Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်နဝမဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဗီုပြၚ်လ္တူလပှ်ကျာရောၚ်

“သၞာံဏံဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်တုဲ အခန်ကၞာနွံမံၚ်ကီု၊ အခန်ကၞာအရၚ်ဂွံဗလး Live ဏောၚ်။ ပ္ဍဲအခန်ကၞာဂှ်တှ်ေ တုပ်ပ်ကဵုလၟေၚ်ၚ်သၞာံကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ်ရ (ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ) ၂၇ ဂှ်တှ်ေ ပေဲါပြိုၚ်ဟီုအရေဝ်နွံဏောၚ်။ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၈) ဂှ်တှ်ေ ရှ်ေသှ်ေအလာံနွံဏောၚ်။ သဘာပတိတံ ဟီုဂလာန်နွံဏောၚ်။ သၞာံဏံတၟေၚ်မွဲဂှ်တှ်ေ ပေဲါပြိုၚ်ချူလိက် နွံမံၚ်ဏောၚ်”သာ်ဝွံ ညးနွံအခေါၚ်ဟီုဂး ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲသၟတ်မန် နာဲမန်ထဝ် ဟီုရ။

ဟိုတ်နူကဵုအသိၚ်ယဲကၠောံထၞာန် COVID-19 တုဲ နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ကၟိန်ဍုၚ်တေံ ပတိတ်လဝ်စေဝ်ပၞောန် နွံကီုတုဲ တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်နဝမဏံ ဗီုတ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်ကၠာတေံ ကၠောန်ဟွံထေက်ရောၚ် ညာတ်ကေတ်တုဲ ကၠောန်အာဗီုပြၚ်လ္တူလပှ်ကျာရောၚ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

“သၞာံဏံဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်တုဲ အခန်ကၞာနွံမံၚ်ကီု၊ အခန်ကၞာအရၚ်ဂွံဗလး Live ဏောၚ်။ ပ္ဍဲအခန်ကၞာဂှ်တှ်ေ တုပ်ပ်ကဵုလၟေၚ်ၚ်သၞာံကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ်ရ (ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ) ၂၇ ဂှ်တှ်ေ ပေဲါပြိုၚ်ဟီုအရေဝ်နွံဏောၚ်။ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၈) ဂှ်တှ်ေ ရှ်ေသှ်ေအလာံနွံဏောၚ်။ သဘာပတိတံ ဟီုဂလာန်နွံဏောၚ်။ သၞာံဏံတၟေၚ်မွဲဂှ်တှ်ေ ပေဲါပြိုၚ်ချူလိက် နွံမံၚ်ဏောၚ်”သာ်ဝွံ ညးနွံအခေါၚ်ဟီုဂး ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲသၟတ်မန် နာဲမန်ထဝ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုကဏ္ဍပေဲါပြိုၚ်လိက်ပတ်ဂှ် ဝတ္ထု၊ လိက်ပရေၚ် ကေုာံ ကဗျတံ ချူပြၚ်နၚ်တမ်လိက် ကၠာနူကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၃ တေံရောၚ်။

တ္ၚဲသၟတ်မန်ဝွံ ရန်ကဵုသ္ဂောံသ္ပဂါရဝ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မလုပ်ကၠုၚ်လဝ်ပေါဲဗတိုက် အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ အဆက်က်တံကီု သွက်ဂွံသၠုၚ်ပ္တိုန်အာ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်သၟတ်တံကီု သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာပရေၚ်ကၠောံဍ အကြာသၟတ်တံကီု သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ဖျေံလဝ်ဗီုပြၚ်နွံရ။

အသေအဟာန် လ္တူလပှ်ကျာ နူကဵုအန်လာၚ်ဝွံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဌာန်ဇၞူဟဝ်တေဝ်သ္ၚိကၟိန်နာဲလောန် “Ko Lwin Family Hotel” လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ်။

တ္ၚဲသၟတ်မန်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၀၂ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဒဵုထောၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် အလန်ပထမတုဲ သၞာံတုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဒဵုခရီု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.