စပ်ကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်ဝွံတုဲ ဗီုပြၚ်ဒက်ပ္တန်လဝ်ဂကောံကီု၊ လ္တူ ကိစ္စဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္ဍိုက်ပ်ပါလုပ်ဒၟံၚ်ကီုဂှ် နကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ဟွံဒုၚ်တဲဂှ်ရ နူကောံဓရီုကေၚ်ကာ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် မကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗါ (၆) တုဲကၠုၚ်ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် ပံက်ပ္တိုန်လဝ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုပ္ညဳပ္ညပ်မွဲကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုပ်ညဳပ်ညပ် ဝွံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳအာ ကုဗော်ကောန် ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ကေုာံ ဗော်ညးဗြဴ (မန်) တံတုဲ နူဂှ်မွဲအဆံၚ် မူသ္ဇိုၚ် (မူဘောၚ်) သီုညးဖၟိုတ် တုပ်စိုတ်မွဲဂှ် မံက်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် ဗော်ဒဳမဵု ကရေဇြဳအလုံရးမန် ပေတှ်ကေတ်လဝ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လ္ပာ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒုၚ်တဲသ္ပလဝ်သမ္တီ လ္တူဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တုဲ ဗော်ၜါပံၚ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ဒုဥက္ကဌ လၟေၚ် ၁ ကဵု လဝ်ကတိပါၚ်တုဲမံၚ်ဣရဂှ် ညးအုပ်ကာဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲလျးတၟး ဟီုရ။

“အတိုၚ်ပိုဲထ္ပက်စၟတ်တဲ ကဵုလဝ်ကတိပါၚ်ဂှ် မွဲလ္ပာ်တေံ နွံပၟိက် ထ္ပက်စၟတ်တဲကဵုကတိပါၚ်ကီုတှေ် အတိုၚ်ပၠတရဴ ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဂှ် ပိုဲအာဏောၚ် ဒတူလိုၚ်မံၚ်ဗီုဂှ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုပၠန်ရ။

အပ္ဍဲဗွိုၚ်ကောန်ဂကူမန်အခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် နဒဒှ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လုပ်ရုဲမာဲ နွံတန်တဴဒၟံၚ်ပိဗော်တုဲ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဂှ် စဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် အပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀၊ ပ္ဍဲကာလပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ဇၞးကၠုၚ်မာဲ လၟိဟ် (၁၆) တၠ ကၠာလေဝ် ကာလစိုပ်ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် အယာံမာတ် ညးစၞး (၁) တၠဓဝ်ဟေၚ် ဂွံဇၞးကၠုၚ်မာဲနွံရ။

ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ပပ္တံနူသၞာံ ၁၉၈၈ တေံ ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် နကဵုယၟုဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန်တုဲ လုပ်ပေဲါရုဲ မာဲ သၞာံ ၁၉၉၀ ဂှ် ဇၞးကၠုၚ် (၅) တၠရ။ စိုပ်သၞာံ ၁၉၉၂ ဂှ် ဒးဒုၚ်ရုပ်ပလီုကၠေံဗော်ဂှ်တုဲ အခါစိုပ်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ် ဟွံ ဟွံပ္တိုန်စရၚ်ဗော်၊ ဟွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲရ။ ကာလစိုပ်သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် က္လေၚ်ပ္တိုန်စရၚ်ဗော် နကဵုယၟုဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် တုဲ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် ပြံၚ်သၠာဲထောံယၟုမ္ဂး ဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် ဇၞးမာဲ (၃) တၠကီုရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီု ဗော်ညးဗြဴ (မန်) မဖျေံသ္ဇိုၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် က္လိဂွံအခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော် နူကဝ်မယှေန်ရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်၊ သၞာံ ၂၀၁၅ တုဲ စိုပ်အခိၚ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် လုပ်ပြိုၚ်ညးစၞး (၄) တၠကီုလေဝ် မွဲတၠဟွံဇၞးမာဲရ။

ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ပ္ညဳပ္ညပ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဂှ် ခမဳသၚ်မန် ကေုာံ ညးစိုတ်လုပ်ကဵု ပရေၚ်ကောန်ဂကူတံ ၜိုန်ဂ္စာန်ကၠုၚ်သွက်ဗော်ကောန်ဂကူမန် (ကၠာတေံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်) ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်တံ ညံၚ် ဂွံဒှ်မွဲဗော်ကၠာလေဝ် ဟွံအံၚ်ဇၞးကၠုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.