Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ညး ကွဳစက်ကာသကိုပ်ဗျူဟာ ( ဗျူဟာမှူး)မွဲတၠ အဃောလုပ်ကၠုင်ဍုင်သဝ်(ဆော)ဂှ် ဒေသမွဲတၠ ဒုင်ဇီုထောံကဵုကာညးဂးတုဲ စုတ်ပတောံလဝ်ဗဳဒဳယဵုဗၠေတ်တ်

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၀ ဂှ် အကြာညးသုင်စောဲ facebook တအ် ဗဳဒဳယဵုပတောံမွဲပိုဒ် မံက်တိတ်ကၠုင်ရ။

ဗီုပြင်ချူတိုန်လဝ် ပရိုင်ဂှ်တှေ် ကွဳစက်ကာၜါမဂှ် ဒဳဗက်ကၠုင်ကဵုအသိင်တုဲ က္ဍိုပ်ကာၜါမဂှ် ဇီုဒးလဝ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ရဲချူပရိုင်ပတောံတအ် ကၠောန်ဖန်ပတောံလဝ် ညံင်ရဴ “ ကွဳစက်ကာစကိုပ်ဗျူဟာမွဲတၠ အဃောလုပ်ကၠုင်ဒၟံင် ဍုင်သဝ် ဂှ် ညးဒေသမွဲတၠ ဒုင်ဗဇီုထောံကဵုကားညးတုဲ ပ္ဍဲအခိင်ဇီုဒးညးသ္ကအ်ဂှ် သီုကဵုစကိုပ်ဗျူဟာဂှ်တှေ် မၞိဟ်ချိုတ်အာပန်တၠ’’ဂးတုဲ ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

ပရောပရာဒဒှ်ဏံဂှ်တှေ် နူတမ်ဂှ် ဒှ်လဝ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်ဗၟာဟွံသေၚ်ရ။ ပရိုင်ဗဳဒဳယဵု ဏံဂှ် နူတမ်မူလဂှ်တှေ် ဂိတု october၊ စၟတ်တ်ရဲ ၁၈ ဂှ် ဒှ်မံၚ်ဗဳဒဳယဵု အဃောကာဇီုလဝ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အိန္ဒိယ၊ တွဵုရးဍုင်ဗဳယာ(ဘီယာ) တေံဟေင်ရ။ ပရိုင်ဗဳဒဳယဵုဏံဂှ် ဒှ်မံင်ပရိုင်ဗဳဒဳယဵုပတောံမွဲတုဲ နူကဵုဌာနပရိုင်ဒး၊ ဟွံဒးပိုဲတအ် စၟဳစၟတ်လဝ်သာ်ဏံကီုရ။ တုဲပၠန် နူကဵုဌာနပရိုင် (တွေးပြီးမှယုံ) တအ်လေဝ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။

Video Link နူတမ်မူလ သုင်စောဲ၊ ကေတ်လဝ်ဗီုရုပ်၊ ဗဳဒဳယဵုနူကဵုဌာနပရိုင်မွဲမွဲတုဲ တြးပတိတ်ဒၟံင် ဗီုဗီုတံဏံ တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံင် လ္တူမုက်လိက်social mediaတအ် ဗွဲမဂၠိုင်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ဗဳဒဳယဵုပရိုင်မွဲမွဲမ္ဂး ယဝ်ရဒှ်မံင်သံသယကဵု ဗဳဒဳယဵုပရိုင်ဂှ်တှေ် ဗက်ဂၠိုက်ဂၠာဲကျောဝ်ရံင်ဌာနပရိုင်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာတုဲမှ ပေတှ်စှေ်စိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံပတိုက်ဖၟောဝ်ဏာကီုရ။

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

လွဟ်မြက်နူရမျာင် ၅ဆဂှ် ပၞာန်ဗမာတအ်စမ်ၜတ်လဝ်ဂှ် ဒှ်မံင် Post ပရိုင်ပတောံ

လွဟ်မြက်နူကဵုရမျာင် ၅ဆဂှ် ပၞာန်ဗမာတအ် စမ်ၜတ်လဝ်ဂးတုဲ postပရိုင်ပတောံမွဲပိုဒ် မံက်ကၠုင် လ္တူမုက်လိက် facebookရ။

ပရိုင်ဂှ်ကေတ်နၚ်လဝ် နူကဵုဌာနပရိုင် VOA Burmese News တအ်တုဲ ပရိုင်ဂှ် ကလေင် ပၠေဝ်တ်လဝ် တုဲ ‘’လွတ်မြက်နူမျာင် ၅ဆဂှ် ပၞာန်ဗမာတအ် စမ်ၜတ်လဝ်’’ဂးတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတု နဝ်ဝေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၂ ဂှ် နူကဵုအကံက် ဥူအံင်ဇေယျ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်postဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

 ပရိုၚ်နူကဵု VOA Burmese News ဂှ် ကလေၚ်ချူပၠေဝ်လဝ်တုဲ တြးပတိုန်မံၚ် ပ္ဍဲgroup ညးထံက်ဂလာန် ကဵုပၞာန်တအ်ပၠန်ရ။ Postဂှ် ကလေၚ်ပလေဝ်ပလေတ် ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်postဗၠေတ်တ်မွဲရောၚ်ဂှ် နူကဵုဌာနပရိုၚ် DVB fact checkတအ် စၟဳစၟတ်လဝ်နွံရ။

