Categories
ပရိုၚ်

ဓဝ်ညဳသာဆိုအ်ဗမံၚ်ဂှ် ပံၚ်ကောံသဳကၠဳ ဒးသှ်ကလးညးသ္ကအ်ဟေၚ်

ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ကီု၊ အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ်ကီု ဗွဲကြဴနူကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန် ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ် ဒှ်အာပရေၚ်ဆိုအ်ဗတုဲ လၟေၚ်ကမၠောန်ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ဂှ် ဆိုအ်ဗအာမွဲအခိၚ်ပၠန်ရ။

လ္တူဒှ်အာပရေၚ်ဆိုအ်ဗသာ်ဏံဂှ် ခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ်တအ်ကီု၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ်ကီု၊ ညး ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီု၊ စိုတ်ဟွံမိပ်လ္တူလၟေၚ်ကမၠောန်ဓဝ်ညဳသာဗော်တအ်ဂှ်ရ၊ ဆဂးဂှ် လ္တူခမဳ သၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာတအ်ကီု၊ သွာၚ်ဂကောံတၠပညာလ္ၚဵုတအ်ကဵု လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ဂစာန် ပညဳဒၟံၚ်ဓဝ်ညဳသာအကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် ဂကောံလ္ၚဵုဟွံစှေ်စိုတ်တုဲ ဂၠံၚ်ဓဝ်ဍာံဟွံမွဲရောၚ်ဂှ် လေဝ် ဗီုဏံ ဟီုဂးကၠုၚ်နွံကီုရ။

ကောံဓရီုသမၠဲလၟေၚ် (၃) ပ္ဍဲဘာဓါတုမလာ ဍုၚ်မတ်မလီု (AS)
ဂကောံပညဳပညပ်ဗော်မန်ၜါတအ်ဝွံ ဗွဲကြဴနူကဵု လိက်ဂရၚ်ဗ္တီညးဍုၚ်ကွာန်လၟေၚ် (၅) တိတ်ကၠုၚ်တုဲဗက်ဂှ် ပ္တဝ်အာဂၠံၚ်ဗော်မန်ၜါတအ်ဂွံပံၚ်ဟွံသေၚ်တုဲ ပ္တဝ်ဒၟံၚ်ဂၠံၚ်သွက်ဗော်မန်ဂွံဒှ်အာပိဗော်ရောၚ် ဂးတုဲ သွာၚ်နူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် နုက်တိတ်အာနူဂကောံပညဳပညပ်ဗော်ၜါဂှ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိနုက်တိတ်အာ နူဂကောံပညဳပညပ်တုဲ ဂကောံပညဳပညပ်တအ်လေဝ် ဒှ်ခက်ဆိုအ်အာဇၞော် ကဵုဇြဟတ်ရ၊ ဆဂးဂှ် တုဲကၠုၚ် ဂိတုဂျောန် (၃) ဂှ် ၜိုန်ရဗော်ဍုၚ်မန်တၟိနုက်တိတ်အာလေဝ် ဂကောံပညဳပ ညပ်သှေ်ဂှ် ဆက်အာမံၚ်ဏီရောၚ် ညးတာလျိုၚ်တအ်ဟီုဂးလဝ်ရ၊ ဆဂး နဇိုၚ်နတဲ ဓမံက်လၟေၚ်က မၠောန်ဟွံမာန်တုဲ ခက်ဆိုအ်ဗဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။

