Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပြဟ်ဟ်ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဖ္တိုက်ဖအောဝ်

ဂိတုမေ ၁၆ ဂှ် အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ကေုာံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲပြဟ်ဟ် ကုလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ်သယံဇာတ ကေုာံပွဳပွူသဘာဝ ဟီုရ။

“သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ရံၚ်ကေတ်တှေ် ညးတံ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် တုဲမံၚ်ရဏောၚ်၊ ဆန္ဒ အလဵုအသဳတွဵုရးဂှ် မိက်ဂွံကဵုထ္ပက်ပ္တုဲထောံပြဟ်ဟ် ပ္ဍဲအကြာဏံ။ အေကိစ္စဂှ်လေဝ် ဟီုပ္ညဳလဝ် ညးသ္ကံကီုရ၊ အလဵုအသဳတွဵုရး ပိုဲဂှ် မိက်ဂွံကဵုထ္ပက် NCA ပြဟ်ဟ်”သာ်ဝွံ အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

ဥက္ကဌေဇၞာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုပၟိၚ်ဂလာန်ပ္ဍဲကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု (NMSP)
ဥက္ကဌေဇၞာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုပၟိၚ်ဂလာန်ပ္ဍဲကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု (NMSP)

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မ္ဂး ပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသဂှ် အလဵုအသဳ တွဵုရးလေဝ် ပံၚ်ကောံတုဲ ယဝ်ဓမံက်အာရုပ်ရဴမ္ဂး ဇြဟတ်ကမၠောန် ဇၞော်တိုန်အာဏောၚ် ဝန်ဇၞော်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဂးရ။

သွက်ဂွံတိုန်စိုပ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၄ တေံဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟဂွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏီ ဝန်ဇၞော်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ထပ်ဟီုရ။

“သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲမံၚ်ရ၊ ဆ္ဂး ထ္ပက်စၟတ်တဲ နဗီုပြၚ်မွဲဂကောံဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ကောံကောံက္လောံက္လောံ မွဲကရောံကဵု ကောန်ဂကောံ UNFC မွဲစွံဂှ် ပ္ညဳမံၚ်ညးသ္ကံဖိုဟ်ရ” သာ်ဝွံ ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သဝ်ဝန်ယှိုဲတိၚ် နူဂကောံ DPN ဟီုရ။

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲဂိတုဏံဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တိုန် ဟွံတိုန်ဟီုဂှ် တဴရဴ သ္ဂုတ်သွာတ် UNFC ရောၚ် ဂးရ။

ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳလၟုဟ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ဆဵုဂဗညးသ္ကံ အလန်ကၠာအိုတ်တုဲ လ္ပာ်အလဵုအသဳဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒံက်တာအေဇြာန်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုကေုာံပရေၚ်ပယျဵုဓနက် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဝေန်နာၚ်ဥူ၊ ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ်ပရေၚ်သယံဇာတ ကေုာံပွဳပွူသဘာဝ အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ကေုာံဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ညးတာလျိုၚ် ဌာနအပ္ဍဲဍုၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲဝေန်လှ၊ သီုကမ္မတဳဗဟဵု နာဲဟံသာဗိုန်ခိုၚ်တအ် သီုဖအိုတ် ၅ တၠ တိုန်စိုပ်သဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂကောံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.