‘’ ပရိုၚ်နူတမ်ဂှ်တှေ် လွတ်မြက်နူကဵုရမျာၚ် ၅ဆဂှ် ရဲစမ်ၜတ်လဝ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ပၞာန်ကြုက်တအ်ဟေၚ်ရ။ ဒၞာဲတမ်ရိုဟ်လိက် ချူလဝ်ပၞာန်ကြုက်ဂှ် ကလေၚ်ချူပြံၚ်ပတောံထောံ ပၞာန်ဗမာတုဲ ကလေၚ်ပတိုန်လဝ်post ပတောံမွဲရ။’’ သာ်ဝွံနူကဵုဌာနပရိုၚ် DVB fact checkတအ် စၟဳစၟတ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

ကေတ်နၚ်လဝ်ပရိုၚ်ဌာန် နူကဵုဌာန်နပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တုဲ ကလေၚ်ချူပၠေဝ်တ် တြးပတိတ်ပတိုန်ဒၟံၚ် ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်ဗီုတံဏံဂှ် ဒးစွံသတိအိုတ်ညိ။ တုဲပၠန် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်ဗီုတံဏံမ္ဂး ပကိတ်ရံၚ်ကဵုwebsite ဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ညံင်စိုတ်ဟွံဂွံလုပ်စအာလ္တူပရိုင်ပတောံ ကဵု နဲကဲပိုဲဒးကၠောန်သ္ပထေက်(၅)တင်

ပ္ဍဲခေတ်ကာလလၟုဟ်ဂွံ ဒှ်မံင်ခေတ်Social Mediaမွဲတုဲ ရဲသုင်စောဲ Social Mediaတအ်လေဝ် ဂၠိုင်မံင်ဂှ်ရ ပရိုင်ကောလဟာလ၊ ပရိုင်အလီ၊ ပရိုင်ဗၠေတ်တ်တအ်လေဝ် ဗွဲမသကာတ်မြဟ် မံက်ဂတဝ်တိတ်ကၠုင်မံင်ဂှ် ပိုဲတအ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပရိုင်ကောလဟာလ၊ ပရိုင်ဗၠေတ်တ်တိတ်မံင်တအ်ဂှ် ညံင်ပိုဲဂွံတီကၠး၊ ပါ်ပါဲမာန်ဂှ် ပိုဲစွံသတိ၊ ကၠောန်ရံင် နကဵု နဲကဲ(၅)တင်ဏံကၠာမ္ဂး ပိုဲတီကၠိုဟ်ကေတ် လ္တူပရိုင်ပတောံတအ်မာန်ရ။

တင် (၁) ရဲချူပရိုင်တအ်ကီု၊ ရဲပတိုန်ဒၟံင်ပရိုင်ကောလဟာလတအ်ဂှ် ညးဂှ်မွဲရောဂှ် ပိုဲဒးဂၠိက်ဂၠာဲ၊ စၟဳစၟတ်ရံင် ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ကၠာရ။ တုဲပၠန် စၟဳစၟတ်ရံင် Facebook profileဍေံတအ်ကၠာညိ။

တင် (၂) ပရိုင်ဇကုဆဵု၊ ပရိုင်ဇကုဂွံလဝ်တင်နင်တအ်ဂှ် ပကိတ်ရံင်ကဵုဌာနပရိုင် လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ညိ။ ဗက်ဗှ်ရံင်ပရိုင်ဇဂှ်ကၠာညိ။

တင် (၃) ဆဵုပရိုင်မွဲမွဲ ကၠာဟွံဂွံဗှ်ဏီဂှ် ဗဵုရံင်စၟတ်တ္ရဲကၠာညိ။ စၟတ်တ္ရဲဂှ် ဒှ်ဒၟံင်စၟတ်တ္ရဲ သၞာံတုဲတုဲကၠုင်တေံရဟာ၊ စၟတ်တ္ရဲလၟုဟ်ရဟာဂှ် ပိုဲစၟဳစၟတ်ရံင်ကၠာညိ။

တင် (၄) ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုင်မွဲမွဲပိုဒ်မ္ဂး ဗှ်ထောံ စဵုကဵုအိုတ်ကၠာညိ။ ပရိုင်ချူပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ကိတ်ညဳမံင်ကဵု က္ဍိုပ်ပရိုင်ဂှ်ကီုရဟာ၊ ဟွံကိတ်ညဳပုဟ်ဟာဂှ်လေဝ် ဒးစၟဳစၟတ်ရံင်ကၠာရ။

တင် (၅) အာဗက်သၟာန်ရံင် ညးစဳစာန်လ္တူပရိုင်တအ်ကၠာညိ။ တမ်ရိုဟ်ပရိုင်ဂှ်ဍာံ၊ ဟွံဍာံ သၟာန်ရဲစဳစာန် လ္တူပရိုင်တအ်တှေ် ပိုဲတီကေတ်မာန်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ယဝ်ခါရပိုဲတအ် ဟွံဂွံကၠောန်သ္ပ ပကိတ်ရံင်ကဵု အတိုင်ဗွဲလ္တူ (၆)တင်ဏံဒှ်မ္ဂး ပရိုင်ဂှ် လ္ပပတှေ် စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီညိ၊ လ္ပပါ်ပရအ်ကဵုညးတၞဟ်ကၠာဏီဂှ် မိက်ဂွံဖတိုက်ဖၟောဝ်ဏာကီုရ။

