Categories
ပရိုၚ်

ရပ်ဂွံဂဥုဲချေံ နူညးဗြဴ ကွးဘာတက္ကသိုလ် မတ်မလီု

အဇာတာ – နူဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်အရာပ်မုဟ်ပန် ဍုၚ်မတ်မလီု ရပ်ဂွံလဝ် ဂဥုဲချေံ ၅၀ မ နူညးဗြဴ ကွးဘာတက္ကသိုလ် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၁၂ ဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဂှ်ရ။

သၞာံ ၂၀၁၂၊ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံလဝ်မဥုဲၜူမာဲဂမၠိုၚ်(NMSP)
သၞာံ ၂၀၁၂၊ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံလဝ်မဥုဲၜူမာဲဂမၠိုၚ်(NMSP)
ညးဗြဴကွးဘာတက္ကသိုလ်ဝွံ မၞုံအာယုက် ၁၉ သၞာံ၊ မဒှ်ကွးဘာ သၞာံပထမ ဘာသာအဓိက ရုက္ခဗေဒတုဲ မတန်တဴ ပ္ဍဲဂၠံၚ် ၂၀၊ အရာပ်မျာၚ်သာယာ၊ ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အခိၚ်မရပ်ဂွံ ညးဗြဴဂှ်မ္ဂး သကအ်ရဲညးတြုံမွဲတၠလေဝ် နွံဒၟံၚ်ကရောံညးဗြဴဂှ်ကီုရောၚ်ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်မရပ်စပ်ဂဥုဲၜူမာဲမွဲတၠ နူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဟီုရ။

“ရပ်ဂွံလၟုဟ်ဂှ် ရပ်ဂွံသီုဂဥုဲၜူမာဲ သီုမၞိဟ်ဏောၚ်၊ ဗီုလဵုဂွံဆက်ရပ်စပ်အာဂတတေံဂှ် ဟီုဟွံမာန်ဏီပုဟ်။ စပ်ကဵုအမှုဏံတုဲ ဆက်ဂၠိုက်ဂၠာဲစၟတ်စၟတ်မံၚ်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ်ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ပန် ဒု-သကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဇြဝ်ဝေန်အံၚ် ဟီုရ။

သၟာန်သၟုက်စၟဳစၟတ်လဝ် သၟတ်ဗြဴဂှ်တုဲ နူညးမဒှ်အဆက်သၟတ်ဗြဴဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်လေဝ် ဆက်ရပ်ဂွံလဝ် ဂဥုဲချေံ ရ၂ မပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲဒေသခရိုၚ်သဓီု တိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထိၚ်ဒဝ်လဝ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲအဒိုတ်ဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံလဝ် ညးသွံဂဥုဲချေံ ၃ တၠတုဲ ဆက်ဓမံက်ပတိတ်မံၚ် ညးမဆက်စပ်တံရ။

“ညးမသွံမံၚ်ဂဥုဲချေံဏံဂှ် ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ဂကောံဖျေံလွဟ်ဏောၚ်ဂှ် ပိုဲဂွံလဝ်သက်သဳတုဲယျ။ အလဵုအသဳတံလေဝ် ကဵုလဝ်အခေါၚ်ကဵုဍေံတံ ရပ်လွဟ် လတူဍုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲတၠ ဟီုရ။

ပ္ဍဲလဒေါဝ်ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ သၞာံ ၂၀၁၂ ဏံဂှ် ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်ဂွံသၟတ် မသုၚ်စောဲမံၚ်ဂဥုဲချေံ ၁၅ တၠ ပ္ဍဲဗစပ်ဂြိုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်မွဲဒၞာဲ သီုလွဟ်ဇမၠေံရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် အပ္ဍဲတွဵုရးမန် သၟတ်မသုၚ်စောဲ ဂဥုဲချေံ ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်မွဲတၠ နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.