Categories
ပရိုၚ်

ၚုဟ်သြောံစှေ်မံၚ်သၟးဟွံက အဆံၚ်ရဲရာန်သြောံဟွံမွဲဒှ်မံၚ်ရောၚ် သၟာဗ္ၚတံဟီု

သၟဟ်သၟန်၊ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၅၊ သၞာံ ၂၀၁၉
အခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ဒှ်မံၚ်အခိၚ်သြောံတြေံကြပ်အိုတ် သြာံတၟိကြပ်တိတ်ကီုလေဝ် ပရေၚ်သွံရာန်သြောံ ပရေံမံၚ်တုဲ ၚုဟ်သြောံစှေ်မံၚ်သၟးဟွံက မၞိဟ်ရာန်သြောံလေဝ် ဟွံမွဲရောၚ်သၟာဗ္ၚတံ ဂးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.