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်လလောင်ပရိုင်တြေံ ဥုယျေဝ်ထောဋ် ဒးဒုင်ရပ်ထောံဂးတုဲ ပရိုင်ကောလဟာလမံက်တိုန်

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ(၁၀) အခိင်နူဂယးဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်လလောင်ပရိုင်တြေံ ဥုယျေဝ်ထောဋ် ဒးဒုင်ရပ်ထောံဂးတုဲ ရဲထံက်ဂလာန် လ္ပဂံင်ဇဳပၞာန်တအ် ပတိုန်လဝ်လ္တူမုက်လိက် Facebook ကဵု Telegram Channelဂှ်တုဲ ပရိုၚ်ကောလဟာလ ပြးတိတ်ကၠုၚ်ရ။

စပ်ကဵုကိစ္စပရိုင်ကောလဟာလ ပြးတိတ်ဒၟံင်တအ်တုဲ ဥုယျေဝ်ထောဋ်ဝွံ နူကဵုအကံက် Facebookညးမွဲကဆံင် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ရဲ(၁၀) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ အခိင်နူဂယးဂှ် ညကလေင်သောင်ကလးလဝ်နွံရ။ ရံင်ကေတ်ညးမုက်လိက် ညးသောင်ကလးဂှ်တုဲ ပရိုင်ဏံဂှ် ဒှ်မံင်ပရိုင်ပတောံမွဲဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ တုဲပၠန်နူကဵု Page People Mediaတအ် လေဝ် ဆက်ဖုင်တုဲ ကလေင်သၟာန်လဝ်interviewကဵုညးနွံရ။

‘’ အဲဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံကၠုင်ရပ်လဝ်ပုဟ်။ ပရိုင်ကောလဟာလဇဂှ် မံက်တိုန်ကၠုင်ဂှ်ရ စပ်ကဵုကိစ္စပရိုင်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်တအ် သၟာန်ဆက်ကၠုင်မံင်ဖုင်ကဵုအဲရ။’’သာ်ဝွံ နူကဵုPage People Mediaတအ် သၟာန်လဝ်ညးရ။

ပရိုင်ဂှ်နူကဵုဌာနပရိုင် Agencyလ္ရဵုတအ် ပတိုန်ဒးလဝ် တုဲတုဲတအ်ဂှ် ဒဒှ်ရပတိုန်ဒးအာ ပရိုင်ဗၠေတ်တ်မွဲဂှ်လေဝ် ညးတအ်ကလေင် သောင်ကလးလဝ်တုဲ ပရိုင်ညးတအ်ပတိုန်လဝ်ဂှ် ညးတအ်ကလေင်ပလီုထောံရ။

ပရိုင်ဗီုဏံ ယဝ်ခါရပိုဲတအ် ဆဵုဒးမ္ဂး ကၠာဟွံဂွံစှေ်စိုတ်ဏီဂှ် ပိုဲတအ်ဒးဗက်ကၠာဲဗဵုရံင် ပရိုင်နွံကဵုသၞောဝ်တအ်ညိ။ ဗက်ကၠာဲဗဵုရံင်တုဲ ပိုဲဟွံဂွံတင်နင်ပရိုင်ဂှ် ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ဏီတှေ် ဗက်သၟာန်ရံင် မၞိဟ်စိစောန်လ္တူပရိုင် ကဵု နူchat box ဌာနပရိုင်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာတုဲမှ ပတှ်ေစှ်ေစိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

References>>တွေးပြီးမှယုံ-Think Before You Trust

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဗီုရုပ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဌာန်တလာန်တအ် ဒးမံၚ်ဘဲပၞာန်တုဲ ဒးဆုဲပြံၚ်မံၚ်ဂးတုဲ ဗီုရုပ်မံက်တိတ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ဗီုရုပ်ပတောံ

ပ္ဍဲဂိတုအံက်ဒဝ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ(၂၉)ဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်ချေၚ်၊ ဍုၚ်ဌာန်တလာန်ဝွံ နူကဵုဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ် နကဵုလွတ်ဇၞော်ဇၞော် ပန်ပှော်လဝ်ဂှ်ရ သ္ရိဌာန်ကီု သီုကဵုဘာလိကျာ်ၜါဘာ ဒးအာဘဲပၟတ်ဂးတုဲ နူကဵုဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ် ပတိုန်လဝ်ဂှ်ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် အဃောသ္ကုတ်မြဟ်ဒၟံၚ် လ္တူSocial Mediaဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအံက်ဒဝ်ဗာ(၃၀)အခိၚ်နူဂယးဂှ် ကေတ်လဝ်ဗီုရုပ် ညးဒးလဝ်ဘဲပၞာန်တအ် ဆုတ်ပြံၚ်မံၚ်တအ်ဂှ်တုဲ ပ္တေံာလဝ်ဗီု ညံၚ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဌာန်တလာန်တအ် ဒးလဝ်ဘဲပၞာန်တုဲ ဒးဆုဲပြံၚ်လဝ်ကီုစုတ်ပပ္တောံလဝ်ဗီုပတောံတုဲ နကဵုက္ဍိုပ်လိက်”ထန်တလန်မြို့ကို စွန့်ခွာနေကြရတဲ့ ကျတော်တို့ အသွေးအသားများ”ဂးတုဲ တြးပတိတ်ကၠုၚ်ပရိုၚ်ပတောံရ။

