Categories
ပရိုၚ်

ပူဂဵုနုက်တိတ်နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂမၠိုၚ် ကလေၚ်ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်ဂှ် ချဳဓရာၚ်ဂၠာဲသြန်ဂအုံ သွက်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် စဵုဒၞာယဲကပ် ကေုာံ ဘဲဒဏ်သဘာဝ

ဝဏ္ဏမာန်၊ အဝ်ဂါတ် ၂၅၊ ၂၀၂၁

ပူဂဵုနုက်တိတ်နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂမၠိုၚ် ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်ဝွံ ပံၚ်ကောံကဵု ဂကောံဂဳတ မန်ပံၚ်ကောံ ကေုာံ ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတုဲ ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၄) အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ (၇) နာဍဳ စဵုကဵုစိုပ် (၉း၃၀) ဂှ် ကၠောန်သ္ပ Live Show တုဲ ဂၠာဲအာသြန်ဂအုံ သွက်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ယဲကပ် ကေုာံ ဘဲဒဏ်သဘာဝရ။
ပ္ဍဲကဵု အစဳဇန် Live Show ဂှ် ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် (မွန်လူမျိုးရေးရာအဖွဲ႕)၊ ဂကောံဂဳတမန်ပံၚ်ကောံကဵု ဂကောံအစောန်စရာဲညးဗြဴမန် (၃) ဂကောံတအ် ပံၚ်ကောံတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာလဝ် ပ္ဍဲကဵု “ရဵုယာဟေန်တာ” ဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။
“အဓိက ပိုဲကၠောန် Live Show ဏံဂှ်တှေ် တၚ်ရန်တၟံပိုဲ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ယဲကပ် ကေုာံ ဘဲဒဏ်သဘာဝ ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲဒေသမန်၊ အခိၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်အခိၚ်ယဲကပ်လေဝ် ကတဵုဒှ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်တှေ် ဂကောံပိုဲလေဝ် ဟီုကဵုပရေၚ် ချဳဓရာၚ်တှေ် ဒှ်အလန်ကၠာအိုတ်ဟီုဂွံလေဝ်” သာ်ဏံ ကမ္မတဳကေၚ်ကာ ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်မွဲတၠ ဟီုထ္ၜးရ။
အစဳဇန် ဗလး Live Show နူဂဳတမန်ပံၚ်ကောံဂှ် ဗလးဏာ နူကဵုမုက်လိက်မဟာဇန် Social media ပ္ဍဲဌာန်ပရိုၚ်မန် ကီု၊ ဗလးဏာ ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက်ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတအ်ကီုရ။
ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်ဂှ် နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပါလုပ်ပံၚ်တောဲကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုကရောံ (နစက) ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တုဲ ဂကောံညးအုပ်ကာ (၂) တၠကဵု ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵု (၃၄) တၠ၊ ညးတာလျိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ပံၚ်ဖအိုတ် ဗၞတ်ၜိုတ် (၅၀) တၠတအ် နုက်တိတ်လဝ်နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရ။
ပူဂဵုနုက်တိတ်နူဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကြဴနူကဵု ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်တုဲ အစဳဇန် ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် စဵုဒၞာယဲကပ် ကေုာံ ဘဲဒဏ်သဘာဝဏံဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.