Categories
ပရိုၚ်

ဆဵုဂဗကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ၊ သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ်တံတုဲ သဳကၠဳဂၠာဲသွဟ် တၚ်ခက်မံၚ်ဂှ်ဏောၚ် UNFC ဟီု

စပ်ကဵု UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ၉ တၚ်တုဲ ဟွံပြေပြံၚ် ခက်ဆိုအ်ဒၟံၚ် မွဲတၚ်ဂှ် ဆဵုဂဗကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳကေုာံ ဂအုပ်ဒပ်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှာၚ်တံတုဲ သဳကၠဳဂၠာဲသွဟ် ရောၚ် ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဂရး။

လ္ပာ် UNFC ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇၞော်ဇၞော် နူ UNFC တံ ဆဵုဂဗကဵု ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံဂအုပ်ဒပ်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှာၚ်တံတုဲ တၚ်နၚ်သှေ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံသဳကၠဳတံဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇၞော်ဇၞော် ၜါလ္ပာ်တံ သ္ဂောံသဳကၠဳဂၠာဲအာသွဟ်ဂှ် နူဂကောံ DPN ပိုဲ ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် သာ်ဝွံ သၞာံ ၂၀၁၇၊ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၁ ဂှ် UNFC ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးရ။

လိက်လလောၚ်တြး UNFC လလောၚ်လဝ် နစၟတ်တ္ၚဲ ဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၁ (Copy)
“ DPN ကဵု PC တံ ဂစာန်သဳကၠဳလဝ်ဂှ် တုဲအာဆၜိုတ်ဏံရဏောၚ် ဟီုစဂွံ။ ဆ္ဂး က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ ၜါလ္ပာ်တံ ဆဵုညးသ္ကံမ္ဂး ညးတံရ ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်မာန်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ ကိစ္စခက်မံၚ်ဂှ် တုဲဒှ်မာန်ဏောၚ် ပိုဲတံဒုၚ်ကေတ်လဝ်ဗီုဂှ်” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဒုညးက္ဍိုပ် ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳ ပ္ညဳပ္ညပ်အရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူUNFC ဂးရ။

သွက်ဂွံဆဵုဂဗကဵု ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံဂအုပ်ဒပ်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှာၚ်ဂှ် ပိုဲတံ ပလံၚ်လိက်အာတ်မိက်လဝ် နူကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (PC) မွဲတဆံၚ်ရ။ အခိၚ်လဵု ဒှ်ဆဵုဂဗရောဂှ် တဴရဴအလဵုအသဳက္လေၚ်ပရိုၚ်ရ သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵုဂးရ။

“ပရိုၚ်ဏံ အဲဂွိုအ်မိၚ်ဏီ။ ဆ္ဂး က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် PC တံ တီလဝ်ဏောၚ်ထေၚ်။ ဒၟါနူဂှ်ရ အစဳဇန် နွံဗီုလဵုရောဂှ် အဲ လဴဟွံဒးပုဟ်။ အလုံဖအိုတ်ဂှ်လေဝ် တီကၠိုဟ်ကေတ် လ္တူတၚ်ညးတံပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်တုဲယျ။ တၚ်တုပ်စိုတ်လေဝ် ၜိုတ်ဂွံဂှ် ဂွံလဝ်တုဲဣရ။ သှေ်မံၚ် တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ရ။ တၚ်ဏံလေဝ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲဣရ” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်သိုဝ် နူကမ္မယှေနု် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (PC) ဂးရ။

နူ UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ၉ တၚ်ဂှ် အလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပၞာန် ဒုၚ်တဲမ္ဂး ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA ကီုရောၚ် ဂးလဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးရ။

စပ်ကဵု ၉ တၚ်ဏံတုဲ ဂကောံ DPN နူ UNFC ကေုာံ ကမ္မယှေန် PC နူအလဵုအသဳတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ လအ်ကၠုၚ် ပွိုၚ် ၁၇ ဂိတု (ဗ္ဒာဲ ၂ သၞာံ) ကီုရလေဝ် က္လိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်အလုံဖအိုတ် ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ်တုဲ ခက်ခိုဟ်မံၚ် ပ္ဍဲတၚ် ၂ ဂှ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တၚ် ၂ မ္ဂးဂှ် “ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်သၠးပွး၊ ပရေၚ်အဆံၚ်တုပ်သၟဟ် ကေုာံ ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်တံတုဲ အတိုၚ်စိုတ်ဓါတ်ပေန်လုၚ်တေံဂှ်ဟေၚ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵုတၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် အခေါၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ အခေါၚ်တုပ်သၟဟ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူ ကေုာံအခေါၚ်အဝဵု ဖန်ဖက်ကံကုသိုလ်ဇကု” လ္ပာ် UNFC ဂးလဝ်သာ်ဏံရ။

လ္ပာ်အလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပၞာန် ဂးလဝ် ပ္ဍဲလိက်ကသုက် NCA ပိုဒ် ၁ (က) ဂှ်မ္ဂး “သွက်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံသမ္မတ ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ပ္တဝ်က္ဍိုပ်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ညံၚ်ဟဂွံပါ်ထ္ကး၊ ပရေၚ်ညဳသာ သၟဟ်သၟဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညံၚ်ဟဂွံလီု ကေုာံ အဝဵုကၟိန်ဍုၚ် ညံၚ်သ္ဂောံတန်ကြန်၊ သီုဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်သၠးပွး၊ပရေၚ်အဆံၚ်တုပ်သၟဟ် ကေုာံပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်တုဲ အတိုၚ်စိုတ်ဓါတ်ပေန်လုၚ်ဂှ်ဟေၚ် က္လေၚ်ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သွဟ်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ မဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံသၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ် မဍိုက်ပေၚ်ကဵု တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် အခေါၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ အခေါၚ်တုပ်သၟဟ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူ ကေုာံအခေါၚ်အဝဵု ဖန်ဖက်ကံကုသိုလ်ဇကု” ဂးလဝ်သာ်ဏံ ဂွံတီကေတ်။

တၚ်ဏံရ ဟွံက္လိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဏီတုဲ ကောန်ဂကောံ UNFC တံ သ္ဂောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဟွံဒှ်လောဲလောဲရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံ ဂအုပ်ဒပ်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှာၚ် တံတုဲ သဳကၠဳဂၠာဲသွဟ်ပၠန်ဏောၚ် လ္ပာ် UNFC ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်နွံရ။

ပ္ဍဲ UNFC ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)၊ဗော်ပရေၚ်တောတက်ကရေၚ်ဍာဲ (KNPP)၊ ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ်ဠာဟူ (LDU)၊ကံၚ်ဇြဳကောန်ဂကူရခေၚ် (ANC) တံရ သှေ်ဒၟံၚ်တုဲ ဗော်ပရေၚ်တောတက်ရးသေံ (SSPP) ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.