“ဗီုရုပ်ပတောံ အတိုၚ်ပါမံၚ်ပ္ဍဲပရိုၚ်ဂှ်တှေ် ဗီုရုပ်မၞိဟ်ဒးလဝ်ဘဲပၞာန်တုဲ ဒးဆုဲပြံၚ်မံၚ်တအ်ဂှ် နူကဵုဍုၚ်ဌာန်တလာန်တေံ ဟွံသေၚ်မွဲရ။ ဗီုပတောံဏံဝွံ နူကဵုသၞာံ(၂၀၁၈)တေံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်ကချေၚ်ဂှ် ဂံၚ်ဇဳပၞာန်ကဵုKIAတအ် ဒှ်လဝ်ပေါဲဗတိုက်ညးသ္ကအ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ဗီုရုပ်ညးဍုၚ်ကွာန်ကချေၚ်တအ် အဃောဒးဆုဲပြံၚ်လဝ်ဟေၚ်ရ။” သာ်ဝွံ နူကဵုဌာနပရိုၚ် pageတွေးပြီးမှယုံ တအ် စၟဳစၟတ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

ကေတ်နၚ်လဝ်ဗီုနူပရိုၚ်ဒးဒးဇဂှ်တုဲ ကလေၚ်ပတိုန်မံၚ်ပ္ဍဲပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်ဂှ် သိက္ခာပရိုၚ်ဒးဒးတအ်ဇှေ်အာမာန်ရ။ ပတိုန်ထ္ၜးဒၟံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်ကီု၊ ကေတ်လဝ်ဗီုရုပ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်မွဲမွဲဒၞာဲကီု ပတိုန်ထ္ၜးမံၚ် ပရိုၚ်ပတောံညးသ္ကအ်ဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲကဵုပုရိသာဒ် ညးမဗှ်မံၚ်ပရိုၚ်တအ်ရ။ တုဲပၠန် ဒှ်အန္တရာယ်ကဵု ညးဗက်ကၠာဲပရိုၚ်၊ စၟဳစၟတ်မံၚ်ပရိုၚ်တံရ။

ချူပတိုန်ထ္ၜးမံၚ်ပရိုၚ်ပတောံ လ္တူSocial Mediaတအ်ဂှ် တုပ်ညံၚ်ရဴကဵုအန္တရာယ်ကဵုမၞိဟ် ပ္ဍဲလိုက်ပိုဲကီုရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပုရိသာဒ်ညးမဗှ်မံၚ်ပရိုၚ်တအ်ညးဂမၠိုၚ်လေဝ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပဇှေ်စိုတ်၊ လ္ပပတှေ်ပြဟ်ဏီညိ။ ဗက်အာကၠာဲဗှ်ရံၚ် ပ္ဍဲဌာနပရိုၚ် လုပ်မံၚ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအာဝ်ဏာကဵုရ။

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဂကောံပရဟိတစဵုဒၞာယဲ ကွာန်အံင်ဒင်တအ် ပလံင်ဗစိုပ်မၞိဟ်ဆဵုစၟယဲ Covid-19 မွဲတၠမ္ဂး ဒးကဵုသြန်(၁၅၀၀၀၀)ဒကေဝ်ဂှ် ဒှ်ပရိုင်ပ္တောံ

ဟိုတ်နူကဵုဂွံမိင်ကေတ်ပရိုင် ကောလဟလ နူကဵုမၞိဟ်လ္ပာ်ကွာန်အံင်ဒင်တအ်မွဲကဆံင်တုဲ ညးလ္ရဵုတအ် ထေင်ဗၠေတ်မံင် လ္တူဂကောံပရဟိတ ဂကောံစဵုဒၞာယဲကပ် ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ကွာန်အံင်ဒင်တအ်တုဲ  နူကဵုမုက်လိက် အကံက် facebook မၞုံယၟု Pho Zaw မွဲကဆံင် စပ်ကဵုကိစ္စဂှ်တုဲ ပရိုင်ဂှ်ဒဒှ်ရ ပရိုင်ဟွံဍာံ ပရိုင်​ပ္တောံမွဲဟေင်ဂှ် နူကဵုဂိတု သေပ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ(၁)ဂှ် ညးချူသောင်ပတိုန်လဝ်နွံရ၊၊

ပရိုင်ကောလဟာလတိတ်မံင် ပ္ဍဲကွာန်ဂှ်တှ်ေ ညးလ္ရဵုတအ် ထေင်ဗၠေတ်ဟီုမံင်လ္တူ ဂကောံပရဟိတ  စဵုဒၞာယဲကွာန်အံင်ဒင်တအ် ပလံင်ဗစိုပ်မၞိဟ်ဆဵုစၟယဲ(positive)မွဲတၠမ္ဂး ဒးကဵုသြန်(၁၅၀၀၀၀)ဂှ် ဒဒှ်ရ ပရိုင်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုင်ဟီုဍဵုဍိုက် ဂကောံပရဟိတကွာန်အံင်ဒင် မွဲဟေင်ရ။

