Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံပၠန်ဂတးကာပ်ပၠာန် နာဂ NSCN-K ဟွံဒှ်ထ္ပက် စၟတ်တဲ NCA

ဥက္ကဌNSCN-K
ဥက္ကဌNSCN-K
အိုက်သာၚ် – ဂကောံပၠန်ဂတး ကာပ်ပၠာန် ကံၚ်ဇြဳသဵုယှေဝ်ဠေတ် ကောန်ဂကူနာဂ NSCN-K ဂှ် ပ္ဍဲဂကောံညးတံ ပြသနာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံမံၚ်ညိညဇြိုၚ်သာတုဲ ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒိုအ်ပန်ပှော် NCA ဂှ် ဂကောံညးတံ

ဟွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲဏီ သာ်ဝွံ ကမ္မတဳဗဟဵု ဥုကျဝ်ဝါန်သိၚ် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ပ္ဍဲတ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၂၃ ဂှ်ရ။

“ပိုဲဆဵုကဵု ဥက္ကဌဇၞော်ပိုဲတုဲ ပိုဲသဳကၠဳ။ ဥက္ကဌဇၞော်လေဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဂှ် ပ္ဍဲပိုဲဟွံတုဲဒှ်ဏီ ညးဟီု။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲဂကောံနာဂ ပိုဲဂှ် ပြသနာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံမံၚ်ဏီ။ ပြသနာဏံဂှ် ထ္ပက်ထောံစၟတ်တဲ NCA တုဲတှေ်လေဝ် သောၚ်ကဵုမာန်ဟွံသေၚ်။ နူအလဵုအသဳလေဝ် ပသောၚ်ကဵုမာန် ဟွံသေၚ်။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရ ပိုဲဖျေံထောံသ္ဂုတ်သွာတ်” သာ်ဝွံ ဥုကျဝ်ဝါန်သိၚ် ဂးရ။

ဆ္ဂး စပ်ကဵု ပြသနာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံမံၚ်ညိည ဟီုဂှ် ညးဟွံလဴက္လးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

ကာပ်ပၠာန် ကံၚ်ဇြဳသဵုယှေဝ်ဠေတ် ကောန်ဂကူနာဂ NSCN-K ဝွံ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၂၁ ဂှ် ညးတံ သ္ပကောံဓရီု ဂကောံညးတံရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် ဥက္ကဌ အေဿ် အေဿ် ကာပ်ပၠာန်ကီု၊ ကမ္မတဳဗဟဵု ကေုာံ ကောန်ဂကောံညးတံ တိုန်စို်ပ်အိုတ်တုဲ သဳကၠဳကိစ္စ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုညးတံဂှ် ညးတံဖျေံကၠေံ သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ဂးရ။

စပ်ကဵုကိစ္စ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအလဵုအသဳ ဘိက်လဝ်ကၠာတဲ ကုဂကောံရပ်လွဟ် ၁၅ ဂကောံဂှ် ဂကောံ NSCN-K ဏံလေဝ် ပါလုပ်ကီုရ။ ဆ္ဂး ဂကောံ MNDAA (ဒပ်မဟာမိတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ-ဒပ်ကဝ်က)၊ ဂကောံ TNLA (ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူ တအၚ် ကော်ဂး ပလံၚ်)၊ ဂကောံ AA (ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ်) တံဂှ် ဟွံပါ ပ္ဍဲစရၚ် ကော်ဘိက်ဂှ်တုဲ ဍေံခက်ခိုအ်မံၚ်ရ။

“ ဟိုတ်နူ ဂကောံရပ်လွဟ် သီုဖ်အိုတ်တံ ဟွံပါလုပ်တုဲ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ဟွံသေၚ်ရ။ ဂကောံလဵု ဟွံဟီု ပရေၚ်ဒတူလိုၚ် ညးကဵုညး နွံမံၚ်ဖ်အိုတ်ရ။ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် မိက်ဂွံပုန်ပၠန်ကဵု အလဵုအသဳ ဟွံသေၚ်ရ။ အလဵုအသဳဗၟာ လၟုဟ်ဏံဂှ်လေဝ် ပသောၚ်ကဵု ပြသနာပိုဲ မာန်ဟွံသေၚ်။ ဒၟါနူဂှ်ရ ပိုဲဟွံထ္ပက်” ဥုကျဝ်ဝါန်သိၚ် ဆက်ဟီုထ်ၜးရ။

ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၁၆ ၊ အလဵုအသဳ ကဵု NSCN-K တံ အဃောဆဵုဂဗ သဳကၠဳညးသ္ကအ် ပ္ဍဲရုၚ် MPC ဂှ် နကဵုဂကောံ NSCN-K ယဝ်ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲမ္ဂး ဍေံလုပ်အာ ပ္ဍဲစရၚ် ဂကောံဟွံလုပ်ဗဗွဲဓဝ် ဂှ်ဏောၚ် နူအလဵုအသဳ ဟီုလဝ် ဥုကျဝ်ဝါန်သိၚ် ဂးရ။

ဂိတုအံက်တဝ်ဗာဏံမ္ဂး အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒိုအ်ပန်ပှော်ကၟိန်ဍုၚ် NCA ဂှ်ဏောၚ် ဝန်ဇၞော်ဥုအံၚ်မေန် ဒုဥက္ကဌ UPWC ဟီုဂးကဵု ရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံ တုဲမံၚ်ရ။

ဂကောံ ကာပ်ပၠာန် ကံၚ်ဇြဳသဵုယှေဝ်ဠေတ် ကောန်ဂကူနာဂ NSCN-K ဝွံ ဒှ်ဂကောံ ရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မွဲကီုတုဲ ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် ဗွဲပဏာမ ကုအဆံၚ်တွဵုရး အလဵုအသဳ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဨဗရဴ ၉ ၊ သၞာံ ၂၀၁၂ တေံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.