Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်​မန် ဆန်ၜန်ဖျေံလဝ် အစဳဇန်ပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲဣရ

မၞိဟ်ကဵုပရိုက်ဘဲ မၞိဟ်ပလီုပရေၚ်ၜိုဟ်ဩိုဟ်​တံ ညံၚ်ဟဂွံလုပ်စိုပ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်​မန်ဂှ် လ္ပာ်ဍာန်ဒဵု ဍာန်ဍာ် သီုၜါလ္ပာ်တံ ဖျေံစွံလဝ် အဆန်ၜန်ပရေၚ်ဂီုကၠီု သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ် သွက်ဂွံဂၠိုက်ဂၠာဲ သွက်ဂွံရပ်ထိၚ် မၞိဟ်ကဵုဘဲပရိုက်တံ တုဲဣရရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုကေုာံပရေၚ်ပယျဵုဓနက် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ဂးရ။

Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်မတ်ဟွံညာတ်မွဲတၠ ထ္ၜးဆန္ဒပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

လိက်ကၞပ်ကိုန်အစဳဇန် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဇဳဇဳဒိုဟ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန် မကဵုလဝ်ယၟု “ကမ္ဘာ့အဆၚ့်မှီ မွန်တို႔ပြည်” ဂှ် နူကဵုသၞာံအာတေံရ (ကိုဝၚ်းကိုမျိုး) ကော် ဂျန်နဝါရဳ နူဂကောံ ညးမတ်ဟွံညာတ်ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်ကဵု ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် သီုကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲ လၟုဟ်ၜက်ကၠုၚ်မွဲသၞာံပြၚ် ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဟွံက္လေၚ်ပရိုၚ်မွဲသာ်ဂှ်ရ ညးတေံမွဲဓဝ် တ္ၚဲဏံ (အဝ်ဂါတ် ၁၄) တိတ်ထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဒဒန်ၝောံဍုၚ် (မြို႕မတံတား) ဂၠံၚ်ဇိုၚ်ၜဳ ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်သ္ပ ပေါဲကဵုလညာတ်ပညာ ဥပဒေ သွက်ဂွံဖအောန်ဖျေံပရေၚ်ပကီုပရာပ် အပ္ဍဲသ္ၚိ

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒၞာဲဒှ်လဝ်ပရေၚ်ပကီုပရာပ် ဂၠိုၚ်အိုတ် ၃ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ရုဲကေတ်လဝ်တုဲ ဂကောံညးဗြဴမန် ကေုာံ Action Aid Myanmar တံ ပံၚ်တောဲ ကၠောန်ကၠုၚ် ပေါဲသဳကၠဳ ကဵုလညာတ်ပညာပရေၚ်ဥပဒေ ကုကောန်ဒေသတံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် အခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

ဂကောံဇာနှိက်ဂျာနေဝ်လေတ် သ္ကုတ်သမၠုၚ်ကျာဍုၚ်ဗၟာ (SMJN) သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သၟာမဳဒဳယာပရိုၚ်တံ ညံၚ်သ္ဂောံနွံ ကဵုအခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၂၇ ကၠောန်ကၠုၚ်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် (Campaign) ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရး ဍုၚ်မန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်သ္ပလဝ် ပရေၚ်စဵုဒၞဲါကီုလေဝ် ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်ယဲမနက်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဖိုဟ်

ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၇ ဏံဝွံ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောန်သ္ပလဝ် ပရေၚ်စဵုဒၞဲါဂစိုတ်စၟ ဂတက်ကီုလေဝ် တမ်သၞာံအခိၚ်ဗြဲစှေ်တိဏံ ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်ယဲမနက် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကံက်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် သၟာကမၠောန်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ကဵုပညာ ဆေၚ်ကဵုစရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

အရၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ သွက်ဂွံပၠောပ်သြန် ၂ တၟံကၠံဂှ် သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီ ကမ္ပဏဳ MCL ဂး

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) မပ္တိတ်ဒၟံၚ်တိဗုတ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အခါရသြန်ပရဲတိတ်မ္ဂး သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ ဒးပၠောပ် ၂ တၟံကၠံရောၚ်ဒှ်တုဲ ဒဵုလၟုဟ်သြန်ပရဲဟွံတိတ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္ပဏဳရ။

Categories
ပရိုၚ်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဒုတိယ(၆) ဂိတုအလဵုအသဳတွဵုရးမန် နွံကဵုတၚ်ဗၠေၚ်ၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ပ္တိုန်လဝ်စၟတ်သမ္တီ

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဒုတိယ (၆) ဂိတု သွက်သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၁၇ နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်ပ္ဍဲကၠတ် ထဝ်ဂှ် ထ္ၜးလဝ်လၟိဟ်မဂၞန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဗၠေၚ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဏောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ သဳကၠဳထံက်ထ္ၜး ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ် ဆဋ္ဌမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၄ ဂှ်တုဲ နူကၠတ်ထဝ် ဂိုၚ်စွံလဝ် နဒဒှ်စၟတ်သမ္တီကၠာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဒက်ပ္တန်ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ(ဗွဲယာယဳ)

ပ္ဍဲဂိတုမေသတ္တဟလက္ကရဴအိုတ် ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်နူဒေသနာနာ မရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် သွက်အခေါၚ်သၠးပွး ပရိုၚ် သွက်ဂွံမၚ်မွဲစဵုဒၞါသၟာပရိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပေါဲလှာဲဂတးလညာတ် ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ ပ္ဍဲပရၚ်စက် စာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ဒက်ပ္တန်ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ (ဗွဲယာယဳ) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

NBF ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလညာတ်လစွံစိုတ် (၅) တၚ်

ဂကောံဗော်ကောဒေံကေါန်ဍုၚ်အရၚ် (Nationalities Brotherhood Federation- NBF) ပ္တန်လဝ်နကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၆-၁၇ ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲတုဲ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလိက်လလောၚ် နွံကဵုတၚ်လစွံ (၅) တၚ်ရောၚ်ဂှ် ဒါရိုက်တာ NBF ချေန်ချေန် ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။