တုဲကၠုၚ်အကြာ ဂိတုဂျောန် ဒုတိယသတ္တဟဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ချိၚ်ဆဵုကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခမဳသၚ်မွဲဒၞာဲတုဲ ဟိုတ်နူခမဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာလ္ၚဵုၜက်မံၚ်တရဴဂှ် ဟွံဒှ်ဆဵုဂဗညးသ္ကအ်ဏီဖိုဟ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သာ်လဵုမ္ဒးနုက်တိတ်နူဂကောံပညဳပညပ်ဂှ် ဆဵုဂဗသောၚ်ကလးကဵု ခမဳသၚ်ကျာ် ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်တအ်တုဲ သွက်ဂွံဆက်ဂၠာဲအာသွဟ်အကြာဓဝ်ညဳသာဗော်၊ ဓဝ်ညဳသာဂကူ မွဲနဲမွဲဗီုပၠန်ရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ဆက်လးလဝ်ဂၠံၚ်တရဴနွံရောၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာဗော်မန်တအ်ကီု၊ အကြာဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ကီုဂှ် ဗော်မန်ပ္ဍဲဍုၚ်တအ် ဂွံဖန်ဇန်ကသေအ် ကၟဝ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်တုဲ သွာၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ခမဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာပံၚ်ကောံကဵု ဂကောံမဟာဇန် နာနာတအ်၊ ပံၚ်တောဲကဵု ညးဆန္ဒနွံပၟိက်ကဵုဗော်ပံၚ်ကောံလ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ်တုဲ ချပ်ဇန်ဂၠာဲမံၚ်ဂၠံၚ်သွက်ဓဝ်ညဳ် သာဗော်မန်တအ်ရောၚ် ဂးရ။

အကြာသတ္တဟဏံပၠန်လေဝ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်တအ်ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန်တအ် သွက်ဂွံဆဵုညးသ္ကအ်နွံတုဲ ချပ်ဇန်အာပရေၚ်ဗော်ပံၚ်ကောံနွံရောၚ် ပရိုၚ်လ္ၚဵုချူဓမံက်လဝ်နွံရ၊ ဆဂးဂှ် နဇိုၚ်နတဲဍာံဍာံဂှ် ဟွံဆဵုဏီရ။

အဃောအသိၚ်ပရေၚ်ပညဳပညပ်ဒှ်မံၚ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗဏံဂှ် ညးစိုတ်ထတ်ကဵုပရေၚ်ဗော်ပံၚ်ကောံလ္ၚဵု၊ ညး နုက်တိတ်နူဗော်မွဲလ္ပာ်ကဵု ညးဂစာန်နုက်တိတ်နူဗော်မွဲလ္ပာ်လ္ၚဵုတအ်ကီု၊ ပံၚ်ကောံကဵု သၟာပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်ဗွိုၚ်မ္ၚးဗော်လ္ၚဵုတအ်ကီု ပံၚ်ကောံကဵု ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတအ်တုဲ ဒက်ပကောံဒၟံၚ်ဇြဟတ် ဗီုပြၚ် ဂကောံဇြဟတ်တတိယလေဝ် ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ်ပၠန်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ်ရ။

ဂကောံဇြဟတ်ဏံဝွံ ကၠောန်ဂွံကောံဓရီုသမၠဲလၟေၚ် (၃) ဝါတုဲ သီုကဵုဒက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ် ကေုာံ ကမ္မတဳက္ဍိုက်ပ်၊ ညးက္ဍိုက်ပ်၊ ပံၚ်ကောံကဵုညးဆန္ဒတုပ်တအ်တုဲ ကၠောန်သ္ပမံၚ်ကောံဓရီု သဳကၠဳဒၟံၚ်သွက် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်နွံရ။

အသိၚ်အလိုန်ဒှ်မံၚ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗဓဝ်ညဳသာဂှ် ဂကောံဇြဟတ်တတိယဂှ် ဒှ်တိုန်ဇြဟတ်တုဲ ညးလ္ၚဵုညာတ် အာ ဗော်တၟိမွဲ(ဝါ)ဗော်တတိယမွဲ သွက်ဂွံမံက်ကၠုၚ်မွဲဗော်ပၠန်လေဝ် ဟီုဂးမံၚ်နွံရ။

