Categories
ပရိုၚ်

ပံက်တန်ဗ္တောန် ကွတ်ပလေဝ်စက် အဆံၚ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

သၟတ် ခံၚ်ပ္ဍဲကမၠောန်တံ ညံၚ်ဂွံဂၠိုၚ်တိုန်ကီု၊ ပ္ဍဲဂြောဝ်ဂတာ သ္ၚိကၟိန်တံလေဝ် သြန်လုပ်သ္ဂောံဂၠိုၚ်တိုန်ကီု ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ (၂) မံက်ဂှ် စပံက်ကၠုၚ် တန်ဗ္တောန်ကွတ်ပလေဝ်စက် အဆံၚ်သဇိုၚ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု ပ္ဍဲ ဘာဗ္တောန်ကွတ် ပညာဂယိုၚ်လမျီုဒေသ၊ဍုၚ်မတ်မလီု၊ တွဵုရးမန်ရ။