Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

သောၚ်ကလးပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၠာဟာ ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကၠာဟာ

လၟုဟ်ဝွံ အလဵုအသဳသမတ ဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် ကေတ်အဆက်ကဵု ဂကောံပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ဂမၠိုၚ်တုဲ တက်ကၠုၚ်ကျာ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာ မွဲဂကောံတုဲမွဲဂကောံတုဲ သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ’ထာဝရ’ ရောၚ် လလောၚ်တရးလဝ်ဂှ် ညးတီအဲတီရ။

အလဵုအသဳတ္ၚဲဏအ် နွံပၟိက်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဟီုဂှ် ရန်တၟအ် ဍေံတအ် သာ်လဵုရော။ နူကဵုဍေံတအ် မိက်ဂွံသောၚ်ကလးပဋိပက္ခပၞာန် တက်ကျာသောၚ်ကလး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကုကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ် ကဵုကေတ်ညးသကအ် သွက်ဂွံဒက်ပတန် ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဂှ် တၚ်ရန်တၟအ် ဍေံတအ် နွံဒၟံၚ်ကီုဟာ။ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ကေတ်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာတုဲ ကၠောန်ပတိုန် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် ပ္ဍဲဒေသကောန်ဍုၚ်အရေၚ် (ဝါ) ကော်ဘိက် ညးမဓလိုက်တံရိုဟ် နူကဵုဍုၚ်သအာၚ်တအ်တုဲ လုပ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကဵုကေတ်ညးသကအ် ကုရဲပၠန်ဂတးတအ်တုဲ ဒက်ခၞံအာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလဟာ စဵုကဵုကာလတ္ၚဲဏအ် ဍေံဟွံကၠးမးဏီဖို်ဟ်ရ။

မွဲသာ်ပၠန်၊ အလဵုအသဳသမတဥူတိၚ်သိၚ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် မုဟိုတ် ဍေံတအ် ဆက်ဗတိုက်ဒၟံၚ် ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသကချေၚ်တေံရော။ ဟိုတ်ပေဲါပၞာန်ဝွံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူကချေၚ်တအ် ဒးဂြိပ်ဒဴဒၟံၚ်ဘဲပၞာန် ဗၞတ် (၈၀၀၀၀) တၠတအ် ဒးဂြိပ်ဒဴဒၟံၚ်ရောၚ်။ လၟုဟ်မ္ဂး ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် စတုဲသီဂွံဒၟံၚ် ဗဒိုပ်သပုန်ကချေၚ်လ္ၚဵုတအ် နွံရ။ မုဟို်တ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ဟွံဒေံါထောံ ပေဲါပၞာန်ဏအ်ရော။ ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ရန်တၟအ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ်ဂှ် သွက်ဂွံစဵုဒၞာအာ ဂုဏ်ဖဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကြုက်တအ်ဂှ် ဒှ်ဂၠိုၚ်ရောၚ်။ သ္ၚဳဂၠိပ်အာ လတူပေဲါပၞာန်တ္ၚဲဏအ်မ္ဂး အလဵုအသဳကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ရန်တၟအ် သွက်ဂွံကလေၚ်ဂွံ ဒၞာဲကြုက်တအ် ဓလိုက်လဝ်တံရိုဟ်တုဲ ဗတိုက်ဒၟံၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ယဝ်ရ အလဵုအသဳတအ် ရန်တၟအ်ကဵု ဒက်ပတန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံထာဝရမ္ဂး ထေက်ကဵု ဒးဒေံါထောံ ပေဲါပၞာန်ဝွံရောၚ်။

တ္ၚဲဏအ် အလဵုအသဳဒေံါပန်ပှေ်ာတုဲ ဂစာန်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဟီုဂှ် နကဵုစေတၞာဍာံပြ သွက်ဂွံသောၚ်ကလး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟာ။ သောၚ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာဂှ် ကေတ်အခေါၚ်ခိုဟ်တုဲ အလဵုအသဳတအ် ဖျေံနၚ်ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဇၞော်ဇၞော် (ဝါ) ပရေၚ်တံရိုဟ်ဇၞော်ဇၞော်တအ်တုဲ သွက်ဂွံအုပ်ဓလီု ဂၠံက်ပတိတ်ဏာသံယံဇာတ ပ္ဍဲဒေသကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ဟာ ထေက်ကဵုဒးသ္ပသတိဇၞော်ဇၞော်ဏီရ။

