Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

သၟာန်သွဟ် နာဲမန်ရာဇာ (ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်) ညးပတိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်နူဗော်

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ကမ္မတဳဗဟဵု၊ ကေၚ်ကာဗဟဵု ကောန်ဗော်တံ ကိစ္စပတိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်နူဗော်ဂှ် အကာဲအရာလက္ကရဴအိုတ်ဏံ ဗီုလဵုနွံရော။
သွဟ် ။ ။ ကိစ္စနုက်တိတ်ဟီုဂှ် လညာတ်ပိုဲတုပ်ညးသ္ကံ ဒှ်အဓိပ္ပဲါဗီုဂှ်၊ စပ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံဂှ် နကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဗော်တံ ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ကမၠောန်ဂှ် ဟိုတ်နူဒစေၚ်ဗၠေၚ်မံၚ်ကဵု မူဝါဒဗော်ဂှ်ရ ပိုဲဂှ် ဒေံါဇူ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကိစ္စနုက်တိတ်ဏံ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ဒှ်ဟဂှ်။ တော်ကဵုလၟုဟ်တှေ် မုအဲတီ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ကေၚ်ကာ ဗဟဵု (၁၉) တၠ ဍေံနွံဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကေၚ်ကာဗဟဵုဂှ် ဂကောံညးအုပ်ကာဂှ် ပါလုပ် (၂) တၠ၊ ကမ္မတဳဗဟဵုဂှ် ဍေံနွံ ၜိုတ်ဗၞတ် (၁၅) တၠ၊ ဥပမာဍေံ ကမ္မတဳဗဟဵုကဵု ကေၚ်ကာဗဟဵုနုက်တိတ်တံဏံဂှ် လ္ဂုၚ်ပါဏောၚ်၊ လက္ကရဴ လ္ပာ်ဏံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်ပါဏောၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် စပ်ကဵုပ္ဍဲနုက်တိတ်ဏံဂှ် ပါလုပ်မံၚ်ဖအိုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ညးပတိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်တံဂှ် ဒှ်ဒတန်ရဟာ။
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုလိက်နုက်တိတ်ဟီုဂှ် လ္ၚဵုဂှ် ပ္တိုန်နၚ်နကဵုပူဂဵုနွံ၊ နကဵုရုၚ်ဗဟဵုတံ ပ္တိတ်ထောံယျဂှ် ဟွံဆဵုလဝ်မွဲလှေ်ဏီ၊ လက္ကရဴဏံ ကေၚ်ကာဗဟဵုတံ ဂ္ဇံကောံဓရီုတုဲတှေ် ရဲပ္တိုန်လဝ် လိက်နုက်တိတ်တံဏံဂှ် ဍေံဒှ်အာ ဒတန်ယျဟာ၊ အၝေဂှ်လေဝ် အဲဟွံမိၚ်ပုဟ်လေဝ် ဖျေံလဝ်ပ္ဍဲသ္ဂုတ်သွာတ် ဒှ်အဓိပ္ပဲါဗီုဂှ်ရ။ ဆဂး လိက်တိတ်ကၠုၚ်မွဲဂှ် ကေၚ်ကာဗဟဵုကဵု ကမ္မတဳဗဟဵု (၃၄) တၠဏံဂှ် သြန်သွက်ဂွံပၠုပ်လၟေၚ်ဂိတုဂှ်တှေ် အဓိကသှေ်မံၚ်၊ လ္ပာ်ညးမွဲတှေ် သြန်သှေ်မံၚ်မူစိ၊ ဣညအ်ဂှ် နူကဵုသၞာံ(၂၀၁၈) ဒဳဇြေမ်ဗာ စတုဲတှေ် (၂၀၂၁) စဵုကဵုစိုပ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳရ။ ဖအိုတ်ဂှ်တှေ် ကေၚ်ကာဗဟဵု နုက်တိတ်လဝ် (၃၄) တၠဏံဂှ် သြန်သွက်ဂွံပၠုပ်လၟေၚ်ဂိတု ပ္ဍဲကဵုဗဟဵုဂှ် သှေ်မံၚ်ဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ ဟီုသာ်ဂှ်တှေ် နူဗဟဵု ဟွံဂွံနုက်ပတိတ်ဏီပုဟ် ဒှ်အဓိပ္ပဲါသာ်ဂှ်ဟာ။
သွဟ် ။ ။ အဓိပ္ပဲါဍေံ မၞိဟ်ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်တံဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဗဟဵုတေံ ပတိတ်ထောံယျ အေလိက်ဗီုဂှ် ဟွံဆဵုလဝ်ဏီပုဟ်။
