Categories
ပရိုၚ်

နူကဵုရးလ္ဂုၚ် ကေုာံ တွဵုရးရခေၚ်တံ ကၠုၚ်စိုပ်ဒေသမန်မ္ဂး ဒးလုပ် Quarantine စရိတ်ဇကုကဵုဇကုရောၚ်

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ပရေၚ်ကၠောံထၞာန်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ်ရ နူကဵုရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ် ကေုာံ တွဵုရးရခေၚ်တံ ကၠုၚ်စိုပ်ဒေသတွဵုရးဍုၚ်မန်မ္ဂး ဒးလုပ် Quarantine သီုဖအိုတ်တုဲ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ် Swab ကီု သီုစရိတ်စဂှ် မၞိဟ်မွဲတၠမ္ဂး ဒးကဵုစရိတ် (၅၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ရောၚ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ပရေၚ်ကၠောံထၞာန်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ်ရ နူကဵုရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ် ကေုာံ တွဵုရးရခေၚ်တံ ကၠုၚ်စိုပ်ဒေသတွဵုရးဍုၚ်မန်မ္ဂး ဒးလုပ် Quarantine သီုဖအိုတ်တုဲ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ် Swab ကီု သီုစရိတ်စဂှ် မၞိဟ်မွဲတၠမ္ဂး ဒးကဵုစရိတ် (၅၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ရောၚ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ် စဵုဒၞာအာပရေၚ်ယဲကၠောံထၞာန်ဂှ် အတိုၚ်စၞောန်နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်ရောၚ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကဵုလိက်လလောၚ် တိတ်လဝ်ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ရ ဂှ်ရ။

အတိုၚ်အမိၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ်တေံဂှ် တွဵုရးရခေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်သီုဖအိုတ်ကီု ပ္ဍဲကဵုရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ် (တ္ကအ်သ္ၚာ၊ အၚ်စိၚ်၊ ဥက္ကလာပသၟဝ်ကျာ၊ သာကေတ၊ လှိုၚ်၊ ပုသောန်တံၚ်၊ မၚ်္ဂလာဍုၚ်) ရ ပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ် ဒးဒၟံၚ် Stay Home ရောၚ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်တြးလဝ် နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၇) အခိၚ်ဗတမ်ဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ လလောၚ်တြးလဝ် မၞိဟ်ယဲတၟိ (၅၄) တၠဂှ် နူကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဍုၚ်မုဟ်တၟံလေဝ် မၞိဟ်တြုံအာယုက် (၂၀) သၞာံဂှ် ပါလုပ်ကၠုၚ်လဝ် မွဲတၠပၠန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲသီုဖအိုတ် (၁၆) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် သ္ပဒတန် ပေၚ်အာ (၁၆၁၀) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲဏံဂှ် (၈) တၠရ။ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၃၈၅) နွံတုဲ မွဲတ္ၚဲမ္ဂး စဵုကဵု (၁၄၅) ကေၚ်ပဵုတိုန်လဝ် နွံကၠုၚ်လဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.