Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဖုၚ်ပွမထိၚ်ဒဝ်ကဵုစိုတ် (Tesla Pi Smartphone) ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်ယျဂးတုဲ ပရိုၚ်ကောလဟာလမံက်ကၠုၚ်

ညးမပ္တိတ်မံၚ် ကွဳစက်ကာဓါတ်လလဳပွမ ကွတ်ပညာသၠုၚ် သေဌဳသိုက်ဘိုက်ကဵု ပြကောဋိကိုတ် (Millionaire) အဳလောန်မာတ် (Elon Musk) ဂှ် ဖန်ဗဒှ်ထောံ ဖုၚ်ပွမထိၚ်ဒဝ်ကဵုစိုတ် (Tesla Pi Smartphone) ယျရောၚ်ဂးတုဲ နူကဵု facebook account “Tin Nyein Oo” ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန်၊ စၟတ်တ္ၚဲ ၉၊ ၂၀၂၂ ဂှ် ပရိုၚ်ကောလဟလမွဲ ပြတိတ်ကၠုၚ် ဗွဲမေဇၞာ်ကဵုဇြဟာတ်ရ။

ညးမပ္တိတ်မံၚ် ကွဳစက်ကာဓါတ်လလဳပွမ ကွတ်ပညာသၠုၚ် သေဌဳသိုက်ဘိုက်ကဵု ပြကောဋိကိုတ် (Millionaire) အဳလောန်မာတ် (Elon Musk) ဂှ် ဖန်ဗဒှ်ထောံ ဖုၚ်ပွမထိၚ်ဒဝ်ကဵုစိုတ် (Tesla Pi Smartphone) ယျရောၚ်ဂးတုဲ နူကဵု facebook account “Tin Nyein Oo” ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန်၊ စၟတ်တ္ၚဲ ၉၊ ၂၀၂၂ ဂှ် ပရိုၚ်ကောလဟလမွဲ ပြတိတ်ကၠုၚ် ဗွဲမေဇၞာ်ကဵုဇြဟာတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက် မၞိဟ်ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် မၞိဟ်ကဵုလဝ် Like ဂှ် ၆၄၀ တၠပြၚ်၊မၞိဟ်ကဵုလဝ် Comment ရ တၠ၊ မၞိဟ်ကလေၚ် တြးပနတိတ်ဂှ် ၃၀၀ တၠပြၚ်ရ။ သီုကဵုမၞိဟ်ဂွံလဝ် Blue Mark တအ်လေဝ် တြးပတိတ်ဏာလဝ် ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ်ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗီုပြၚ်ချူလဝ် စရာဲဖုန်ဏအ်ဂှ်‌တှေ် “တၠကုမ္ပဏဳ Tesla ဂှ် ဖန်ဗဒှ်ထောံဖုၚ် စရာဲခိုဟ်နူကဵု Iphone 13 X ဏီ၊ တုဲ‌တှေ် ဒေသလဵုဟွံရုဲ ဆက်စၠောံကဵု Star Link တုဲ သုၚ်စောဲ Internet မာန်ရ။ ဒၞာဲဟွံမွဲကဵု ဓါတ်လလဳတအ်လေဝ် သုၚ်စောဲကဵုဇြဟတ်တ္ၚဲဂွံရ။ ၝပိုဲမိက်ဂွံဂွံဒှ်တအ်ဂှ် ချပ်ကဵုစိုတ်တုဲ ပိုဲထိၚ်ဒှ်မာန်ရ။ ဟိုတ်နူဆက်စၠောံလဝ်ကဵု က္ဍဟ်ပိုဲဂှ်ရ ပိုဲသုၚ်စောဲဗီုဏအ်မာန်ရ။ သွက်မၞိဟ်မတ်ဟွံညာတ်၊ ကတောဝ်ဟွံမိၚ်တအ်လေဝ် သုၚ်စောဲခိုဟ်ရ။” သာ်ဝွံချူလဝ်ရ။

စပ်ကဵုပရိုၚ်ဏအ်တုဲ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ဒး၊ ဟွံဒးတုဲ ချပ်ပိုဲတအ် စၟဳစၟတ်လဝ် သာ်ဏအ်ရ။ ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် ၜိုန်ရပိုဲအာဂၠဂၠာဲပ္ဍဲကဵု Website “Tesla”တအ်ကီုလေဝ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဟွံဆဵုရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵု Twitter, Instagram တၠကုမ္ပဏဳ အဳလောန်မာတ် (Elon Musk) လေဝ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဟွံဂွံဆဵုရ။

အခိၚ်လၟုဟ်ဏအ် ပရိုၚ်ကုမ္ပဏဳ Tesla တအ် ပတိတ်မံၚ် ဖုန်ကွတ်ပညာသၠုၚ် ဖုန်ထိၚ်ကဵုစိတ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ပရုၚ်ကောလဟာလမွဲဟေၚ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵု ပရိုၚ်ဗီုတအ်ဏအ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဒးဒးဒှ် ဒးဒုၚ်အုပ်ဓလီုကု ပရိုၚ်ပတောံတအ်အိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပူရိတ်သာတ်ပိုဲတအ်လေဝ် ဗှ်ပရိုၚ်မွဲမွဲပိုဒ်တုဲမ္ဂး ချပ်ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်တ်တုဲမှ ထပ်တြးပတိတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.