Categories
ပရိုၚ်

စပ်ကဵုပေဲါပၞာန်ကချေၚ်တုဲ လပါ်အလဵုအသဳ တာလျိုၚ်နွံဂၠိုၚ်ရောၚ် ဒံက်တာမေန်သဵုလေန် ဟီု

မာံလုၚ်၊ အေမဳ – စပ်ကဵုပေဲါပၞာန်ကချေၚ် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် လပါ်အလဵုအသဳဗၟာကီု လပါ်ဂကောံဗၠးၜးကချေၚ် KIO ကီု တာလျိုၚ်နွံသီုၜါလပါ်ကီုလေဝ် လပါ်အလဵုအသဳဂှ် တာလျိုၚ်နွံဂၠိုၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ဒံက်တာမေန်သဵုလေန် ဟီုရ။