’မၞိဟ်ထေင်ဗၠေတ်လ္တူဂကောံပိုဲဂှ် ပရိုၚ်တအ်ဂှ်မံက်တိတ်ကၠုၚ် ကောလဟလဏံအကြာကွာန်ရ။ မၞိဟ်ဟီုမံၚ်တအ်ဂှ်လေဝ်တီမံင်ရ ဆ္ဂးညးတအ်ဟွံဟီု တိုက်ရိုက်ကဵုပိုဲပုဟ် ပိုဲတအ်ပသောင်ကၠးထောံ ပ္ဍဲကောံဓရီုတုဲ ပရိုင်ဂှ်ကၠေံအာယျ ပိုဲညာတ်ကေတ်‌တှ်ေ ပြဿနာဂှ်ကွာန်ပိုယ်ကဵုပိုဲရ။ ညးလ္ရဵုဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဍောတ်တ်ပိုဲတအ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ချဳဒရာင်၊ကၠောန်မံင်ဂှ်ရ ညးတအ်ညာတ်ဒးအာမွဲဗီုတုဲ ထေင်ဗၠေတ်ဒးအာလ္တူဂကောံပိုဲတအ်ရ။’’သာ်ဝွံ ဂကောံစဵုဒၞာယဲ ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ညးစၞပရဟိတကွာန်အံၚ်ဒၚ်မွဲတၠသောင်ကၠးလဝ်ရ။

နူကဵုဂကောံကွာန်စဵုဒၞာယဲ အံင်ဒင်တအ်ဝွံ ဂွံအာတ်သြန်နူကဵုမၞိဟ်ယဲတအ်လေဝ်ဟွံကၠောန်သ္ပရ။ ညးတၠဒါန်တအ် နကဵုစေတနာညးကဵုညး ကဵုဒါန်သွက်ဂွံစုတ်ခရေက်ကၠေင်ကာ(Ambulance)မ္ဂး သြန်ဒါန်ညးတအ်ဂှ် ဒုင်ရေင်တၠုင်ကေတ်နွံတုဲ မၞိဟ်ယဲတအ် ကေတ်အဆက်ကဵုဂကောံပရဟိတညးတအ်မ္ဂး လောဲဝါတ်ဟွံဟီု ရေင်တၠုင်မံင် မးး(အာခမဲ့)ဟေင်ရ။

’အဓိကဍေံဂှ် ပိုဲပလံင်မၞိဟ်ယဲမွဲဟီုတှ်ေခရေက် မုစိမုစိဂှ် ပ္ဍဲပိုဲဖျေံစၟတ်လဝ် ဟွံမွဲပုဟ် ပလံင်ဗစိုပ်မၞိဟ်ယဲမွဲတှ်ေ ညးတအ်ကဵုၜိုတ်စေတနာညးတအ်ရ ညးတအ်မိက်ဂွံကဵုဒါန်ခရေက်ကၠေင်မ္ဂး ကဵုဒါန်မာန်တုဲ ယဝ်ခါရ အခက်ခုဲသြန်ညးတအ်နွံမံင်တှ်ေ ပိုဲပလံင်ဗစိုပ်ဒၟံင် မးမးရ။’’ သာ်ဝွံ ဂကောံစဵုဒၞာယဲ ကိုဝ်ဝေဒ် ၁၉ ညးစၞးပရဟိတကွာန်အံင်ဒင်မွဲတၠ သောင်ကၠးလဝ်ရ။

စဵုကဵုလၟုဟ် ဂကောံပရဟိတညးတအ်ကၠောန်ဒၟံၚ်ဏံဂှ်  ညးဍုင်ကွာန်တအ် ဒှ်ခက်ခုဲမံင် ပ္ဍဲယဲဏံတှ်ေ ကွဳစက်ကာ(Ambulance)ညးတအ် ဒၞာဲလဵုမၞိဟ်ယဲတအ်မိက်ဂွံအာ၊ ဒၞာဲလဵု မိက်ဂွံ လွဳလွတ်ယဲညးတအ်ဂှ် ဗွဲမဂတပ်အခိင် လောဲကီု ၊ဝါတ်ကီု ကွာန်လဵုဟွံဟီု အာတ်မိတ်ကေတ်ကၠုင်အဆက် နူကဵုဂကောံပရဟိတကွာန်အံင်ဒင်ဂှ်မ္ဂး ပလံင်ပစိုပ်ကဵုဒၟံင်ဖအိုတ်ဂှ်ဂွံတီကေတ်ရ။

 ဟိုတ်နူကဵု ပရိုင်ကောလ ဟောလမံက်တိုန်၊ ဂွံမိက်ညာတ်ဒၟံင်ဂှ်ရ သွက်ညးကၠောန်မံင်ကဵုစေတနာတအ် စိုတ်လီုလိုက်အာဒှ်စမာန်ရ။ သွက်ညးဒေသတအ်လေဝ် စိုတ်လီုစလေပ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုင်ပိုဲတအ် ဂကောံပရဟိတဂမၠိုင်တအ်လေဝ် စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ ပ္ဍဲအခိင်ကာလယဲဏံတုဲ ပိုဲတအ်ဂွံဆဵုကၠုင်မံင် လ္တူ Social Media ဗွဲမဂၠိုင်ရ။ ပိုဲတအ်ဒးစွံသတ္တိ လ္တူပရိုင်ပ္တောံ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ထေက်ရ။

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ (ဝစီပိတ်) နူကဵုဍုၚ်(ကျိုၚ်းတုံ)ဂှ် ဒးဒုၚ်ဂစိုတ်တုဲ ပလံၚ် ဗစိုပ်ဏာပ္ဍဲကဵု ရုၚ်ဂဥုဲ (မၚ်္ဂလာဒုံ) နွံဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

