Categories
ပရိုၚ်

ပတိုန်လိက်ကုကၠတ်ထဝ် နကဵုဘာသာမန် ဂွံမံၚ်ရောၚ် ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်ဟီု

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၅၊ ၂၀၂၀

ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ယဝ်ရပတိုန်လိက် နကဵုဘာသာမန်မ္ဂး ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒုၚ်တဲရောၚ်တုဲ ပတိုန်လိက် ကု အလဵုအသဳ ယဝ်ရဒးဒုၚ်တးပဲါဟီုဂးကၠုၚ်မ္ဂး ဆက်နၚ်ဖုၚ်ညိ ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီုဏာ ပ္ဍဲအခိၚ်ပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန် ပ္ဍဲကွာန်တၟိကုန်ဗဴ တုဲကၠုၚ်ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၈ ဂှ်ရ။
“ပ္ဍဲလိက်အုပ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ် ချူလဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ဗမာဝွံ သုၚ်စောဲလိက် ‘မျာန်မာ’ ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု ‘မျာန် မာ’ ဂှ် ကောန်ဂကူတံလေဝ် လုပ်အဝေါၚ်ကီုရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ လိက်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် လုပ်အ ဝေါၚ်သုၚ်စောဲရုၚ်ကီုရောၚ်” ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီုရ။
စပ်ကဵုလိက်သုၚ်စောဲရုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ် အခန် (၁၅) ၝောံပိုတ် ၄၅၀ ဂှ်မ္ဂး “လိက်သုၚ်စောဲရုၚ်ဂှ် ဒှ်လိက် ‘မျာန်မာ’ ရောၚ်။ (မြန်မာစာသည် ရုံးသုံးစာ ဖြစ်သည်) ဗီုဏံ ချူဓမံက်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲကဵု ‘မျာန်မာ’ ဂှ် ကောန်ဂ ကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် တၞီပါလုပ်ကီုရောၚ် ဒုဥက္ကဌကၠတ် ထံက်ထ္ၜးတုဲ ဟီုရ။
“ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပၟိက်ကိစ္စမမိက်ကဵုမွဲမွဲ ကတဵုဒှ်မ္ဂး ယဝ်ရ မိက်ဂွံချူပတိုန်ဏာ နကဵုဘာသာလိက်မန်လေဝ် ကၠတ် ထဝ်ပိုဲ ဒုၚ်တဲဏောၚ်၊ ပ္ဍဲအလဵုအသဳလေဝ် ယဝ်ရပတိုန်ဏာ ညးတံဟီုနၚ် တးပဲါဏာမ္ဂး ဟီုဆက်နၚ်ဖုၚ်ညိ ဟီုကဵု ဏောၚ်” သာ်ဏံ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဆက်ဟီုရ။
အဓိပ္ပဲါ ‘မျာန်မာ’ ဂှ် အလဵုအသဳဆက်ဆက်တံဂှ် ပံက်လဝ်အဓိပ္ပဲါ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် တၞီပါလုပ်တုဲ ပ္ဍဲအရာချူဓမံက်လဝ် လိက်သုၚ်စောဲရုၚ် ‘မျာန်မာ’ ဂှ် လိက်ကောန်ဂကူတံလေဝ် တၞီပါလုပ်ရောၚ် သ္ဂးရ။
လတူဝေါဟာ ‘မျာန်မာ’ ဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုတံ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ် သ္ပစၞး ‘ဗမာ’ ရတုဲ နကဵုအလဵုအသဳကၟိန် ဍုၚ်ဂှ် ‘မျာန်မာ’ ဝွံ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ် သီုကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်လေဝ် တၞီပါလုပ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.