Categories
ပရိုၚ်

သၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဒက်ပခိုၚ်ပတိုန် ဂကောံ “သၚ်သၟတ်မန်”

မာံသုခ၊ ဂျောန် ၁၈၊ ၂၀၂၁

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျောန် (၁၆-၁၇) ဂှ် နူကဵုသၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ကၠောံဗဒှ်ဏာ ကောံဓရီုဇၞော်သၚ်သၟတ်မန် ဌာန ကွာန်ဝေသာလဳပလိုတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပွိုၚ် (၂) တ္ၚဲတုဲအာတုဲ ကလေၚ်ဒက်ပခိုၚ်ဏာ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်ရ။
“ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သက္ကရာဇ် (၂၀၀၈) ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်ညဳသာ ဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲဌာနညဳသာတေံ အခိၚ်ဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု ဂကောံစေတနာကီု ညးတအ်ပူဗိုၚ်တုဲ ဘိုၚ်ပ္တဝ်ဂၠံၚ်တုဲတှေ် သၚ်သၟတ်ဂှ် စမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်၊ စနူဂှ်တုဲ စပ်ကဵုသၠုၚ်ပတိုန်လညာတ်ပ္ဍဲသၚ်ကီု ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ကီု ဇြဟတ်ခိုဟ်ကၠုၚ်မာဟလိုၚ်၊ ဆဂး သ္ကုတ်လက္ကရဴဏံ နူကဵု (၂၀၁၀) တုဲ သၚ်သၟတ်မန်ညဳသာဂှ် ဍေံဒိုပ်အာ၊ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဂှ် ဍေံပိုတ်သ္ကုတ်အာ၊ ကာလစိုပ်သက္ကရာဇ် (၁၃၇၅) စချပ် သွက်ဂွံပခိုၚ်ပတိုန် သၚ်သၟတ်မန်ညဳသာဂှ်ရ၊ နူဂှ် စပခိုၚ်ကၠုၚ် နကဵုသၞောတ်ညးအုပ်ကာ ဆကမၠောန်ကၠောန်ဟွံမွဲ စဵုလၟုဟ် မုလေဝ်ဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဟွံမာန်၊ က္လေၚ်ချပ် သ္ကုတ်လက္ကရဴဏံ သၚ်သၟတ်မန်ညဳသာဂှ် မံၚ်အတိုၚ်ဏံဟွံဂွံရ သွက်ပရေၚ်ဘာသာ သာသနာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နကဵုဂၠံၚ်တရဴကျာ် ပိုဲအာဂွံနွံမာဟလိုၚ် ချပ်တုဲ ကောံဓရီုဇၞော်တ္ၚဲဏံ ဒှ်ကၠုၚ်” သာ်ဏံ ညးအုပ်ကာဂကောံသၚ် သၟတ်မန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳဟ ဟီုရ။
ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပွိုၚ် (၂) တ္ၚဲဝွံ နကဵုဂကောံသၚ်ဂမၠိုၚ် ပါ် (4) Group သဳကၠဳတုဲ နကဵုယၟု “သၚ်သၟတ်မန်” မွဲ မံက်တိတ်ကၠုၚ် သီုတၚ်ရန်တၟအ် ဂကောံသၚ်သၟတ်မန် (၅) တၚ်ကီုရ။
တၚ်ရန်တၟံ သၚ်သၟတ်မန် (၅) တၚ်ဝွံ
၁။ သ္ဂောံဒက်ပ္တန်အာဓဝ်ညဳသာ အလုံသၚ်သၟတ်မန်။
၂။ သ္ဂောံရေၚ်တၠုၚ် ပံၚ်တောဲအာ ပရေၚ်ဂကူဘာသာ သာသနာမန်။
၃။ သ္ဂောံသၠုၚ်ပတိုန်အာ ပရေၚ်ပညာသၚ်သၟတ်မန်။
၄။ သ္ဂောံသၠုၚ်ပတိုန်ဍာ်ဒ္ကေဝ်ပညာ ကေုာံ ထံက်ပၚ်ထ္ၜလဘာ် ကောန်ၚာ်သၟတ်မန်။
