Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ရုပ်သီထောံသွဟ်ပေါဲရုဲမာဲဂှ် ဟွံကိတ်ညဳကဵုဂတိပါၚ်

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်)

အခိၚ်အခါကာလ ခေတ်လၟုဟ်ဏံ အလုံဂၠးတိမွဲ ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ရပ်စကာဒၟံၚ် သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဇၟာပ်ဍုၚ် သွက်ဂွံအုပ်ဓုပ် ကောပ်ကာဲဍုၚ်ဂှ် သ္ဒးတတ်ကၠောံ ပေါဲရုဲမာဲဖအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲဂှ်ဟေၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် နကဵုမာဲပၞုက် သွက်ဂွံရုဲစှ်ပ္တိုန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် စၞးညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံချူခၞံသၞောဝ်ဥပဒေ၊ သ္ဂောံအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ကွာန်၊ သ္ဂောံကုတ်သၞောဝ် ဒန်သၞောဝ် ပ္ဍဲအရာစဳရေၚ်ဂဗုတ်တံအိုတ်ရ၊ ညးမချူခၞံသၞောဝ်၊ ညးမအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ညးမစဳရေၚ်ဂဗုတ်တံဂှ် သ္ဒးဒှ်စၞးညးဍုၚ်ကွာန်ဍာံဍာံ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ရုဲစှ်ပ္တိုန်လဝ်ဟေၚ်မှ ဒှ်ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳရ။
ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဍုၚ်မန်ဗၟာပိုဲဏံ ပိုဲက္လေၚ်ဇွိတ်သပေါတ်ရံၚ်စိုအ်၊ ဍုၚ်ပိုဲဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံ ဟီုဂးဒၟံၚ် ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဗီုပြၚ်လက်သန် သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဒှ်ဒၟံၚ်ကီုဟာ? နွံဒၟံၚ်ကီုဟာ? နူပေါဲရုဲမာဲ (၁၉၉၀) တေံ တုဲဒှ်အာတုဲ တၠအဝဵုပၞာန်တံ ဟွံပအပ်အဝဵု ကုဗော်မဇၞးလဝ်မာဲတံရ၊ ထ္ၜးဟိုတ်ကဵု သၞောဝ်သဇိုၚ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ဟွံမွဲဏီဂးတုဲ ဟွံပအပ်အဝဵုရ၊ ကော်ကသေံကၟဝ် ဗော်ဇၞးမာဲတံ သွက်ဂွံချူ သၞောဝ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ကၠာရ၊ ချူခၞံသၞောဝ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်တုဲမှ အပ်အဝဵုရောၚ် ဂးရ။ ဗော် NLD မဂွံလၟိဟ်မာဲ ဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ်လေဝ် “ဗော်ပိုဲဏောၚ်ဇၞးမာဲ ပိုဲဏောၚ် ဒှ်စၞးညးဍုၚ်ကွာန်၊ သၞောဝ်သဇိုၚ် ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဂှ် ပိုဲဟေၚ်ရ ဒးချူ” သာ်ဏံ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဟိုတ်တုဲ တၠအဝဵုပၞာန်တံ ဟွံအပ်အဝဵုရ။
