Categories
ပရိုၚ်

ဂတဵုမုက်စၞောန်ဂၠံၚ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုစုတ်လဝ်သီုလိက်မန်ဂှ် ဗစူအာ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်မံက်ဏံရောၚ်

ဂကောံဖောအ်ဗြေဝ်မဟာဇန်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵုဂကောံလဟဵုဍုၚ် (စည်ပၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်တံပံၚ်တောဲတုဲ ဂတဵုမုက်စၞောန် ဂၠံၚ်(လမ်းညႊန်ဆိုၚ်းဘုတ်)တၟိ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုစုတ်လဝ်သီုလိက်မန်ဂှ် ဗစူအာပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် မံက်ဏံရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်နူညးတာလျိုၚ်တအ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

မူဖေဝ်ဒရေဝ် မသ္ပစၞးကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူ ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳ

ရန်ကဵုတၞဟ်နသ္ဂောံဓမံက်ပ္တိုန် မူဖေဝ်ဒရေဝ် မဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူတုဲ ညးက္ဍိုပ်သၟတ်မန်တအ်ကီု အ္စာတန်ဗ္တောန်ဂမၠိုၚ် မစဳကၠးပ္ဍဲအရာပရေၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ်ကီု တက်က္ဍိုပ်ပံၚ်ကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ပေါဲသဳကၠဳမွဲ ပ္ဍဲၝောံခန် ပိုၚ်ခေတ် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၄) ရဂှ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ (MWN) ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်သၟာန်သှ်လိက် မရနုက်ကဵု (၃၄) ဝါ

သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် ဂကောံရာမညနိကာယ မရနုက်ကဵု (၃၄) ဝါ ကၠောန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဘာဒေါဝ် သာသနာ ၂၅၀၀၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ စနူဂိတုဖဝ်ရဂိုန် ၁ မံက် စဵုကဵု ၃ မံက်သၞာံဏံဂှ် သၚ်လုပ်သှ်လိက် လၟိဟ် နွံမံၚ် (၁၆၀၀) ဇကုပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သၟတ်မန်တံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်စၚ်ဟီုတွံ ပါ်ပရအ် ကွတ်နဲကဲတၚ်နၚ်ပရိုၚ် (IT) မွဲဏောၚ်

သၟတ်မန် ညးစိုတ်လုပ်စကဵုကွတ်နဲကဲတၚ်နၚ်ပရိုၚ်တံ ပံၚ်ကောံညးသ္ကံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၅) သၞာံ ၂၀၁၆ ဏံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်စၚ်ဟီုတွံ ပါ်ပရအ် ကွတ်နဲကဲတၚ်နၚ်ပရိုၚ် (IT) မွဲနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၈-၁၉) ဏံမ္ဂး ရုဲစှ်အာညးတၠရမျာၚ် ရးမန်ခိုဟ်အိုတ် (၅) တၠရောၚ်

သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲသဘၚ်စရိုဟ်ဍာ် ဘာရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၈-၁၉) အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ (ရး၀၀) နာဍဳဂှ်မ္ဂး ရုဲစှ်အာ ညးတၠရမျာၚ်ရးမန်(၅)တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်သ္ပအသေအဟာန် သ္ဘၚ်ရတ်ထဝ် ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီု

ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီုဝွံ ပေၚ် (၅၀) သၞာံရဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၇) ဂှ် ညးတံ ကၠောန်သ္ပဏာ အသေအဟာန် သ္ဘၚ်ရတ်ထဝ် ပ္ဍဲၝောံခန်တၠထဝ် တက္ကသိုလ်မတ်မလီု၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပေါဲပြိုၚ်ကျေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် Miss Mon State ဂှ် ဇြေန်ရတဳလေန် ၜှ်ဂွံဏာ ၝောံကိုဋ်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဇာန္နဝါရဳ ၂၆ အ္ခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ (၆)နာဍဳ ကၠောန်သ္ပဏာ ပေါဲရုဲစှ်မိသၟာကျေဝ် (မိယေန်သၞာၚ်) Miss Mon State 2016 ပ္ဍဲၝောံခန်တွဵုရးမန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်တုဲ ဇြေန်ရတဳလေန် (ကော်) ဇြေန်မာဝေန် ကောန်ဍုၚ် ကျာ်ထဝ် က္လိဂွံဏာ ၝောံကိုဋ် ဗြကၞေၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကဵုတန်ဗ္တောန် နဲကဲဗ္တောန်လိက်မန် ကုအ္စာဗ္တောန်မံၚ်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ လၟိဟ် (၄၀၀) တၠ

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၁၇) ဏံ သွက်ဂွံဗ္တောန်အာလိက်မန် ပ္ဍဲဘာသ္ဇိုၚ်တန်မူလအလဵုသဳ နဍာ်ဒ္ကေဝ် စိုပ်ပ်မာန် ရန်တၟံတုဲ နူကဵုကဝ်မတဳချူဓဇက် ဇုတ်ဓရံၚ်လိက်ဗွဟ်မန် (မွန်စာသၚ်ရိုးညွန်းတမ်း ပြုစုရေး ကော်မတီ) တအ် သ္ကိုပ်သ္ကကဵုမံၚ်တန်ဗ္တောန် နဲကဲဗ္တောန်လိက်မန် ကုအ္စာဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်မန် အပ္ဍဲဘာ အလဵုအသဳ လၟိဟ် (၄၀၀) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၆၉) ဝါ က္ဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်အာဒေသဇဳရောၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၆၉) ဝါ က္ဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်အာပ္ဍဲဒေသဇဳတုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜိုတ် (၈) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဒကမ္မတဳ တိုၚ်ကီု စၟတ်သမ္တီဒၞဲါဂွံကၠောန်ဗဒှ်ကီု တုဲဒှ်မံၚ်ယျရောၚ် ဂကောံညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲဂကူမန် (၆၉) ဝါ ဗဟဵု နာဲမန်ရာဇာ ဟီုရ။