Categories
ပရိုၚ်

ပေဲါသၟာန်သွဟ်လိက်ဓမ္မာစရိယ ကေုာံ ပါဠိပထမအလဵုအသဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဌာနကျာ်ဒဵုတၟံဗြာတ်ပၠန်ရောၚ်

အံက်သာ၊ ဂိတုအေဗရဴ ၂၈၊ ၂၀၂၂

ပေါဲသၟာန်သွဟ်လိက် အလဵုအသဳလၟေၚ်ၚ်သၞာံဂှ် သၞာံဏံ စနူသက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၃၈၄) သၞာံ၊ ဂိတုပသာ် စနူ(၁)မံက် (၃၀/၄/၂၀၂၂) စဵုကဵုစိုပ် ပသာ်(၁၄)မံက် (၁၃/၅/၂၀၂၂) ပွိုၚ်(၁၄)တ္ၚဲ ကၠောန်ဗဒှ်အာရောၚ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်သာသနာကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။
ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ သွက်သ္ဂောံကၠောန်အာ သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် အလဵုသဳဓမ္မာစရိယ ကေုာံ ပါဠိပထမကီု သီုကဵုသဘၚ်အသေအဟာန် ဗ္ဂိန်အာလာဘ်တဆိပ်ကြာ ကုတၠဳပိုန်သၚ် မအံၚ်ဇၞးလဝ် နူသဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံ ဗွဲမအံၚ်ဇၞးမာန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၆.၄.၂၀၂၂) အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် (၂) နာဍဳ (၃၅) ဗဳဇနာဂှ် နူကဵုညးဇၞော်ဌာနဆေၚ်စပ်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်အရာပ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီု ပ္ဍဲကဵုၝောံခန်ရုၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တုဲ ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံကမၠောန် ပါ်ပရအ်လဝ်တာလျိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် သၞာံလောန်ကၠုၚ်တေံ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ် သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် အလဵုအသဳဓမ္မာစရိယ ကေုာံ ပါဠိပထမ ပ္ဍဲကဵုဌာနကျာ်နိဗ္ဗာန်သတိက် ဘာကျာ်ဒဵုတၟံဗြာတ် ကွာန်ပုပ္ဖဝတဳတုဲ သၞာံကၠာကၠာတေံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်စၟတ်(၁) လ္တူဍုၚ်ရေဝ် မွဲဒမြိပ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံလေဝ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် အလဵုအသဳဓမ္မာစရိယ ကေုာံ ပါဠိပထမ ပ္ဍဲကဵုဌာနကျာ်နိဗ္ဗာန်သတိက် ဘာကျာ်ဒဵုတၟံဗြာတ် ကွာန်ပုပ္ဖဝတဳပၠန်တုဲ တၠဳပိုန်သၚ်သွဟ်လိက် မၞုံလၟိဟ် (၁၀၈၀) ဇကု၊ တၠဳပိုန်သၚ်အ္စာကောပ်ကာဲ မၞုံလၟိဟ်အကြာ (၁၀၀) ဇကု၊ ပံၚ်ဖအိုတ် လၟိဟ်တၠဳပိုန်သၚ် (၁၂၀၀) ဇကု ကညကၠုၚ်စိုပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုညးမကေတ်လဝ် တာလျိုၚ်အုပ်ဓုပ်အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် နာဲလၟိုန်အံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.