ပတွဵုနူအခိၚ်ဂှ်တုဲ တၠအဝဵုပၞာန်တံ ကေမ်ဇျှာပ်ထောံအဝဵု၊ ဂစာန်ချူကၠုၚ် သၞောဝ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၈) ဂှ် သ္ပဒ္တန်သၞောဝ်သဇိုၚ် (၂၀၀၈) နကဵုဆန္ဒမာဲ ဟွံတပ်တး (မာဲအလီ) ရ၊ ပိုဲက္လေၚ်ဇွိတ်သပေါတ်ရံၚ်မ္ဂး သၞောဝ်သဇိုၚ်ဂှ် ချူဓဇက်လဝ် နကဵုမၞိဟ်စၞး ညးဍုၚ်ကွာန် ဍာံဍာံဟွံသေၚ်မ္ဂး ဍေံဗၠေၚ်တိတ်အာ နူသၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳရ၊ အတိုၚ်ဗၠေၚ်ၚ်ဂှ်ရ တၠအဝဵုပၞာန်တံ ဒုၚ်ယၟုဒက်ပ္တန် ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၁၀)၊ ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ရ၊ ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဂှ် သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲ က္လေၚ်ဂတးစိုပ်အာ ပ္ဍဲတဲဗော် NLD မဇၞးကၠုၚ်လဝ်မာဲ သၞာံ (၁၉၉၀) တေံပၠန်ရ၊ ဗော် NLD ဂှ် ဒုၚ်ကေတ်လဝ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍာံဍာံ၊ ယၟုလေဝ် ဒယှ်ပြာကတ်အာ အလုံဂၠးတိမွဲတုဲ အာရီုညးဂၠးတိတံကီု၊ အာရီုညးနွံပၟိက်ကဵု သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ဏံကီု စၟဳစပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ လ္တူဗော် NLD တံရ။
ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အပ္ဍဲပွိုၚ် (၅) သၞာံဏံ ဗော် NLD ဂွံလဝ်အဝဵုဂှ် ကၠောန်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ ဟွံမာန်ရ၊ (ဟီု နကဵုလညာတ်အဲမွဲသာ်ပၠန်မ္ဂး) ဟွံကၠောန်ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲရ၊ ဆဂှ်သၟးဟွံက ပ္ဍဲကဵုပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဂှ် နကဵုနဲကဲ ယုတ်မာနာနာသာ် လးဖျေံဒၟံၚ် သၞောတ်ဝ်ရုဲမာဲကီု၊ နဲကဲစန်ဒက်နာနာသာ်ကီု ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊ (ဟီုမွဲပၠန်မ္ဂး) ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဂှ် ညံၚ်ဂွံဇၞးမာဲ နဲလဵုဒှ်ဒှ် ဒးကေတ် စဵုကဵုဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞးဏောၚ်ဂှ် လးလဝ် ပရေၚ်ကမၠောန်ပေါဲရုဲမာဲရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဂှ် ဗော် NLD ဇၞးအာပိုတ်တ်ပၠန်ရ၊ သၟာခါတ်အကာဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဍုၚ်ကီု မ္ၚးဍုၚ်ကီု သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ် သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဂှ် နကဵုဗော် NLD ကီု၊ ဗော်ဇာဒိသိုၚ်ကီု က္လိဂွံမာဲ စဵုကဵုဒက်ပ္တန် အလဵုအသဳမာန်ဏောၚ်ဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံထေၚ်လဝ်ရ၊ ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တုဲမ္ဂး ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ ဂွံဆဵုအလဵုအသဳပံၚ်ကောံ ချိုတ်ပၠိုတ်ဏောၚ် ထေၚ်ကေတ်လဝ်အိုတ်ရ၊ အတိုၚ်ညးခါတ်အကာဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ တော်လဝ်ဂှ် ဒှ်အာလံက်ဂတးရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ်တံ ညာတ်အာပၞော် အကာဲအရာ သွက်ညးတံခိုဟ်ရ ညာတ်တုဲ သီကေတ်အဝဵုရ၊ (လညာတ်အဲမ္ဂး) က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်တံဂှ် ဂွိၚ်ဖေက်အဝဵု စိုပ်အာတဲ အံၚ်သာန်သုကျဳ (NLD) တုဲ သီအဝဵုဟွံသေၚ်၊ ဂွိၚ်ဖေက် သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကြံၚ်တိုန်တုဲ စိုပ်အာတဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ၊ ဟီုမွဲနဲပၠန်မ္ဂး နူဍုၚ်ဗၟာ ဂွိၚ်ဖေက်ဒှ်အာ ဍုၚ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တုဲ ကေတ်ပၞော်လုပ်သီအဝဵုရ။
ပြယာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုမ္ဂးဂှ် ပြယာဲစၞာဲဂၠိုၚ်နူကဵု ကလော်ဗၟုဲဏီရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် NLD တံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်တံ ကေတ်လဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် နကဵုဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်လေဝ် ကာလဒှ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရောၚ်၊ သာ်ဂှ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး သဳကၠဳကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ် ဟွံဂွံတုဲ ဒးကၠောန်ဟေၚ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး ၜိုန်ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ကီုလေဝ် ဓဝ်ပတှေ်ဟွံမွဲတုဲ ဒးသီထောံအဝဵု ဒှ်မာန်ရ၊ (မၞိဟ်ချူလိက်ဏံ ချူဒၟံၚ် ဣဓံၚ် ဣဏံၚ် ဟွံသေၚ်) ရံၚ်ကျောဝ်ရံၚ် ပရေၚ်လောန်ကၠုၚ်တုဲတေံ နူကဵုဒဒှ်အံၚ်သာန် ဒးချိုတ်ကၠုၚ်တေံ စိုပ်လက်ထက်နေဝေန် သီအဝဵု၊ ဥူဏု ဒးဂြိပ်တိတ်နူဍုၚ်၊ စိုပ် (၈၈) သဝ်မိုၚ် ဒုၚ်ကအ်ပါၚ် အပ်အဝဵု သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲ ၊ စဵုကဵုသဝ်မိုၚ် ဒးချိုတ်အာတံဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲကျောဝ်ရံၚ်မ္ဂး ဗၟာတံ ဂွိၚ်ဖေက် ဆောံလေၚ်အာအဝဵု ပ္ဍဲဂကူဗၟာတုဲ ဝေၚ်ဒၟံၚ်ပြယာဲ စၞာဲနာနာသာ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။
စိုပ်ကၠုၚ်ကာလလၟုဟ်ဏံပၠန် ပေါဲရုဲမာဲ(၂၀၂၀) စရၚ်မာဲ ဟွံလ္ဂူတပ်တးဂးတုဲ ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ်တံ စကာဝေါဟာ ထိၚ်အဝဵု (သီအဝဵုဟွံသေၚ်) တုဲ သီကေတ်အဝဵုပၠန်ရ၊ ဣဏံဂှ် ပရေၚ်ဟွံယျဵုလ္ဂူဖအိုတ်ရ၊ မေန်အံၚ်လှာၚ်ဟီုဂှ် “ထိၚ်အဝဵုပွိုၚ်မွဲသၞာံတုဲ စၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ စရၚ်မာဲတုဲမ္ဂး ကေတ်အာဒုဟ် ကုညးကၠောန်လဝ်ဗၠေတ်တ် လ္တူဥပဒေတံဂှ်ဏောၚ်” ဂးရ။ နူဂှ်တုဲ ဂၠိုက်ဂၠာဲ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပၠန် အိုတ်ကၞောတ် သရုပ်စရၚ်မာဲဗၠေတ်ၚ် ဒဒှ်ဟွံယျဵုလ္ဂူဂှ် ဆဵုညာတ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ လလောၚ်တြး ရုပ်သီထောံ သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ရ၊ ညးဗှ်လိက်တံ ကလေၚ်ချပ်ရံၚ်ညိ အတိုၚ်မေန်အံၚ်လှာၚ် ဟီုကၠုၚ်ဂှ် မုလေဝ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ဂၠိုက်ဂၠာဲတုဲ ကေတ်အရေဝ် ကေတ်ဒုဟ်ဏောၚ်ဟီုဂှ် စိုပ်အာ ဣလဵုရော?။
ယဝ်ခါရ မေန်အံၚ်လှာၚ်တံ ကၠောန်ကမၠောန် ဗွဲမယျဵုလ္ဂူ လ္တူသၞောဝ် လ္တူလဟီုဏောၚ်မ္ဂး ရုပ်သီထောံ သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲ ဟွံထေက်ရ၊ တိဍာ်ဆန္ဒမာဲလဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်လဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဇၞးလဝ်မာဲလဵု ဗၠေၚ်တိတ်နူသၞောဝ်၊ စရၚ်မာဲဗၠေတ်နူပကတိဂှ် သ္ဒးကေတ်ဒုဟ် ကုအမာတ် ဇၞးမာဲဟာ? ဟွံသေၚ်မ္ဂး နူကဝ်မယှေန်ရုဲမာဲဟာ? ဒးကေတ်ဒုဟ် ကုညးမကၠောန်ဗၠေတ်လဝ်ဂှ်ဟေၚ်ရ၊ ဒၞါဲတိဍာ် ဆန္ဒမာဲ ဗၠေတ်နူသၞောဝ်တုဲ မာန်အာမာဲဂှ်ဟေၚ် မ္ဒးရုပ်ကၠေံ သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲတုဲ သ္ဒးရုဲစှ်ပ္တိုန် ညးမက္လိဂွံမာဲ အဆံၚ်ဒုတိယ (သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး) သ္ဒးကၠောန်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲတၟိ ဒၞါဲဆန္ဒမာဲ ဗၠေတ်နူသၞောဝ်ဂှ်ဟေၚ်ရ၊ သီရုပ်ထောံ သွဟ်ပေါဲရုဲမာဲ အလုံဍုၚ်မွဲဂှ် ညိလေဝ် ဟွံဒးကဵုဥပဒေ၊ ဟွံကိတ်ညဳကဵု လဟီုသက်က်ရ။
ပွမသ္ပဏာဗီုဏံဂှ် ဇီုကပိုက်ကဵု ဒၞါဲမာန်လဝ် ယျဵုယျဵုလ္ဂူလ္ဂူတံဂှ်ရ၊ ပလီုထောံ အခေါၚ်အရာ ညးဍုၚ်ကွာန် မစုတ်လဝ်မာဲ ယျဵုယျဵုလ္ဂူလ္ဂူတံဂှ်ရ၊ တုဲပၠန် နူကဵုဂးလဝ် ဂလာန်ထိၚ်အဝဵုဂှ် က္လေၚ်ဒက်ပ္တန် အလဵုအသဳမၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဒှ်အာကမၠောန်သီအဝဵုပေၚ်ၚ်ရ၊ နူကဵုဟီုဂးလဝ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဂှ် ဒှ်အာပွိုၚ်ၜါသၞာံဘာ်ရ၊ လတာ်ဟွံမွဲဇုတ် တၠအဝဵုပၞာန်တံ ဟီုမံၚ်ပြးရ၊ နူဂယးဟီုမွဲဗီု သဝ်တ္ၚဲဟီုမွဲဗီုဂှ် ဗီုလဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံပတှေ်စရော? ရံၚ်ကေတ် ပရေၚ်ဒဒှ်လၟုဟ်ဏံတုဲ က္လေၚ်ကျောဝ်ရံၚ်အာ အတိက်လောန်ကၠုၚ်တေံမ္ဂး ဒဒှ်ရတၠအဝဵုပၞာန်တံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂကူဗၟာတံ ဟွံတပ်တး ၚံက်စၞာဲဒၟံၚ် အဆက်က်ရဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။
