Categories
ပရိုၚ်

အလံၚ်ညးစၞး ၅ တၠ ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်

ပေါဲရုဲမာဲအကြာ သွက်ဂွံရုဲစှ် အဇာညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် မသၠးအာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်(တ္ကံခၟိုၚ်) တွဵုရးမန်ဂှ် အလံၚ်ညးစၞးမလုပ်ပြိုၚ်တံ ပၠောပ်လဝ်စရၚ် (၅) တၠတုဲရ သာ်ဝွံ ဥူထေန်ကျဝ် ညးမၞုံလျိုၚ် ရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲခရိုၚ်မတ်မလီု ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

အလံၚ်ညးစၞးမသုန်တၠတံဂှ်ဝွံ (ဦးအောၚ်ကြည်သိန်း) နူဗော်ပျဳဃာၚ်ဖျဵု (USDP)၊ ဥူတေအ်ဝေ နူဗော် (တစည)၊ ဥူအေဝေန် နူဗော် (NLD)၊ ဥူဝေန်ထောဋ် (ကော်) ဥူမျဝေန် နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်၊ နာဲသိၚ်မျမိုၚ် (ကော်) နာဲမျမိုၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန်တံ ပ္တိုန်လဝ်စရၚ်ရောၚ်။

ဗီုတိထ္ၜးဒၞါဲ ကၠောန်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ (UEA)
ဗီုတိထ္ၜးဒၞါဲ ကၠောန်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ (UEA)

“လၟုဟ်ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် အလံၚ်ညးစၞးဂှ် ဒဳဇြေမ်ဗာ ရ ဒှ်တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်ရ။ သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ရုဲ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဒၞါဲညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်မသၠးအာဂှ် မၞိဟ်မသုန်ဏံ ပၠောပ်လဝ်စရၚ် အလံၚ်ညးစၞးရ” သာ်ဝွံ ဥုထေန်ကျဝ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဟီုရ။

ယဝ်မိက်ဂွံကလေၚ်ရုပ် ယၟုအလံၚ်ညးစၞးဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ (၉) ကလေၚ်ရုပ်မာန်၊ တၞးလိက်ပ္တိုန်လဝ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞးလၟုဟ်ဏံ နူဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၂ ဒဵုကဵု ၁၈ ဂှ် ဂကောံကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ခရိုၚ်မတ်မလီုစၟဳစၟတ်အာရောၚ်၊ စၟဳစၟတ်တုဲမ္ဂး ဆက်ပ္တိုန်ကဵု ရုၚ်မကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်တေံရောၚ် ဂးရ။

တၞးလိက်ဗီုပြၚ် (၁၀) သွက်ဂွံလလောၚ်စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဂိတုဇာန်နဝါရီ (၂) မံက်တေံမ္ဂး ဗာန်လလောၚ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အဃောပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တေံ ပ္ဍဲဒေသမာဲ ရုဲညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဒဝ်ခေန်ဌေကျဲ နူဗော် NLD ဇၞးကေတ်မာဲတုဲ ဟိုတ်နူဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဂကောံညးဇၞော် ပရေၚ်ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ဂှ်ရ စၞးဒေသမာဲညးဂှ် သၠးအာရ။

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် လၟိဟ်ရုၚ်မာဲ နွံ (၆၂) ရုၚ်၊ တၠမာဲဆန္ဒ နွံ (၁၂၇,၂၄၉) တၠရဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဂကောံကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲတွဵုရးမန်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဂိတုအေဗရဴ (၁) ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ တေံဂှ် အတိုၚ်အလုံမွဲဍုၚ်မ္ဂး ဒေသမာဲ သွက်ကၠတ်ထဝ် ညးဍုၚ်ကွာန် နွံ ၈ ဒၞါဲ၊ သွက်ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နွံ ၃ ဒၞါဲ၊ သွက်ကၠတ်ထဝ် ရးဒေသဇၞော်/တွဵုရးဂှ် နွံ ရ ဒၞါဲ ပံၚ်ဖအိုတ်ဒၞါဲသၠး နွံ ၁၈ ဒၞါဲတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ်ရ ဒၞါဲကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် သၠးဒၟံၚ်မွဲဒၞါဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.