Categories
ပရိုၚ်

အလုံဍုၚ်သေံမွဲ အနှေန်ၚုဟ်ကၠေၚ်စက်စှေ်

မိလျးထဝ် – အတိုၚ်ပဝ်လသဳပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်အလဵုအသဳတၟိ ဍုၚ်သေံတိုန်ကၠုၚ်ဏံ စနူပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၇ ဂှ် အလုံနိဂီုဍုၚ်သေံမွဲ စယှုအ်ဖျေံဒၟံၚ်ၚုဟ်ကၠေၚ်စက် မွဲဠေတ်မ္ဂးသြန်သေံၜိုတ် ရ ၜါတ်ရ သာ်ဝွံသ္ဂောံဆဵုညာတ်ဒၟံၚ်ရ။

မၞိဟ်သုၚ်စောဲဂၠိုၚ်အိုတ် ကၠေၚ်ဓါတ် ULG 95 RON မွဲဠေတ်၄၈ ၜါတ်ဂှ် လၟုဟ်စှေ်အာ ၄၀ ၜါတ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ဗီုဏံကီု ၚုဟ်ကၠေၚ်ဓါတ်ဒဳဇြာလေဝ် မွဲဠေတ် ၃၁ ၜါတ်ဂှ် လၟုဟ် ၂၇ ၜါတ် စှေ်အာကီုရ။

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု လောန်ကၠုၚ်အပ္ဍဲပွိုၚ် ရ ဂိတုတေံ သ္ပလဝ်သုတေသန ဆေၚ်သွံကၠေၚ်ဓါတ် အလုံဍုၚ်သေံသီုဖအိုတ်နွံဒၟံၚ်ၜိုတ် ၁၇ ကိုဋ်ဂှ်တုဲ အလဵုအသဳသေံလၟုဟ်ယှုအ်ဖျေံၚုဟ်မကၠေၚ်စက်သာ်ဏံဂှ် ဒးသုၚ်စောဲသြန်သေံၜိုတ် ၃ လ္ၚီဗဳလဳယျာန်ရောၚ် သာ်ဝွံ နူဌာန်ပရိုၚ်သေံတံ ထမံက်ပတိတ်လဝ်ရ။

အပ္ဍဲစှေ်ကၠုၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် သွက်ဂွံရုဲစှ်စုတ်ကဵုမာဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် စၟတ်တ္ၚဲ ၃ လောန်ကၠုၚ်တေံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဍုၚ်သေံတၟိလၟုဟ် ယေန်လာက်ချိန်နဝါတ် အတိုၚ်ကေၚ်ကဵုကၠုၚ်လဝ်ဂတိပါၚ် ၚုဟ်ကပေါတ်စၞစသုၚ်အိုဿီုတံ ယှုအ်ဖျေံကဵုၚုဟ်မးဏောၚ်ဂှ် ဒှ်လဂါံဇိုၚ်ကိုပ်ကၠာပထမရောၚ် သာ်ဝွံ ဌာန်ပရိုၚ်သေံဂမၠိုၚ်တံ ပါ်ပဲါဟီုလဝ်နွံရ။

ဆဂးဂှ် ၚုဟ်မးစၞစသုၚ်မပ္တံကဵု သ္ၚု၊ ကၠေၚ်၊ ဖျုန်၊ ကနာနာတံဂှ် ၚုဟ်မးနွံဒၟံၚ်အတိုၚ်ပကတိတြေံဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အစဳဇန်အလဵုအသဳသေံတံ ယှုအ်ဖျေံဒၟံၚ်ကဵုၚုဟ်ကၠေၚ်ဏံလၟုဟ်ဂှ်ဝွံ ဟွံပဵုနူ ပွိုၚ်မွဲသၞာံရောၚ်ဂှ် နူဌာန်ပရိုၚ်တံ ချူထမံက်ထ္ၜးလဝ်နွံတုဲ သွက်အဓာန်ဂတတေံမ္ဂး တန်တဴကဵု ၚုဟ်မးကၠေၚ်စက်ဂၠးကဝ်တုဲ ၚုဟ်ကၠေၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သေံတံဂှ်လေဝ် ဒးခုတ်အာၚုဟ်မးတၟိ ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ် သာ်ဝွံဂကောံမဳဒဳယာသေံဂမၠိုၚ် ဟီုဂးပါ်ပဲါဒၟံၚ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.