Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူတကအ်လဒေါဝ်ဍာ် ၜဳသြၚ်လောန်တုဲ ကွာန်ထုၚ်အိုၚ်လတူ ဆဵုဂဗ အခက်အခုဲဍာ်

မာံတဵုလွဳ – ပ္ဍဲလဒေါဝ်ၜဳသြၚ်လောန် တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် တကအ်မွဲကအ် မံက်ကၠုၚ်တုဲ ညးဒေသ ကွာန်ထုၚ်အိုၚ်လတူ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖာအၚ်တံ ဆဵုဂဗမံၚ် အခက်အခုဲဍာ်အိုတ်ရ။

လပါ်ပြၚ်ၜဳ ကွာန်ထုၚ်အိုၚ်လတူ မၞုံပလိုတ်ၜဳသြၚ်လောန်ဂှ် သြၚ်ဗ္တဳမံက်ကၠုၚ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်တကအ်မွဲရ။

“လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ် ၂၀ သၞာံတေံတှေ် ပြၚ်ဒစပ်ကွာန်ကဵု ပြၚ်တကအ်လဒေါဝ်ဍာ်တံဂှ် သ္ၚောဲခြာမံၚ်တုဲ ကောန်ကွာန်တံ တုက်ဍာ် ကၟံက်ဍာ် ဟုမ်ဍာ် ပြေပြံၚ်မံၚ်ဖအိုတ်။ ပြၚ်တံဂှ် ဆုဲကြပ်ကၠုၚ် လပါ်ကွာန်သိုက်သိုက်တုဲ လၟုဟ် ဟုမ်ဍာ်၊ ကၟံက်ဍာ် ဟွံဂွံရပုဟ်။ တဵုသြောံက္ညၚ်လေဝ် ဟွံဂွံရပုဟ်။ ဂွံစိုပ်ဒၞာဲဍာ်ဂှ် ဒးအာၜိုတ် မွဲဖာလုၚ်မွဲတဲ။ လၟုဟ်ဗြဲလေဝ်အိုတ်အာတုဲ ဆဵုမံၚ်အခက်အခုဲဍာ်ယျ” သာ်ဝွံ ကောန်ကွာန်ထုၚ်အိုၚ်လတူ နာဲလှမျာၚ် ဟီုရ။

ကွာန်ထုၚ်အိုၚ်ဝွံ ဒးသ္ပပဓာန်ကဵု ဍာ်ၜဳသြၚ်လောန်တုဲ ဟိုတ်နူဂွံကၟံက်တုက်ဍာ် သ္ၚောဲလောန်အာဂှ်ရ လၟုဟ်ဒးပတှေ်ကေတ်မံၚ် ဍာ်ပလိုၚ်အဝဳစိအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ကမၠိုၚ်အဝဳစိဂှ် ဒးခဲါ ၁၀၀ ပေ ပြၚ်မံၚ်ဏောၚ်။ အိုတ်ၜိုတ် ၅ ကိုဋ်မွဲတဲ။ ရာန်ကေတ်ဍာ်တှေ် မွဲဖ္ဍိုက်ကွဳစက် (၈ တိုၚ်ကဳ) ဂှ် ဒးကဵု ၂၅၀၀ ဒကေဝ်” သာ်ဝွံ အာစာၝောံတန်မူလ မိသုခိုၚ် ဟီုရ။

ကွာန်ထုၚ်အိုၚ်ဝွံ မၞုံအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဖာအၚ် ဒှ်ကွာန်မန်ဇၞော်မွဲတုဲ ကွာန်လတူ၊ ကွာန်သၟဝ် ပါ်လဝ်နွံရ။

ကြဴနူသိုၚ်ပ္တန် ဒဒန်သြၚ်လောန် (ဒဒန်ဖာအၚ်) ဂှ်တုဲ ဂၠံၚ်ဇွောဝ်ဍာ် ပြံၚ်လှာဲကၠုၚ်ဂှ်ရ တကအ်ကအ်လှာ် မၞုံအကြာဖာအၚ်ကဵု ထုၚ်အိုၚ်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဍာ်ထပက်တုဲ ကၠေံဗ္ဒန်ကၠုၚ်ရ။

တိတကအ်ကအ်လှာ်တံဂှ် ကၠုၚ်ကောံကလောံမံၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ကွာန်ထုၚ်အာၚ်လတူဂှ်ရ ဒှ်ကၠုၚ်တကအ်မွဲကအ်ရောၚ်ဂှ် ညးမလ္ၚတ်ပရေၚ်ပွဳပွူသဘာဝတံ ဆိၚ်ဆဟီုဂးအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.