Categories
ပရိုၚ်

သွက်သ္ဂောံကၠောန် တၞးလိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ် ကဵုတန်ဗ္တောန် ကုညးတာလျိုၚ်ဒေသ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်

အံက်သာ၊ ဝှ် ၅ စွေက်၊ အံက်တဝ်ဗာ ၂၅၊ ၂၀၂၁

ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ ဇြဟတ်ညးဍုၚ် (လူဝၚ်မှုကြီးကြပ်ရေးနှၚ် ပြည်သူအၚ်အားဝန်ကြီးဌာန) တွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵုစၞောန်ပညုၚ် ကုဌာနပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ ဇြဟတ်ညးဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် သွက်သ္ဂောံကၠောန် တၞးလိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ် ကုကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ဟၟဲကဵု တၞးလိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ် ပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ နကဵုအစဳဇန်ကမၠောန် (ပန်းခၚ်းစီမံချက်) ရ။
နူကဵုညးတာလျိုၚ် ဌာနပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ ဇြဟတ်ညးဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံဂှ် ကေတ်အဆက်ကဵု ညးတာလျိုၚ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် သွက်ဂွံကဵုတန်ဗ္တောန် ပရေၚ်ကမၠောန် ဆက်စပ် ကဵုပရေၚ်ကၠောန် တၞးလိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်တုဲ နူညးတာလျိုၚ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ ချပ်ဇန် ဖန်ဖက်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုရ၊ ပ္ဍဲကဵုတန်ဗ္တောန်ဂှ် နူဒေသဇဳ အလုံပွိုၚ်ရေဝ် လၟိဟ်မၞိဟ် (၃၁) တၠ တိုန်စိုပ်တုဲ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ အံက်တဝ်ဗာ (၂၃) ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာတန်ဗ္တောန် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဌာနပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ ဇြဟတ်ညးဍုၚ် လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ရ။
“တန်ဗ္တောန်ဏံ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် နူကဵုဗော်ပွိုၚ်ဍုၚ်ပိုဲလေဝ် အာတ်မိက်လဝ်နွံမံၚ်၊ တုဲတှေ် နူကဵုဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် တွဵုရးဍုၚ်မန် နာဲလျးတၟး အာတ်မိက်လဝ် ပ္ဍဲအလဵုအသဳတွဵုရးညးတံနွံဂှ်ရ နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကောပ် ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ ဇြဟတ်ညးဍုၚ် အဆံၚ်တွဵုရးတံ ကဵုနၚ်စၞောန်အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဏံရ၊ တုဲတှေ် ပ္ဍဲကဵုဌာန ညးတံဂှ်လေဝ် သၞာဲဒဴ (ဝန်ထမ်း) ညးတံ ဟွးရုမ်ဂပ်ပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးတံ ဒးကေတ်အရီုအဗၚ် ပ္ဍဲဗော်ပိုဲ၊ ပိုဲလေဝ် ညာတ်ကေတ် ကမၠောန်တက်ကၠောန် တၞးလိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်ဏံ ကိစ္စဇၞော်မံၚ်၊ ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀) လောန်ကၠုၚ်တေံ ပိုဲလေဝ် ဆဵုကၠုၚ်မံၚ်ရ၊ မန်ပိုဲ ဟၟဲကဵုတၞးလိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်တုဲ အခေါၚ်စုတ်မာဲလေဝ် ဆောံလေၚ်ကၠုၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲဒးဘိုၚ်ပါလုပ် ဘိုၚ်ကရိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ် ကမၠောန်ဏံရ” သာ်ဏံ ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ပွိုၚ် ဍုၚ်ရေဝ် မိဝၚ်ပ ္ကဴ(မိဝါဝါအောၚ်) ဟီုရ။
တန်ဗ္တောန်ဂှ် အံက်တဝ်ဗာ (၂၃) နူကဵုအခိၚ်နူဂယး (၁၀) နာဍဳ စဵုကဵုအခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် (၂) နာဍဳ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာတုဲ အ္စာကဵုတန်ဗ္တောန်ဂှ် ဒုညးက္ဍိုက်ပ်(ဒုဦးစီးမှူး) နူဌာနပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ ဇြဟတ်ညးဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကဵုတန်ဗ္တောန်ရ၊ ၜိုန်ရတိုန်လဝ်တန်ဗ္တောန် တုဲဒှ်အာကီုလေဝ် အစဳဇန်ကမၠောန် (ပန်းခၚ်းစီမံချက်) ဏံ ဆလအ်မှ ဂွံကၠောန်ရောဂှ် ဟွံတီဏီရောၚ် မိဝၚ်ပ္ကဴ ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.