ပ္ဍဲကဵုဂိတု မေ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၈ ဂှ် ပရူပရာဆေၚ်စပ်ကဵု ကျာ်ဇၞော်အ္စာ (ဝစီပိတ်) ဂှ် အကြာဍုၚ်(ကျိုၚ်းတုံ) ကဵု ဍုၚ် (တာချီလိတ်) ဂှ် ဒးဒုၚ်ဂစိုတ်လဝ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ် ပရိုၚ်တိတ်ဒၟံၚ်သာ်ဏံဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ်ကီု၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝွံ နူစတ္ၚဲက္တဵုဒှ်မၞိဟ်တုဲဂှ် ဒၞဲါလဵုဟွံအာမွဲသာ် ပၟဝ်ဒၟံၚ်ဓဝ် ပ္ဍဲကဵုဘာတိုက်ဂှ်ရောၚ် ကပ္ပိယမွဲတၠ ဟီုဂးသ္ပဒတန်လဝ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ် (တာချီလိတ်) နွံဒၟံၚ်ရောၚ်။

“ကျာ်ဇၞော်အ္စာ နွံမံၚ်ပ္ဍဲကဵု (ကျိုၚ်းတုံ)ဂှ်ရ၊ ညးပၟဝ်မံၚ်ဓဝ်၊ နွံပ္ဍဲကဵုဘာရ အလဵုဟွံအာကၠုၚ်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲအဒိုက်မွဲတ္ၚဲရ တိတ်စမ္ၚးလေပ်၊ အခိၚ်သှ်ေမံၚ်ဂှ်တှ်ေ ပၟဝ်မံၚ်ဓဝ်သၟးရ” ကပ္ပိယမွဲတၠ ဟီုဂးသ္ပဒတန်လဝ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ် (တာချီလိတ်) ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၂၈ ဂိတုမေတေံရ။

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်(ကျိုၚ်းတုံ) ဘာတိုက်ဂြိပ်ကုန်သဳလဓမ္မ ပဓာနနာယက ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒဂှ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဘာတိုက်ဂှ်ဟေၚ် လုပ်သဳ ကၟဝ်ဒၟံၚ်ဓဝ်တုဲ ဒၞဲါလဵုမွဲလဵု ဟွံက္ညအာကဵု မ္ၚးဂအာၚ်ဘာလေဝ် ဟွံတိတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဏံဝွံ ရန်တၟံသွက်ဂွံကဵုဒါန်ပ္ဍဲကဵုဂိတုပသာ်ပေၚ် မဗ္တံကဵု သ္ၚာမွဲစောံ၊ ပၞာၚ်မွဲဓုပ်ကဵု မခ္တောန်မွဲဇုက် ကုကျာ်ဇၞော်အ္စာ (မိုၚ်းဖုန်း) အာကဵုလဝ်ဒါန် ပ္ဍဲကဵုအကြာဏအ်ရရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

လ္တူမုက်လိက်လပှ်ကျာတအ် မပြးတိတ်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ(ဝစီပိတ်) ဒဒုၚ်ဖျုၚ်လဝ်ဂျိတုဲ ဒးပၠံၚ်ဏာ ရုၚ်ဂဥုဲ မၚ်္ဂလာဒုံကီု၊ အကြာဂၠံၚ်(ကျိုၚ်းတုံ) ကဵု (တာချီလိတ်) ဂှ် ဒးဒုၚ်ဂစိုတ်လဝ်ရောၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၈ဂှ် ပရိုၚ်ပြးတိတ်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

Reference>>Tachileik News Agency

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

လိက်လလောၚ်တြး နူကဵုကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် နွံသၟတ်တဲကံၚ်သဳပၞာန် တြးပ္တိတ်လဝ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

ပ္ဍဲကဵုဂိတု မေ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၄ နူကဵု Page Facebook မၞုံယၟု “DHA NA- ဓန” မချူပ္တိုန်လဝ်ဂှ် နူကဵုကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် နွံသၟဝ်တဲကံၚ်သဳပၞာန်တအ် ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးမွဲရောၚ်ဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရ။

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲလိက်လလောၚ်တြးပ္တောံ မတြးပ္တိတ်လဝ်ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၂၁ ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၂ တေံရ။ တၚ်နၚ်အဓိက မချူပ္တိုန်လဝ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုလိက်လလောၚ်တြးဂှ်မ္ဂး “ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၂၀ ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ ၈ ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲကၠောန်သ္ပကၠုၚ်လဝ် ပေဲါရုဲမာဲမွဲတုဲ ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် ဒှ်မာဲအလီမွဲရောၚ်တုဲ နူကဵုကံၚ်သဳအုပ်ဓုပ်ကၟိန်ဍုၚ်တအ် သ္ပစၟတ်သမ္တီလဝ်တုဲတုဲရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညးဂှ်မွဲလေဝ် နဒဒှ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်မွဲရောၚ်ဂှ် သ္ပစၟတ်သမ္တီလဝ် ဟွံမွဲရ။”

ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ် ယဝ်ဒးထ္ၜးသက်သဳမ္ဂး ဒၞဲါသုၚ်စောဲလဝ် Logo ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ခေပ်ကုတ်ကေတ်လဝ် နူဗီု Logo တမ်မူလ ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ကလေၚ်ကၠောန်ပဠေဝ်လဝ် နကဵု Photoshop မွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။ တုဲပၠန် တၞးလိက်စက္ခူစကာလဝ်ဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုတၞးလိက်စက္ခူ ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲတအ် သုၚ်စောဲလဝ်ရ။ Logo ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်တအ် သုၚ်စောဲလဝ်ဂှ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုလ္ဒေါဝ်တၞးလိက်စက္ခူဂှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂျာနေဝ် (မြန်မာ့အလၚ်း) တအ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် လိက်လလောၚ်တြးဏံဂှ် နူကဵုကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်တအ် တြးပ္တိတ်လဝ်ဟွံသေၚ်ရောၚ်၊ ဒှ်လိက်လလောၚ်တြးပ္တောံမွဲရောၚ်ဂှ် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵု Page Facebook ကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်ဂှ်လေဝ် ချူပ္တိုန်လဝ်ဟွံမွဲရ။ Page Facebook ဏံဂှ်လေဝ် စနူကဵုဂိတုဇြေန်နာဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၈ တေံတုဲဂှ် ရပ်စပ်စကာကၠုၚ်လဝ် ဟွံမွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပရိသာတ်မန် ညးမဗှ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ် ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵုကိစ္စလိက်လလောၚ်တြးဗီုတၞဟ်တအ်ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်ချူပ္တိုန်လ္တူလာၚ်မာန်ကီု၊ Page Facebook လ္ၚဵုတအ်ဂှ် သ္ပညံၚ်ရဴ ဌာန်ပရိုၚ်လုပ်သၞောဝ်မွဲတုဲ တၚ်နၚ်ဟွံဍာံဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ချူပ္တိုန်စလေပ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာဂှ်ရ ပရိသာတ်မန်ပိုယ်တအ်လေဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵုကိစ္စ ပရိုၚ်ဟွံဍာံ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် တိုန်စိုပ်လ္တူလာၚ်မ္ဂး ညံၚ်ဟွံဂွံပတှ်ေစှ်ေစိုတ်ပြဟ်ဟ်ကီု၊ ညံၚ်ဂွံလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠဲါရံၚ် ပ္ဍဲကဵုဌာန်ပရိုၚ်လုပ်သၞောဝ်တအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ် (မၚ်းတပ်) ဂှ် ဒှ်တိဍာ်ဗၠးၜးကၠာအိုတ်ရောၚ် ချူပ္တိုန်လဝ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

ပ္ဍဲဂိတု မေ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ ပ္ဍဲကဵု ဌာန်ပရိုၚ် (တွေးပြီးမှယုံ) သ္ပလဝ်ဒတန် ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲပိုဒ်ဂှ် နူကဵုယၟုအကံက် Nan Mo Zin Phu မချူပ္တိုန်လဝ် ပ္ဍဲကဵု CRPH Udates & Uprising New Dawei Fackbook Page ဂှ်တုဲ မၞိဟ်တြးပတိတ်လဝ်ဂှ် နွံ (၁၆၈၄) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ပဲါနူဂှ်မ္ဂး အကံက်လ္ၚဵုတအ်လေဝ် ကလေၚ်ဆာဲစၠောံကေတ်တုဲ ထပ်တြးပ္တိတ်လဝ်နွံရောၚ် ဂွံတီရ။

နူကဵုပရိုၚ်ပ္တောံ အကံက် Nan Mo Zin Phu ပ္တိုန်လဝ်ဂှ်မ္ဂး “ပ္ဍဲကဵုဍုၚ် (မၚ်းတပ်)ဂှ် ဒှ်တိဍာဗၠးၜးကၠာအိုတ်ရ နူကဵုဒစဵုဒစး နာနာ၊ တိုက်သၠဲပိုန်ဒြပ်ကၟိန်ဍုၚ် ကဵု တံဒပ် ၂၇၄ တအ်ဂှ်လေဝ် သီဂွံလဝ်ရောၚ်” ဂှ် ချူပ္တိုန်လဝ် ပရိုၚ်ဟွံဍာံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

နူကဵုကောန်ဍုၚ် (မၚ်းတပ်) မွဲတၠ ဟီုလဝ်ဂှ် ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ဟွံဍာံမွဲပိုဒ်ရောၚ်ဂှ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် (တွေးပြီးမှယုံ) သ္ပဒတန်လဝ်ရ။ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် Mizzima တအ်လေဝ် ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ် သ္ပဒတန်လဝ် နွံဒၟံၚ်ကီုရ။

ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်ပ္တောံဏံတုဲ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜး မဗ္တံကဵု Ayeyarwaddy Times တအ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်မ္ဂး “ ဆေၚ်ကဵုကိစ္စပရူပရာ ဍုၚ်(မၚ်းတပ်)ဂှ် ကံၚ်သဳပၞာန်တအ် ထပ်ဗပေၚ်လဝ် ဇြဟတ်တုဲ က္ၜၚ်ကျာပၞာန်တအ်တဝ် ပဝ်ဂေတ်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ဆက်စၠောံလဝ် ညးကောန်ဍုၚ် (မၚ်းတပ်) ဂှ်ကီု၊ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် Khit Thit Media ဂှ်လေဝ် ပရေၚ်ပၞာန်သ္ကာတ်မြဟ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ချူပ္တိုန်လဝ် နွံဒၟံၚ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵု အကံက်လ္ၚဵုတအ် ချူပ္တိုန်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်ပ္တောံနွံဒၟံၚ်တုဲ ပကတိပရိုၚ်ဍာံဍာံတအ် ဂွံစိုပ်ပရိသာတ်တအ်မာန်ဂှ် လဇုဲလဇဒၟံၚ်ကီုရ။

