Categories
ရုပ်ဗျံက်

ဗော်ၜါဗော် ပံၚ်မာန်ညိဟာ?

One reply on “ဗော်ၜါဗော် ပံၚ်မာန်ညိဟာ?”

[…] ဟိုတ်ဂှ်ရ သာ်လဵုတၟော်တၟော် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ဂစါန်အာရောၚ်ဂှ် ဟီုမံၚ်ညးသ္ကံသေဲသေဲရ။ ဆဂး ကၠေမ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်(ဝါ) ပြယာဲနဲကဲတံဂှ် နွံမံၚ်အစောန်ညးကဵုညးကီုတုဲ ဗီုပြၚ်လဵုညးတံပံၚ်အာညးသ္ကံဂှ် ဒးမၚ်ရံၚ်အာပၠန်ရောၚ်။ နကဵုညးချူလိခ်ဏံ မိက်ဂွံဟီုကၞောတ်ဂလာန်မ္ဂး “က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ လ္ပဠာန်စပိုဲညိ၊ လ္တူပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် သြဝ်ကဵုယဵုလ္ဂူတပ်တးအိုတ်ညိအဴ။ ရုပ်ပျံက် […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.