Categories
ပရိုၚ်

သွက်သၞာံဗ္တောန်ပညာဂတဏံ က္လေၚ်ပလေဝ်လဝ် ဇုတ်ဓရံၚ်ပညာ တန်ဒုတိယ

သွက်သၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဏံ ဘာသာကွတ် (၉) ဂကူ သွက်တန်ဒုတိယဂှ် က္လေၚ်ပလေဝ်လဝ် ဇုတ်ဓရံၚ်ဍေံရောၚ် သာ်ဝွံ ဒဝ်နဝ်တေန်လှ ဂဒၚ်ဂြဳသ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ပညာသဇိုၚ် တွဵုရးမန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“ဘာသာ ဒးဗ္တောန်ဂှ် နွံ (၉) ဂကူ၊ အေ (၉) ဂကူဏံ စနူနဲဗ္တောန် CCA ပွမစွံအဓိကကဵု (သ္ပဗဟဵုကဵု) ကောန်ၚာ်တံကီု၊ ဗီုပြၚ်ဍေံကီု အခါစၟဳစၟတ်စံၜတ်ကီု ပြံၚ်လှာဲလဝ်ဖအိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံခိုဟ်နူ သၞောတ်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် က္လေၚ်ပလေဝ်လဝ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်နဝ်တေန်လှ ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲဇုတ်ဓရံၚ်ဗ္တောန်တၟိဏံ ကောန်ၚာ်တံ ကသပ်ညာဏ် သၠုၚ်တိုန်ဏောၚ်၊ ပံၚ်ကၠောန် ကရောံ အ္စာ အ္စာၝောံတံလေဝ် လေပ်ကၠုၚ်ဏောၚ်ဂှ် ညး ဆက်ဟီုထ္ၜးရ။

ရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် (MNA)

အ္စာ အ္စာၝောံ ဒးဗ္တောန်တန်ဒုတိယဏံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ဂှ် ဒးတိုန်တန်ဗ္တောန် ပ္ဍဲဘာ အဆံၚ် တွဵုရး၊ ခရိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ် ဆက်စပ်ကဵုဇကုတံဂှ်ပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်။

ဇုတ်ဓရံၚ်တၟိဏံ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် ဂကောံ JICA ကဵု ဂကောံသုတေသဳ ပရေၚ်ပညာတံ ပံၚ်တောဲသ္ၚဳဂၠိပ်လဝ် ဇုတ်ဓရံၚ်တြေံတေံတုဲ က္လေၚ်ချူပလေဝ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်။

မွဲသာ်ပၠန် “လိက်ပတ် ကဵု ကမၠောန်နတဲ ညံၚ်ဂွံဒးဗီု စှေ်သၞောတ်ဂှ် ချူစုတ်လဝ်နွံ၊ ကဏ္ဍဗ္တောန်လိက်ဂှ်လေဝ် ခိုဟ်စိုပ်မံၚ်တရဴ၊ကဏ္ဍနတဲဂှ်လေဝ် ခိုဟ်၊ အ္စာ ဗ္တောန်တံလေဝ် ပ္တိတ်ဇြဟတ်ဗ္တောန်အာမ္ဂး ၜိုတ်ပ္တိတ်ဇြဟတ်ဂှ် ကောန်ၚာ်တံ ကၠိုဟ်ခၠၚ်စိုပ်တရဴဂၠိုၚ်ၚ်မာန်ဏောၚ်” ဒဝ်နဝ်တေန်လှ ဂးရ။

သွက်ဂွံဗ္တောန် အတိုၚ်ဇုတ်ဓရံၚ်တၟိဏံဂှ် ဒးတိုန်တန်ဗ္တောန် ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ အ္စာၝောံ မိမူမူလွေန် ဗ္တောန်တန်ဒုတိယဂှ် ဂးရ။

“ပြံၚ်လှာဲဇုတ်ဓရံၚ်ဗ္တောန်ဏောၚ်ဂှ် မိၚ်မံၚ်ရ၊ ၜိုန်ဟွံကဵုနၚ်ပရိုၚ် ကဵုပိုဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲပံက်ဘာတံဂှ်တှေ် ဒးတိုန်တန်ဗ္တောန် ပ္ဍဲရေဝ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်” အ္စာၝောံဂှ် ဂးရ။

သၟာၚ်နူဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲတန်မူလအဆံၚ်သၟဝ်ဂှ်မ္ဂး အရေဝ်ဘာသာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ အကာဲအရာ သဇိုၚ်ပိုန်ဂြပ်ဒေသ၊ ဆေၚ်ကဵုကမၠောန်တဵုလွဳ ကေုာံဘာသာ သဇိုၚ်ကမ်ပျူတာတံဂှ် နဒဒှ်ဇုတ်ဓရံၚ်ဒေသ ညံၚ်ဂွံဗ္တောန်မာန် စဳဇန်ဒၟံၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.