ပရိသာတ်ကောန်ဂကူမန်ပိုယ်တအ်လေဝ် အဃောကာလ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံညိၚ်ဝတ်ဒၟံၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ဒှ်သၠေဟ်ပၟာကီု၊ ပရိုၚ်ပ္တောံကီုတအ်ဂှ် စိုပ်ကတောဝ်ပရိသာတ်ပိုယ်တအ် လောဲသွာမံၚ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဟွံဍာံကီု ပရိုၚ်ပ္တောံကီု် မပြးဒၟံၚ် လ္တူ facebook ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် လ္ပပတှ်ေစှ်ေစိုတ်ပြဟ်ဏီညိဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ကဵုဏာရ။

Reference>>တွေးပြီးမှယုံ-Think Before You Trust 

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် မဖျေံလဝ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲ ဍုၚ်(မြၚ်းခြံ) ဂှ် သွံမံၚ်လွဟ်တုဲ လုပ်သ္ပ CDM ရောၚ်ဂးလဝ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

ပ္ဍဲကဵုဂိတု မေ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၂ ဂှ် နူကဵု အကံက် facebook “KhinMaung Htay” ပတိုန်လဝ်ဂှ် “ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တအ် မဖျေံလဝ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲ ဍုၚ် (မြၚ်းခြံ) ဂှ် လွဟ် ၁၃ ဇကိုအ် သွံလဝ် ဗၞတ်သြန် ၃၀ ကိုဋ်တုဲ လုပ်သ္ပ CDM ရောၚ် ပရိုၚ်တိတ်မံၚ်တအ်” ကဵုလဝ် Credit ချူပတိုန်လဝ်ဂှ် ပရးတိုန်ဒၟံၚ် လ္တူလာၚ်တအ်ရ။ ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် မၞိဟ်ဒးစိုတ်လဝ်ဂှ် နွံ 1.9 k ကီု၊ မၞိဟ် comment လဝ်ဂှ် နွံ 106 ကီု၊ မၞိဟ်ကလေၚ်တြးပတိတ်ဏာဂှ် နွံ 466 ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် (တွေးပြီမှယုံ) သ္ပဒတန် သၟာန်လဝ်ညးဒေ ဍုၚ်(မြၚ်းခြံ) ၂ တၠဂှ် ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် ပရိုၚ်ဍာံဟွံသေၚ်ရ။ တုဲပၠန် ကေတ်အဆက်သၟာန်လဝ် ညးပတိုန်လဝ်ပရိုၚ် ခေန်မိုၚ်ဌေ ဂှ် မုလေဝ် ကလေၚ်ဟီုကၠုၚ်လဝ် ဟွံမွဲရ။ ပဲါနူကဵုဂှ်မ္ဂး ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜး လုပ်သၞောဝ်ဂမၠိုၚ်တအ်လေဝ် ဒဒှ်ရ ပရိုၚ်ဍာံဍာံရောၚ် ချူပတိုန်လဝ် ဟွံမွဲရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်မပြးတိတ်ဒၟံၚ် ကောလဟလမွဲရောၚ် ဟီုဂးစဂွံရ။ ဂကောံဒစဵုဒစး ကံၚ်သဳပၞာန် တံ ဒက်လဝ်ဇြဟတ်တုဲ ပတိတ်ဒၟံၚ်ဇြဟတ် သွက်ဂွံစန်စးကဵု ကံၚ်သဳပၞာန်ဖိုဟ်ရ။ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပရိုၚ်ပတောံဗီုဏံ တိုန်ဒၟံၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ဍာံဍာံတအ် ဂွံစိုပ်ဇရေၚ်ပုရိသာတ်တံဂှ် လဇုဲလဇအာမာန်ရ။

ဒပ်စဵုဒၞာ ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် ပ္ဍဲကဵု ခရိုၚ်ဍုၚ် (မြၚ်းခြံ) တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၁၁ ဂှ် ကော်ဘိက်လဝ် ဒပ်စဵုဒနာကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် ဍုၚ်အၚ်ဝ ကဵု ဍုၚ်ပခုက္ကူတအ် သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါဗတိုက်သီဍုၚ်ဂှ် နွံဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။ သ္ပဟိုတ်နူကဵု ပရိုၚ်ပ္တောံဗီုတအ်ဏံတိုန်ဒၟံၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ဍာံဍာံတအ် ဂွံစိုပ်ဇရေၚ်ပရိသာတ်တအ်ဂှ် လဇုဲလဇအာမာန်ရ။

ပရိသာတ်မၚ်ဗှ်လ္ၚတ်မံၚ်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ပရိုၚ်မွဲပိုဒ်တိုန်စိုပ်ကၠုၚ်လ္တူလာၚ်ဏောၚ်မ္ဂး ပရိုၚ်ဍာံရောၚ် သ္ပဒတန်တုဲမှ ကလေၚ်တြးပ္တိတ်ညးဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။

Reference>>တွေးပြီးမှယုံ-Think Before You Trust