၅။ သ္ဂောံပူဗိုၚ်အာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် နကဵုဂၠံၚ်တရဴကျာ် မဒှ်ရ။
ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်ဝွံ ရုဲစှ်ပ္တိုန် နူညးစၞးပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ ကေုာံ နူဂကောံသၚ်မန်နာနာတုဲ ဒက်ပ္တန်အာ နကဵုဗီုပြၚ်သၞောတ် ဥက္ကဌ၊ ညးအုပ်ကာ နကဵုလၟိဟ်ညးက္ဍိုက်ပ် (၂၃) ဇကုရ။
၁။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ (ဥက္ကဌ)
၂။ တၠဂုဏ်အ္စာမေဓိယ (ဒု-ဥက္ကဌ)
၃။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳဟ (ညးအုပ်ကာ)
၄။ တၠဂုဏ်အ္စာ ပုပ္ဖဟံသာ (ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၁ )
၅။ တၠဂုဏ်ပညိန္ဒ (ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၂)
၆။ တၠဂုဏ်အ္စာ သုမၚ်္ဂလ (လျိုၚ်ဘဏ္ဍ)
၇။ နာဲအဂ္ဂ (ဒု-လျိုၚ်ဘဏ္ဍာ)
၈။ တၠဂုဏ်ပဏ္ဍိတ (ဂအုပ်ရုၚ်)
၉။ နာဲဒါနဝန္တ (ဒု-ဂအုပ်ရုၚ်)
၁၀။ နာဲကောသလ္လ ညးစၟဳစၟတ်စရၚ် (၁)
၁၁။ နာဲသုမန ညးစၟဳစၟတ်စရၚ် (၂)
၁၂။ နာဲသုမန ညးက္ဍိုက်ပ်ဌာနပရေၚ်ပညာ
၁၃။ နာဲဣဒြ္ဒိယ ဒု-ညးက္ဍိုက်ပ်ဌာနပရေၚ်ပညာ
၁၄။ နာဲဝံသ ညးက္ဍိုက်ပ် ဌာနပရေၚ်ဆက်စၠောံ ကေုာံ လၟိၚ်ပရိုၚ်
၁၅။ နာဲစန္ဒရံသဳ ဒု-ညးက္ဍိုက်ပ် ဌာနပရေၚ်ဆက်စၠောံ ကေုာံ လၟိၚ်ပရိုၚ်
၁၆။ နာဲဣန္ဒသိရိ ဌာနစန္ဒက်
၁၇။ နာဲခေမိန္ဒ ဒု-ဌာနစန္ဒက်
၁၈။ တၠဂုဏ်အ္စာကဝိသာရ ဌာနဂၠာဲဩန်
၁၉။ တၠဂုဏ်တေဇနိယ ဒု-ဌာနဂၠာဲဩန်
၂၀။ နာဲသောဘဏ ဌာနသၠုၚ်လညာတ်
၂၁။ နာဲသဳဟ ဒု-ဌာနသၠုၚ်လညာတ်
၂၂။ တၠဂုဏ်အ္စာအာလောက ဌာနသုတေသန
၂၃။ နာဲရတနသဳရိ ဒု-ဌာန သုတေသန ကေုာံ ညးကဵုကသပ်/နယက (၅)ဇကု
၁။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာပုပ္ဖဟံသာ ဍုၚ်သေံ
၂။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာနာရဒ ကွာန်ၜဝ်
၃။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝါသဝ ဍုၚ်တြေံဝါခရူ
၄။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာကေလာနန္ဒ ကွာန်အၜေတ်
၅။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာအာလောက ကွာန်ဝါဂျဳ
ရုဲစှ်ခုတ်ပတိုန်တုဲ ကဏ္ဍဝတ်တာလျိုၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်နာနာ ကေုာံ စပ်ကဵုသွာၚ်ကမၠောန်ဂှ် ဌာနပရေၚ်ပညာ၊ ဌာနပရေၚ်ဆက်စၠောံပရိုၚ်၊ ဌာနသၠုၚ်လညာတ်၊ ဌာနပရေၚ်စန္ဒက်၊ ဌာနဂၠာဲဩန်ဗွဝ်၊ ဌာနသုတေသန ကေုာံ မူဝါဒဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ မူဝါဒပံက်တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်လညာတ်၊ မူဝါဒဂၠာဲဩန်ဘဏ္ဍာ၊ မူဝါဒသုၚ်စောဲဩန်၊ မူဝါဒ ပံၚ်တောဲကၠောန်ကမၠောန် ကုဂကောံနာနာ၊ မူဝါဒသွက်ဂွံပံၚ်တောဲကၠောန် ကုမဟာမိတ်ဂမၠိုၚ်၊ မူဝါဒဆေၚ်ကဵုဌာန်ဒ္တန်ရုၚ်တအ် ချူဓဇက်အာလဝ်နွံကီုရ။