ဟိုတ်နူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် တၠအဝဵုပၞာန်တံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တၠအဝဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂကူဗၟာတံတုဲ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကောန်ဂကူဗၟာ ယျဵုယျဵုလ္ဂူလ္ဂူ နွံပၟိက်ကဵု အခေါၚ်အရာ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂမၠိုၚ်ကီု၊ ဒးဒုၚ်ဟဳဗက်ဒၟံၚ် အကြာဒဒိုက်နာနာ၊ မၞိဟ်ဒးဒုၚ်အိုတ်လမျီုလေဝ် ဟွံအောန်၊ မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ထိၚ်ဒဝ် ဒးလုပ်သ္ၚိစာတ်လေဝ် ဟွံအောန်၊ မၞိဟ်ဝဲလီု ဘဝလီုအာဂှ်လေဝ် ဟွံအောန်လးလးရ၊ ဟိုတ်နူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် တၠအဝဵုၜါလ္ပာ်တံတုဲ ဍုၚ်လေဝ် ဒးလီုသရိုဟ်စှေ်အာ မွဲဝါတုဲ မွဲဝါပၠန်ရ။
သရုပ်ကၠေံမ္ဂး ဍုၚ်ပိုဲဏံ ၜိုန်ရက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်တံ ဟီုဒးဒၟံၚ် ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကီုလေဝ် အၚ်္ဂလက်သန် သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဒၞါဲလဵုလေဝ် ဟွံကိတ်ညဳရ၊ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ၜိုန်ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု တၠအဝဵုကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵုဓဝ်ညဳသာ မကောံက္လောံတုဲ ဗ္တိုက်သရိုဟ်ဖျေံ တၠအဝဵုမဟာဝါဒဳတံ ဟွံမာန်ရ၊ လ္တူကမၠောန်ပွယုတ်မာ တၠအဝဵုပၞာန်ကီု၊ တၠအဝဵုဒဳမဝ်ကရေဇြဳကီုဂှ် ရဲညးဗက်ဍာ်သာတံ ကယျောဝ်ဗက်အာ သွက်ဂွံသာအိုတ်တုဲ ဗတိုက်သရိုဟ်ကၠေံ တၠအဝဵုတံဟွံမာန်ရ၊ ညးလောကတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဟီုစဂှ် “ဓဝ်ညဳသာဂှ် အဓိကဇၞော်အိုတ်ရ၊ ညဳမ္ဂး သာဏောၚ်” ၜိုန်ဟီုဂးဒၟံၚ်အိုတ်ကီုလေဝ် ရံၚ်ကဵုဂုန်ဖဵုတုဲ ဓဝ်ညဳသာ လီုကၠုၚ်အိုတ်ရ၊ ရံၚ်ကဵုဂုန်ဖဵု မွဲၜါသာ်တုဲ ပလီုထောံ ဓဝ်ညဳသာအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂကူမွဲမွဲ ဓဝ်ညဳသာ ကောံက္လောံဟွံမွဲမ္ဂး ပေါဲအံၚ်ဇၞးလေဝ် က္လိဂွံဟွံမာန်ရ၊ နကဵုညးချူလိက်ဏံ “က္လိဂွံဂုန်ဖဵုဂကူကဵု ဓဝ်ညဳသာ ဂကူလီု”ဂှ် ဆလအ်လေဝ် လှာဲကဵုဓဝ်ညဳသာလီု ဟွံမာန်ရ၊ ဗီုသာ်ဂှ်ကီု ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဂကူဗၟာမွဲဂကူကဵု ကောန်ဂကူဗွဲမဂၠိုၚ်တံ လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်တ္ၚဲဏံဂှ် ဂကူမွဲမွဲ ဟိုတ်နူရံၚ်ဂုန်ဖဵု ဂကူဇကုတုဲ ဒုၚ်ပလီုဓဝ်ညဳသာ ကောန်ဂကူဂလိုၚ်ဂှ် ဆလအ်လေဝ် မာန်ဂကူဗၟာတံဟွံသေၚ်ဂှ် မိက်ဂွံဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲလိက်ပရေၚ်ဏံရ။
လိက်ပရေၚ်ဏံ ဒှ်လညာတ်သမ္တီ ညးချူလိက်ဟေၚ်တုဲ ကာလဟွံတုပ်ကဵု လညာတ်ညးဂလိုၚ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ၊ လညာတ်ဟွံတုပ်ဂှ် လ္ပညာတ်ဒုဟ်တုဲ ကလေၚ်သဳကၠဳ ပတုပ်လညာတ်ညးသ္ကံမ္ဂး လညာတ် ဒှ်ကၠုၚ်မွဲမာန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.