အလဵုအသဳတၟိဏအ်ဂှ် ဍေံဟွံကေတ် အတိုၚ်ပရိယာဲ လက်ထက်ခေန်ညောအ် တေံရဟာ ဟီုဟွံမာန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုကာလ ဒေံါပန်ပှေ်ာ အလန်တုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး ဂကောံပၠန်ဂတး ဒေံါပန်ပှေ်ာတအ် ညံၚ်ဂွံဝိဝိၚ်အာကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂှ် ကေၚ်ဖန်က်ကၠုၚ် နွံရ။ တံၚ်အခိၚ် ဟွံတက်ကျာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲသာ် ဂကောံပၠန်ဂတးတအ် ဒြဟတ် ညံၚ်ဂွံဍိုန်လျဂှ် ဖန်ဇန်ကၠုၚ် သိုက်က်ရ။

လၟုဟ် ကာလဝန်ဇၞော်ကွဳပၟတ် ဥူအံၚ်မေန် ကၠုၚ်တက်ကျာပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာ ကုဗော်ပၠန်ဂတး ဒေံါပန်ပှေ်ာတအ်မ္ဂး ဍေံကော်နၚ် ဝန်ဇၞော်မဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် မပ္တံကဵု ဝန်ဇၞော်ကွတ်စက်၊ ကူသာန်သွံရာန်၊ ဓါတ်လလီ၊ ဂၠံၚ်ဍာန်ပလံၚ်ဗစိုပ် ကေုာံ ညးတာလျိုၚ်ပၞာန် ပ္ဍဲဒေသဂှ်သၟးဟွံသေၚ် လဆောဝ်မ္ဂး သီုကဵုကော်နၚ် တၠကမ္မဏဳ ဓလိုက်တံရိုဟ်တအ် နွံရ။ ပ္ဍဲကဵု အပ္ဍဲဝိုၚ်တက်ကျာဂှ်ကီုဒှ် ပ္ဍဲကဵုမ္ၚးဝိုၚ်တက်ကျာဂှ်ကီုဒှ် နူဗော်ပၠန်ဂတးတအ် သွက်ဂွံပကၚ်ရၚ်ရုၚ်စက်လ္ၚဵုကီု သွက်ဂွံသၠာဲပတိတ်ဂၠံၚ်ဍာန်တုဲ ကၠောန်ၜိုတ်အာ ဒေသပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တၟေၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ် နူကဵုလ္ပာ်အလဵုအသဳတအ် ဟီုဂးလၟိုန်ကာလရ။

အတိုၚ်အရေဝ်သမတဥူတိၚ်သိၚ် ဟီုမဂး သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဒေသညးတအ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ‘ဍေံတအ် ဗလးလွဟ်တုဲ အတိုၚ်ညးတၞဟ်ဟ်တအ် ရပ်မံၚ်ကောန်ပျူတာ iPad တအ်ဂှ် ဍေံတအ်လေဝ် မိက်ဂွံရပ်ကီုရောၚ် ဟီုဂးဏာ နွံရ။ အတိုၚ်စေတၞာ ဟီုမ္ဂး ယဝ်ရ တိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ဂှ် ဍိုက်ပေၚ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်နာနာ ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ်နာနာတအ်တုဲမ္ဂး ပရေၚ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်တအ်လေဝ် ဍေံကၠေံအာတုဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံထာဝရ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရောၚ် ညးတေံ ထေၚ်ခယျလဝ် သာ်ဂှ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ရံၚ်အာအယောၚ်အလာဏအ်မ္ဂး လတူဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏအ်ဂှ် အလဵုအသဳတအ် မိက်ဂွံအာဂၠံၚ်တရဴ သာ်လဵုရော။ ဍေံတအ် သောၚ်ကလး အိုဿီုဟာ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ကလေၚ်လီကေတ် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ် နကဵုပိုန်ဒြပ်တုဲ ဂစာန်ဂၠံက်ကေတ် သယံဇာတ နူကဵုပိုဲကီုဟာ ဒးဗစာရဏာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောၚ်။

လက္ကရဴအိုတ် မိက်ဂွံအာတ်မိက်ဏာ ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် (သီုရဲရပ်လွဟ်ကီု သီုဂကောံမဟာဇန်ကီု) ညံၚ်ဂွံအာတ်မိက် သောကလးပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဇေတ်တ်တုဲ ညံၚ်ဂွံပတဝ်အာက္ဍိုပ် သွက်ဂွံဒက်ပတန် ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဂှ် အာတ်မိက်အာထေက်ရောၚ် ပတိုန်ထၜးဏာရ။ 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.