သၟာန် ။ ။ နကဵုရဲပတိုန်လဝ်လိက်တံဂှ်တှေ် ဗီုလဵုစွံစိုတ်။
သွဟ် ။ ။ အေပ္ဍဲကဵုလိက်ပိုဲပ္တိုန်လဝ်ဂှ် နူကဵုသ္ဇိုၚ်ဗော် ကောန်ဗော်မွဲကီု နုက်တိတ်ထောံယျ ညးတံ ချူလဝ်ဗီုဂှ်နွံ။
သၟာန် ။ ။ ဆက်နွံမံၚ် အတိုၚ်တြေံဖိုဟ် ဒှ်အဓိပ္ပဲါဗီုဂှ်ဟာ။
သွဟ် ။ ။ ဣညအ် ကေၚ်ကာဗဟဵုဂှ် ညးတံ ဂ္ဇံတုဲမွဲတဲယျ၊ တုဲတှေ် မၞိဟ်ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်တံဏံဂှ် ကဵုအခေါၚ်လိက်နုက်တိတ်ယျ၊ ဗီုဗီုဏံ သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် ဍေံဟွံဆဵုလဝ်ဏီပုဟ် ဒဵုကဵုလၟုဟ်ဏံရ။
သၟာန် ။ ။ ဟီုသာ်ဂှ်တှေ် နကဵုရဲပတိုန်လဝ်လိက် နုက်တိတ်တံဂှ် ဗီုလဵုဆက်ဒတူလိုၚ်အာရော။
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ်၊ ဥပမာဍေံ ကေၚ်ကာဗဟဵုကီု၊ ကမ္မတဳဗဟဵုကီု ညးတံကဵုအခေါၚ် နုက်တိတ်ထောံဗီုဂှ်တုဲ ပတိတ်ထောံယျ လိက်ဗီုဂှ်လေဝ် ပိုဲဟွံဂွံဆဵုဏီ၊ ရန်တၟံပိုဲဂှ် ပိုဲနုက်တိတ်ထောံတုဲတှေ် တိုၚ်ဏံရ ပိုဲမံၚ်မံၚ်ဏောၚ်၊ နကဵုလညာတ်တုပ်မွဲဇြဟတ် တိုၚ်ဏံရ ပိုဲဂှ် မံၚ်အာဏောၚ်၊ ဆဂး ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဏံ ပရေၚ်ကောံကလောံညဳသာဂှ်တှေ် ညိမှလေဝ် လ္ပကဵုယောၚ်ယာ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဘိုအ်ဂွံနွံမံၚ်တွဵုဂှ်လေဝ် ပိုဲဂှ် ပၟိက် နွံမံၚ်ဏောၚ်၊ ဆဂး ပိုဲဂှ် ပ္တိုန်လိက်နုက်တိတ်တုဲဂှ် ပရေၚ်ကမၠောန်ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ်တှေ် မုလေဝ် ချပ်ဇန်လဝ်ဟွံမွဲဏီ ပုဟ်၊ ဆဂး နွံမွဲ ပိုဲကဵုပိုဲ ကျာလဝ်အပြောံဂှ်တှေ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူကဵု ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်လိက်ပတ်ဂှ်၊ မပ္တံကဵု ချဳဓရာၚ်နာနာသာ် သီုစိုတ်သီုစရိုဟ် ခိုၚ်ၚ်ဗိုန်န် ပံၚ်ဗ္စိုပ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲတှေ် ဒးချဳဓရာၚ် ကေတ်အာ တာလျိုၚ်ဏောၚ် ပိုဲကဵုပိုဲဂှ် ချပ်လဝ် အေဗီုဂှ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မံက်တိုန်ကၠုၚ် မွဲမွဲပ္ၚံက်တှေ် ယဝ်ဒးသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တှေ်ရော နကဵုဇြဟတ်ဏံ ဗီုလဵုဘိုၚ်ပါလုပ်အာ ချပ်လဝ်နွံဟာ။
သွဟ် ။ ။ ဥပမာဍေံ ဟီုစရ ပိုဲဂှ် ဂွိၚ်ကဵု ရဲနုက်တိတ်တံဏံဂှ် နကဵုဂကောံမွဲမွဲဂကောံ ဒက်ပ္တန်လဝ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ လညာတ်တုပ်ညးသ္ကံ လ္တူလညာတ်တုပ်ဂှ်ရ ပိုဲဂှ် ဟီုထောံ မွဲကရောံမွဲစွံရ။ ဆဂး ကိစ္စပၟိက်ဍေံမံက်ကၠုၚ်တှေ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ကီု၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် စပ်ကဵုဂကူမန်ပိုဲတှေ် ယဝ်ရ ဒးကဵုလညာတ်၊ ဒးသဳကၠဳ၊ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်တှေ် ရဲဒေံါဇူမံၚ်တံဏံဂှ် နကဵုမွဲဂကောံမွဲကရောံ ပိုဲချပ်ဇန်တုဲတှေ် ၝဏံဂှ် ပိုဲတံ ပ္တိုန်ထ္ၜးရေၚ်တၠုၚ်အာဏောၚ် မိက်ဂွံဟီုဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.