ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 168)

ပရိုၚ်

အလဵုအသဳပၞာန် ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နွံဒၟံၚ်ကာလအကြာဖိုဟ်ဏီ

နာဲမာန် ကြဴနူကဵုသ္ကိုပ်ထံၚ်ပရိုၚ်ပၞာန် ယျေဝ်မျေအ် ဟီုလစွံစိုတ်အလဵုအသဳပၞာန် လ္တူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ပဵု ၜက်နူကဵုဧပြဳ (၂၈) တုဲမ္ဂး ဒှ်အာအခိၚ်ကာလသၞာံ (၁၉၉၅) လ္ပာ်တေံပၠန်ရောၚ် ဂးလဝ်ကၠာလေဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏံနကဵုလုပ်သၞောဝ် ကၠးကၠးမးမး မုလေဝ်ဟွံဟီုလဝ်ဏီတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ကေတ်ဒၞာဲ သီုမၚ်ကေတ်လဝ်ဂွန်ဖိုဟ်ရောၚ် ညးလုက်စုက်ကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မွဲတၠ လဴကဵုရ။

Read More »

သွက်ညးဒဴဒဒိုက်ပၞာန်တံ ဖျေံကဵုဒၞာဲဝါဲ ပ္ဍဲကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ်ရောၚ်

အာကာ “အဏံ ပအပ်မံၚ်ဘာဣယျ၊ ဂတဏံ မွဲၜါတ္ၚဲပၠန်တှေ် ပိုဲမံၚ်အဏံ ဟွံဂွံရပုဟ်” ဂှ် ညးဂြိပ်ဒဴဒဒိုက်ပၞာန် ဒုက္ခိတ နာဲဟံၚ်မန် အဃောစမံၚ်ပုၚ် ကရောံကောန်ၜါ ဟီုဏာသီုမုက်မတ် စၟဳပတှေ်မံၚ် ညးရီုဗၚ်တံရ။

Read More »

သၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ကၠောန်ဆုတံ စၟဳဒၟံၚ် ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ပံက်ကဵု ပွမပတိတ်ဆုမွဲဝါပၠန်

နာဲတၠလွဳ နူဗော်ကရေၚ် ကေအေန်ယူတံ လလောၚ်တြးပ္တိတ်လိက် ကၟာတ်ဂြိပ်ဆု မွဲချိုန်ခဏတုဲ သၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ကၠောန်ဆုတံ မၚ်စၟဳဒၟံၚ် ဆလအ်ညးတံ ကလေၚ်ပံက်ကဵုမွဲဝါပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗြဲစိုပ်တိတုဲရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်လ္ဂုၚ် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚးအောန်စှေ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဟို်တ်နူဗြဲစိုပ်တိတုဲ မွဲဂိတုကဵု မွဲဂိတု ရဲလ္ၚောဝ်ကျာ် လ္တူကျာ်လဂုၚ် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚးတအ် အောန်စှေ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂကောံဂေါပကတအ် လဴထ္ၜးရ။

Read More »

ကောန်ကွာန် ဒးဒုၚ်တံၚ်ရပ်ဏာတံ ကလေၚ်စဴစိုပ်

မိစၠန်ထဝ် .. ဂကောံမန်ပါ်တိတ် က္ဍိုပ်ဆာန်ဍုၚ်တံ တံၚ်ရပ်ဏာ ကောန်ကွာန်အံၚ်ဇၞးကဵု ကောန်ကွာန်ဍာ်ဂီုတဴ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတၞၚ်သဳတံ သွက်ဂွံအာတ်လှုဲဂှ် ကလေၚ်စဴစိုပ်ကွာန်အိုတ်ရရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ညးဒှ်ဒဒိုက်မန်တံ ကလေၚ်စဴဒၟံၚ်ကွာန်ယျ

မိစၠန်ထဝ် : မၞိဟ်ဂြိပ်ပဲါတိတ်ကၠုၚ် နူတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဇူတဴဒၟံၚ် ဒေသပယျဵု သေံ-ဗၟာ ပ္ဍဲဗဒပ်ဟံၚ်ပြာ် ခလံက်ခနဳတံဂှ် ကလေၚ်စဴအာ ဌာန်ဒေသညးတံညိညယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ကဵုစၞောန်ဥက္ကဌကွာန် ညံၚ်ဂွံပသတိကဵု ပရေၚ်ဖံက်ဟတိုဟ်

မာံအဲ : ဒပ်ပၞာန်ဗၟာမဖျေံလဝ်သဇိုၚ်ဒေသတံ ကော်ပကောံဥက္ကဌကွာန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဧပြီ ၂၆ ဂှ်တုဲ ကဵုစၞောန် ညံၚ်ဂွံပသတိကဵု ရဲပရေၚ်ဖံက်ဗတိုဟ်တံရ။

Read More »

ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ပ္ဍဲအမေရိကာန်ဂမၠိုၚ် ကလိဂွံအခေါၚ် လွဳလွတ်ဂဥုဲခိုဟ်ဏောၚ်

တာရာမန်  : လၟိဟ်သြန်ဒဝ်လာ ၂၅၀၀၀၀ နူအလဵုအသဳဝှိဒ္ဒရာ သွက်ဂွံဇိုန်ဏှၚ်ကဵုဒါန် ကုရုၚ်ဂဥုဲပ္ဍဲ ဝှတ်ဝုၚ်(ကၟိန် ဍုၚ်အမေရိကာန်) နကဵုရန်တၟံသွက်ဂွံလွဳလွတ်ကောန်ညးဒဒိုက်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ မဒှ်ညးနွံကဵုယဲကၠောံ ထၞာန်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်ဂှ် လိက်ပရိုၚ်ဒေသဝှတ်ဝုၚ် ဂါဇြိတ်ထဳ ချူဗၟံက်လဝ်ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲအေဗရာ ၂၂ဂှ်ရ။

Read More »