Categories
ပရိုၚ်

ဍုၚ်သေံ ကၠောန်ကဵု ၜါတ်သၟာကမၠောန်ပၠန်ရောၚ်

မိလျးထဝ် –  နူဂိတုဂျုန် ၁၅ စဵုစိုပ် ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၄ ပွိုၚ်မွဲဂိတုဂှ် နူဌာနဝန်ဇၞော် သၟာကမၠောန် ဍုၚ်သေံ ကၠောန်ကဵု လိက်စၟတ်သမ္တီ သၟာကမၠောန် (ၜါတ်သၟာကမၠောန်) ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူသၟာကမၠောန်တံရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇကု မတန်တဴဂှ် အာကၠောန်မာန်တုဲ ခရိတ်ကၠောန်ဂှ် မွဲတၠ အိုတ် ၃၈၀၀ ၜါတ်ရောၚ် သၟာကမၠောန်တံ ဟီုအိုတ်ရ။

သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ မကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ၚုဲ မဟ္ၚာဲ ဍုၚ်သေံ
သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ မကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ၚုဲ မဟ္ၚာဲ ဍုၚ်သေံ

“ဂွံအခေါၚ်ကၠောန် ၜါတ်သၟာကမၠောန်ဗီုဏံဂှ် အဲမိပ်စိုတ်ကွေံကွေံ၊ ၜါတ်သၟာကမၠောန် နွံတှေ် အာဝဳယဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ လှုဲအိုတ် ၃၀ ရဏောၚ်၊ တုဲတှေ် မုလေဝ် ဟွံဒးဂွိၚ်ပုဟ်” သာ်ဝွံ သၟာကမၠောန် ကၠအ်ဗၜိုတ် နာဲဗညာဆာန် ညးမကဵုလဝ်စရၚ် သွက်သ္ဂောံကၠောန် ၜါတ်သၟာကမၠောန် မၞုံပ္ဍဲခရိုၚ်္ၚောမ်ဖောန် ဟီုရ။

သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ် ပတိုန်လဝ်စရၚ် သွက်သ္ဂောံကၠောန် ၜါတ်သၟာကမၠောန်ရောၚ်ဂှ် နာဲဇြဟာန် နူဂကောံရီုဗၚ် သၟာကမၠောန် မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်ၜၚ်ကံက် ဟီုရ။

“လၟုဟ် ညးစကေတ်မံၚ် စရၚ် သၟာကမၠောန် ကၠောန်ၜါတ်တံယျ။ သၟာကမၠောန်တံလေဝ် စိုတ်လုပ်စ ၜါတ်ဏံ ကွေံကွေံ” သာ်ဝွံ နာဲဇြဟာန် ဟီုရ။

သွက်သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံတံ ဂွံကၠောန်အာ လိက်စၟတ်သမ္တီ တတ်ကၠောံဍုၚ် (ယာယဳ) နဒဒှ်လုပ်ဗဗွဲသၞောဝ်တုဲ အလဵုအသဳသေံတံ ကၠောန်ကဵု ၜါတ်သၟာကမၠောန်ဏံရောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

ရပ်ဂွံသၟာကမၠောန်မွဲတၠ ဟွံမွဲကဵု ၜါတ်သၟာကမၠောန်မ္ဂး သေဌဳကမၠောန်တံဂှ် ဒးဒုၚ်တပ်ဒဏ် မွဲကိုဋ်ၜါတ်ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲသၞောဝ်သေံတၟိဏံ ချူလဝ်နွံရ။

သၟာကမၠောန်ဇကု သွက်သ္ဂောံကၠောန် ၜါတ်သၟာကမၠောန်ဂှ် သေဌဳတံ ဒးဖန်ဇန် ကေတ်ကဵုလျိုၚ်တုဲ သေဌဳ ဟွံပြေပြံၚ်မ္ဂး ညးမၞုံလိက်စၟတ်သမ္တီ ကောန်ဍုၚ်သေံ မွဲတၠ ဒုၚ်လျိုၚ် ဖန်ဇန်ကဵုမာန်ရောၚ်ဂှ် နူဌာနပြုပြေၚ်ကမၠောန် ကုသၟာကမၠောန် ကၠောန်ၜါတ်တံ လလောၚ်လဝ် နွံရ။

ပ္ဍဲအရာကၠောန် ၜါတ်သၟာကမၠောန်ဏံဂှ် နွံဒၟံၚ် (၄) ကဆံၚ်ရ။ ကဆံၚ် (၁) ပတိုန်လိက်အာတ်အခေါၚ် လိၚ်သၟာကမၠောန်၊ (၂) ပတိုန်လိက် အတ္ထုပ္ပတ္တိ သၟာကမၠောန် မပ္တံ ဇာတိ ဂကူ၊ (၃) စၟဳစၟတ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် သၟာကမၠောန် ကေုာံ (၄) အာတ်လိက်အခေါၚ် ကၠောန်ကမၠောန်တံ မဒှ်အိုတ်ရ။

အခိၚ်ကၠောန် ၜါတ်သၟာကမၠောန်ဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံရပ် သၟာကမၠောန်ဂှ် ညးဇၞော်ဍုၚ်ပူကေတ် မၞုံပ္ဍဲဍုၚ်သေံ သၠုၚ်ကျာ ကဵုလဝ်စၞောန် ကုဗၠာဲသၟိၚ်ဒေသတံဂှ်ရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ကောန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ မၞုံအကြာ ၂ ပြကောဋိကိုဋ် လပါ်လတူရောၚ်ဂှ် ညးမရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် ပရေၚ်သၟာကမၠောန်တံ ဆိၚ်ဆလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.