လၟေၚ်ကမၠောန် “ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်” ဝွံ မပ္တံ ကဵုအာတန်ဗ္တောန် သွက်ဗ္တောန်လိက်ဥတုက်ညၚ်ကီု ဘာပ္ကတ်ပ္ကေၚ်နဲနဲအုပ်ဓုပ်ဘာကီု ထံက်ပၚ်ဘာကောန်ဂကူ သွက်ဂွံပံက်ဘာကွတ် IT ဘာလညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကုသၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ပါလုပ်တုဲ နူကဵုသၚ်မန် သွက်ဂွံဟီုကဵု သၟတ်ကောန်ဂကူမန် စပ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲဂှ်လေဝ် ဗွဲတၟေၚ်ပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုရ။
ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်ဝွံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လ္တူလၟေၚ်ကမၠောန် ဂကောံသၚ်သၟတ်မန် ကၠောန်ကၠုၚ်ပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ် သၚ်သၟတ်မန်အလန်ပထမ ပ္ဍဲဌာနဗ္ဒိုပ်ညဳသာ၊ အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ (၂၅၀၀) ဍုၚ်မတ်မလီု ကေုာံ အလန်တတိယ ပ္ဍဲဌာနဘာဓမ္မဂါရဝ ကွာန်ကျာ်ရဲတုဲ ကောံဓရီုဇၞော်သၚ်သၟတ်မန် (၂၀၂၁) လၟုဟ်တုဲ ညးတိုန်စိုပ်သီုဖအိုတ် သၚ်/ခရှ် (၁၂၀) ဇကု/တၠ ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် ဒက်ပ္တန်ဏာ နကဵုယၟု “ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်” ရ။
ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်သၚ်သၟတ်မန်ဏံဝွံ နကဵုကၟုဲတၟေၚ် နူညးလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ညးစၞးနူဂကောံဌာန်ကောံသၟတ်မန်၊ ကေုာံ ညးစၞးဌာနပရေၚ်ပညာ ခရိုၚ်မတ်မလီု ကော်ဘိက်လဝ်ကီုရ။
ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်ဏံဝွံ သၞာံလောန်ကၠုၚ် (၂၀၀၈) တေံ နကဵုယၟုဂကောံ “သၚ်သၟတ်မန်ညဳသာ” ဒက်ပပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲဌာနညဳသာတေံ နွံကၠုၚ်တုဲ မပ္တံကမၠောန်ပရေၚ်ဘာသာ ဂကူ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၀) ဂှ် ဇြဟတ်သၚ်သၟတ်မန်ညဳသာ အသိၚ်ဍိုန်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅) သၞာံ၊ ဌာနကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ (၂၅၀၀) က္လေၚ်ဒက်ပခိုၚ်ကၠုၚ်လဝ်မွဲဝါနွံ၊ တ္ၚဲဏံ နကဵုယၟုတၟိ “ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်” ထပ်ဒက်ပတိုန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.