Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

အ္စာၝောံလုပ်လဝ် CDM နူကဵု(တမူး)မွဲတၠဂှ် ဟိုတ်နူကဵုညးဒဒုၚ်အဓမ္မလဝ်တုဲ ညးစီရေၚ်ထောံဇကုညးဟီုဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံ

ပ္ဍဲတိဍာ်ပယျဵုအကြာအိန္ဒယကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် အာစာၝောံနူဘာသၟဝ်တဲ NUGနူကဵုဍုၚ်တမူ(တမူးမြို့)မွဲတၠ မၞုံယၟုဒဝ်မိုဝ်မိုဝ်ဨဂှ် ဟိုတ်နူကဵုညးဒဒုၚ်ပလီုပလာ်ထောံဂှ်ရ ဇကုညး ညးဂွကဵုညးတၞဟ်တုဲ ညးစဳရေၚ်ဂစိုတ်ထောံဇကုညးဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် ဗွဲမဒှ်လၞီအောန်စိုတ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ Social Media တအ်ရ။

ပ္ဍဲတိဍာ်ပယျဵုအကြာအိန္ဒယကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် အာစာၝောံနူဘာသၟဝ်တဲ NUGနူကဵုဍုၚ်တမူ(တမူးမြို့)မွဲတၠ မၞုံယၟုဒဝ်မိုဝ်မိုဝ်ဨဂှ် ဟိုတ်နူကဵုညးဒဒုၚ်ပလီုပလာ်ထောံဂှ်ရ ဇကုညး ညးဂွကဵုညးတၞဟ်တုဲ ညးစဳရေၚ်ဂစိုတ်ထောံဇကုညးဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် ဗွဲမဒှ်လၞီအောန်စိုတ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ Social Media တအ်ရ။

Post ပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ကၠာညးဟွံဂွံစဳရေၚ်ထောံဟကုညးဂှ် သီုချူစွံလဝ်ကဵုလိက်မွဲတၞးနွံမံၚ်ဂှ်လေဝ် သီုကဵုဗီုဂှ် တောဲတြးပတိတ်မံၚ်ကဵုပရိုၚ်ပတောံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ အတိုၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ် ပိုဲတအ်ကံက်ကေတ်တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဇဂှ်တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးဏာကဵုကီုရ။

ဗီုပြၚ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်အတိုၚ် post ဂှ်တှေ် “တုဲကၠုၚ်ဂိတု အဝ်ဂါတ် စၟတ်တ္ရဲ ၂၆ ဂှ် အ္စာၝောံ CDM နူကဵုဘာသၟဝ်တဲ NUG မွဲတၠ အ္စာၝောံ “ဒဝ်မိုဝ်မိုဝ်ဨ”ဂှ် ဟိုတ်နူကဵဵု ညးဒဒုၚ်အဓမ္မထောံတုဲ ဇကုညး ညးဂွကဵဵုညးတၞဟ်တုဲ ညးစဳရေၚ်ဒက်ဂစိုတ်ထောံကံညးကဵုဇုက်တုဲ ဒဒုၚ်ချိုတ်အာကီုရ။ တုဲပၠန် ကၠာညးဟွံဂွံစဳရေၚ်ထောံဟကုညးဂှ် သီုကဵုညးချူစွံလဝ်လိက်မွဲတၞး” ဂးတုဲ နူကဵုအကံက် “Ko Kyaw Naing”ဂှ်မွဲကဆံၚ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ပရိုၚ်ဂှ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် တိုန်အာတုဲ မၞိဟ်မွဲကဵုမွဲ ကလေၚ်ပါ်ပရအ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵဵုကေတ်မာန်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်တြးသြဝါဒ၊ ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ပရိုၚ်တြးသြဝါဒ၊ ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ်တှေ် ကလေၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ အ္စာၝောံCDM ညးမယိုက်မံၚ်တာလျိုၚ်သၟဝ်တဲ NUGမွဲတၠ ဒဝ်မိုဝ်မိုဝ်ဨဂှ် အခိၚ်ၜိုတ် ၄ နာဍဳဂှ် ညးစဳရေၚ်ဒက်ဂစိုတ်ထောံကံညးကဵုဇုက်ပ္ဍဲသ္ရိညးဂှ် နူကဵုမဳဒဳယာတအ်ချူပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။ စပ်ကဵုဒဒှ်ရ ညးဒဒုၚ်ပလီုပလာ်အဓမ္မလဝ်ဟီုဂှ် မဳဒဳယာလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲလဵုလေဝ် ဟွံဂွံပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏီရ။

 အ္စာၝောံဒဝ်မိုဝ်မိုဝ်ဨဏံဂှ် ဒဒှ်ရ မုလေဝ်ဒုဟ်ဒန်ညးဟွံမွဲမွဲသာ် ဒှ်မၞိဟ်တပ်တးမွဲ ညးမံၚ်ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်မွဲဏောၚ်ဂှ် ဒၞာဲညးကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ဘာ “Federal Education School Tamu” မွဲတၠဂှ် ညးလဴထ္ၜးလဝ်ကဵုဌာနပရိုၚ် “မြေလတ်”ဂှ် နွံရ။ တုဲတှေ် စပ်ကဵဵုလိက်မွဲတၞးဂှ်ပၠန် နူကဵုမဳဒဳယာလုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်မွဲသာ်ဟွံသေၚ်တုဲ လိက်တၞးဂှ် စပြးတိတ်ကၠုၚ်လဝ် နူကဵုဂကောံညးထံက်ဂလာန်ကဵုပၞာန်တအ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်တြးသြဝါဒမွဲဂှ် ဂွံတီကေတ်မာန်ရ။

ပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဏံဂှ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ်လေဝ်ဟွံဍိုက်ပေၚ်မွဲသာ် ဗီုဍေံတအ်မိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ဖန်ဇန်ပတောံပတိုန်၊ တြးမံၚ်သြဝါဒဂှ်ရ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်​ရ ညးမဗှ်မံၚ်လိက်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီတုဲ ဗက်စၟဳစၟတ်ရံၚ် နူဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တုဲ ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ကၠာတုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.