ယဝ်ခါရ ညးအာက္ဍိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟွံချဳဓရာၚ်၊ ဟွံချပ်သဳကၠဳ၊ ဟွံဆာၚ်မုက် လ္တူပရေၚ်ဓဝ် ညဳသာဍာံမ္ဂး ဂကောံဇြဟတ်တတိယဏံ ဂွံအခေါၚ်တုဲ သွက်ဂွံစန်ဒက်ချဳဓရာၚ်အကြာညးဍုၚ်ကွာန် တအ်တုဲ သွက်ဂွံဇၞော်ပ္တိုန်ဇြဟတ်ဂှ်လေဝ် အကာဲအရာမံက်မံၚ်နွံရ။

အကြာဏံဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ခမဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်တအ်လေဝ် ဆိုအ်ဗမံၚ်ညးသ္ကံသွက်ဂွံဆဵု ဂဗဂှ်ရ၊ အကာဲအရာဏံဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိညာတ်ကေတ် ဂကောံပညဳညပ်ဒတူလိုၚ်ဒး သွက်ဂွံဆက် အာဂၠံၚ်တရဴဗော်တၟိမွဲမံက်တိုန်တၟိနွံဂးတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးနုက်တိတ်အာနူဂကောံပညဳပညပ်ရ၊ သီုကဵု ထိၚ်ကၠေံလၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံပညဳပညပ်လေဝ် ထေၚ်ကၠးမံၚ်ရ။

ဂကောံပညဳပညပ် သွာၚ်ခမဳသၚ်လ္ၚဵု ကဵု သွာၚ်ဂကောံဟာဇန်တၠပညာတအ်ညာတ်ဂှ် ဗွဲကြဴနူကဵု က္ဍိုပ် သ္ကိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဆဵုဂဗကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဒၞာဲဂှ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကလၚ်စအရေဝ်လ္ပာ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်မွဲလ္ပာ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိနုက်တိတ်အာရ ဗီုဏံ စှေ်လဝ်စိုတ်လ္တူမွဲကုမွဲတုဲ ဟီုဂးစောဒ ကမံၚ်နွံရ။

နကဵုဂၠံၚ်တရဴပညဳပညပ်ဗော်ၜါဂှ်ဟွံသေၚ်မွဲသာ်၊ ဆက်လးဂၠံၚ်တၟိတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပံၚ်ကောံကဵုခမဳသၚ် ကေုာံဂကောံမဟာဇန်နာနာတအ်တုဲ သွက်ဂွံဆက်ဂၠာဲအာသွဟ်ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာဂကူဂှ်ရောၚ် ဗော်ဍုၚ် မန်တၟိဂှ်ချပ်ဇန်မံၚ်ရ၊ ဆဂး ဟွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ခမဳသၚ်တအ်ဏီမ္ဂး ဟွံဆက်အာဏီရ၊ ဆဵုဂဗသောၚ်က လးကဵုခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ်တအ်တုဲ ဗီုလဵုဆက်အာရောဂှ် ကေတ်ကသပ်သဳကၠဳညးသ္ကအ်တုဲ သွက်ဂွံဆက်အာဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိချပ်ဇန်လဝ်နွံရ။

ပဋိပက္ခဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်(အပ္ဍဲဍုၚ်)ဂှ် ဆၜိုတ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ တာလျိုၚ်ခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ် တအ်မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်ရ၊ အဓိက က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်မန်ပ္ဍဲဍုၚ်တအ် တာလျိုၚ်နွံပေၚ်ၚ်ရောၚ်၊ ယဝ်ခါရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တအ်ဟွံဖန်ဇန်၊ ဟွံသဳကၠဳဆာၚ်မုက်သဳကၠဳညးသ္ကအ်မ္ဂး အရာထေက်ကဵုဟွံဒှ်ဂှ် ဍေံ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ၊ အကာဲအရာဇြဟတ်တတိယ ညးချဳဓရာၚ်မံၚ်တအ် သွက်ဂွံဇၞော်ဇြဟတ်တုဲ အကာဲအ ရာဗော်တၟိမွဲဟာ၊ ဗော်တတိယမွဲဟာ အယောၚ်အလာ သွက်ဂွံမံက်ကၠုၚ်နွံမာန်ရောၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.